סטודנטים אשר חסרים תשתית להיבחנות מקוונת

סטודנטים אשר חסרים תשתית להיבחנות מקוונת וסטודנטים הורים לילדים (עד כיתה ו') יוכלו להשתמש בתשתיות הטכניון בחיפה או בקמפוס בתל-אביב להיבחנות מקוונת. השימוש בתשתית הטכניון לצורך זה יעשה ברישום מראש בלימודי הסמכה ובכפוף להיקף המקומות הפנויים שנוכל להעמיד לצורך כך במגבלות התו הסגול ולהוראות משרד הבריאות שיהיו בתוקף במועד הבחינה (כולל היתר לקיום אחוז מסוים של בחינות בקמפוס).

נא למלא את הטופס הנ"ל

הערה: הטכניון יספק לסטודנט חדר בבניין אולמן בו הוא יוכל להיבחן . הטכניון לא יהיה אחראי על מתן תשתיות תקשורת או איכותן ולא יספק ציוד מחשוב עבור הבחינה.

 

לאחר העברת הבקשה דרך הטופס יש להמתין לקבלת אישור לבקשה במייל עם מספר החדר בו הסטודנט יוכל להיבחן.

ניתן להגיש את הבקשה עד יום חמישי אחה"צ, 28.01.2021