מקצועות שלא ייפתחו בסמסטר קיץ תשע"ט

 

להלן פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשע"ט

נכון לתאריך 30.7.19

 

 

094250 – מבוא לחישוביות

104016 – אלגברה 1/מורחב

104032 – חשבון אינפיניטסימלי 2מ

104166 – אלגברה א'

104221 – פונקציות מרוכבות והתמרות אינטגרליות

114020 – מעבדה לפיסיקה 1מ

205818 – סדנאות מדיה 1ב

205824 – סדנאות מדיה 2 א'

205828 – סדנאות מדיה 2ה'

324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם

324296 – יסודות באמנות ותרבות סין

324495 – רישום ציור וצבע

324524 – התיאטרון הקלאסי # מיתוס מקבל גוף

324567 – סדנת צילום # שפה וכלים

324571 – סדנת יצירה בצילום 2

324626 – ערבית (כשפה זרה)1

335003 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 3

 

 

 

 

 

 

 

הערה: הסטודנטים שהיו רשומים למקצועות הנ"ל, בוטלו מהמערכת ללא חיוב

ריכוז מקצועות קיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

יש ללחוץ על כפתור מידע אישי=>שכ"ל קיץ