רישום למועד ב' למקצועות בחורף תש"ף  שמועד ב' שלהם נדחה עקב הקורונה

סטודנטים שהיו רשומים למקצועות בחורף תש"ף  שמועד ב' שלהם נדחה עקב הקורונה, ורוצים לגשת לבחינה במקצועות אלו  בלבד במועד ב' אביב תש"ף (17.9-23.10) ולא נרשמו למקצוע באביב,

יגישו בקשת סט' לפקולטה בה הם רשומים לתואר  ולאחר שייבדק שאכן רשומים בחורף תש"ף למקצועות אלו, תאושר הוספתם לבחינה המקוונת ע"י לימודי הסמכה,

במקביל הסטודנט ידאג לבקש ממרצה הקורס  של  האביב שירשום  אותו באתר המודל של הקורס

 

את הבקשות יש להגיש עד שבוע לפני תאריך הבחינה על מנת להבטיח היערכות בהתאם.

 

 

בברכה, לימודי הסמכה