מידע על רישום למקצועות

* סמסטרים קודמים בתחתית העמוד

 

מועדי רישום סמסטר אביב תשפ”ג: 

תאריך התחלהשעת התחלהתאריך סיוםשעת סיום 
2.1.239:00 בבוקר15.1.2315:00 אחה"צרישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
מותר רישום למקצוע העשרה אחד בלבד
ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד תום התקופה
25.1.239:00 בבוקר30.1.2315:00 אחה"צהמשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד תום התקופה
12.2.239:00 בבוקר15.2.2315:00 אחה"צרישום סטודנטים חדשים  (חופשי)
ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד תום התקופה
12.3.239:00 בבוקר14.3.2315:00 אחה"צרישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)
חייבים לסיים את הרישום ביום אחד
20.3.239:00 בבוקר2.4.2315:00 אחה"צתקופת שינויים (לפי זימון אישי)
מותר רישום ליותר ממקצוע העשרה  אחד
ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד תום התקופה
16.4.239:00 בבוקר20.4.2315:00 אחה"צ*תקופת שינויים בתשלום (חופשי)
לא ניתן לבצע שינויים במקצועות  מעבדה, ארכיטקטורה, העשרה  וספורט
ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד תום התקופה

 

סמסטר חורף תשפ”ג:

* בתקופות הרישום הר”מ ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל תקופה, מלבד תקופת רישום סטודנטים שטרם נרשמו כלל. בתקופה זו יש לבצע את השינויים מרגע הכניסה למערכת ועד לסוף אותו היום.

 

** תקופת השינויים בתשלום – מתוך ידיעון הסמכה חשבונות סטודנטים  תשפ”ג:

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש”ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום.
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף.

 

*** תשומת ליבך לתקנות הנוגעות לרישום וביטול למקצועות:

אנא שימו לב למועדי המבחנים בעת ההרשמה למקצועות.
באחריות הסטודנט/ית לבדוק את תאריכי המבחנים במקצועות המבוקשים.
אין להרשם למקצועות שהמבחנים שלהם מתקיימים באותו יום.
אם נרשמת למקצועות שבהם מועדי המבחנים חופפים הדבר יחשב כוויתור על הזכות להבחן בשני מועדים בקורסים החופפים.

קורסי חובה למתקבלי סמסטר חורף תשפ”ג, תקנת וקורסים בשפה האנגלית, מקצועות העשרה – קורסי מל”ג ונבחרות ספורט.

 

הנחיות תמיכה לקראת רישום למקצועות

שלום לכולם, לקראת רישום סמסטר חורף שמתחיל בתאריך 7.7.22 להלן טלפונים לבעיות שעלולות להתעורר.

ניתן לפנות למדור סטודנטים בכל נושא בטל’ 04-8295858 ובמייל לפי פירוט כאן.

שעות קבלת קהל בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-13:00.

בנושא מערכת השעות: ניתן לפנות למדור הוראה – טלפונים: 077-8871343, 077-8871342, 077-8871323 או בדוא”ל ע”פ פרוט כאן.

בבעיות טכניות כגון: האתר לא מגיב, דף לא נפתח, בעיות בהפעלת מסכי הרישום בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים, פתיחת חשבון מחשב וכד’ – ניתן לפנות למוקד התמיכה – טלפון: 04-8295600 או לאתר בכתובת: http://5600.technion.ac.il.

בנושא שכר לימוד: ניתן לפנות ל-ממ”ט (מרכז מידע טכניוני) טלפונים: 04-8295555, 077-8875555.

 

אביב תשפ”ב

קיץ תשפ”ב

חורף תשפ”ג