מקצועות שייפתחו בסמסטר קיץ תשע"ט

להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשע"ט

נכון לתאריך 30.7.19

014005 – מעבדה הנדסית

014010 – הנדסה לקהילות מתפתחות

014104 – תורת החוזק 1

014153 – מבני בטון 1

014709 – מעבדת דרכים

014831 – מחנה גיאודזיה בקדסטר

014863 – מחנה מדידות 1

014864 – מחנה מדידות 2

044131 – אותות ומערכות

044148 – גלים ומערכות מפולגות

044151 – מעבדה להנדסת חשמל 1ח

044157 – מעבדה בהנדסת חשמל 1א

044160 – מעבדה בהנדסת חשמל 1

044165 – מעבדה בהנדסת חשמל 2

044166 – מעבדה בהנדסת חשמל 3

044167 – פרויקט א'

044169 – פרויקט ב'

044170 – פרויקט מיוחד

044252 – מערכות ספרתיות ומבנה המחשב

046210 – מעבדה במערכות הפעלה

084154 – שיטות ניסוי בהנדסה אוירונוטית

085801 – סמינריון בנושא זרימה

094423 – מבוא לסטטיסטיקה

094481 – מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

094591 – מבוא לכלכלה

096570 – תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

104013 – חדו"א 2ת

104031 – חשבון אינפיניטסימלי 1מ

104033 – אנליזה וקטורית

104034 – מבוא להסתברות ח'

104131 – משואות דיפרנציאליות רגילות/ח

104134 – אלגברה מודרנית ח'

104223 – מד"ח וטורי פורייה

104228 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'

114035 – מעבדה לפיסיקה 3 – גלים

114037 – מעבדה לפיסיקה 4מח'

114051 – פיסיקה 1

114052 – פיסיקה 2

114054 – פיסיקה 3

114071 – פיסיקה 1מ

114075 – פיסיקה 2ממ

114077 – פיסיקה 1ל

114078 – פיסיקה 2ל

124212 – מעבדה בכימיה אנליטית 1 מורחב

124214 – מעבדה בכימיה אנליטית 2 מורחב

134020 – גנטיקה כללית

134058 – ביולוגיה 1

205624 – פרויקט מיוחד 4ב

205813 – הבעה גרפית

205814 – רישום אדריכלי

205819 – סדנאות מדיה 1ג'

205821 – סדנאות מדיה 1ה'

205826 – סדנאות מדיה 2ג'

206913 – נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1

234112 – מבוא למחשב שפת סי

234114 – מבוא למדעי המחשב מ'

234117 – מבוא למדעי המחשב ח'

234124 – מבוא לתכנות מערכות

234141 – קומבינטוריקה למדעי המחשב

234319 – שפות תכנות

236703 – תכנות מונחה עצמים

314009 – מעבדה בחומרים הנדסיים ח'

324032 – אנגלית למתקדמים א'

324033 – אנגלית טכנית – מתקדמים ב'

324275 – פיתוח מיומנויות תקשורת באנגלית

324395 – מדע טכנולוגיה ומוסר

324444 – לוחמה פסיכולוגית – מתעמולה ללוחמת מידע

324453 – אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי

324459 – קומיקס כסוכן זיכרון השואה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324675 – ספרדית למתחילים

324986 – מודיעין וביטחון לאומי

335001 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 1

335002 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 2

335004 – מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 4

394900 – חוגי-ספורט

 

ריכוז המקצועות בקיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

יש להקיש על כפתור  מידע אישי=>שכ"ל קיץ