בית הדין המשמעתי לסטודנטים

בית הדין המשמעתי לסטודנטים

הלימודים בטכניון מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו.
הסטודנטים מחויבים ליושרה אקדמית ולהתנהגות ההולמת את כבוד הטכניון, הסטודנטים, העובדים וחברי-הסגל האקדמי.
מטרת בית הדין המשמעתי היא להסדיר את הטיפול באותם מקרים החורגים מכללים אלה, בכפוף לתקנון בית הדין.

בעלי תפקידים בבית הדין המשמעתי:

תפקידשם מלאכתובת דוא"ל
יו"ר בית הדיןפרופ' דוד דורבןchair.students.discipline@technion.ac.il
תובעת בית הדיןפרופ"ח יסכה גולדפלדug.conduct@technion.ac.il
מזכירת בית הדיןשלי אוטמזגיןsec.students.discipline@technion.ac.il
מזכירת תובעת בית הדיןחגית חרמוןsec.conduct@technion.ac.il
מלווה מטעם אס"טעבדאללה בשיר ותדdisciplinary@asat.technion.ac.il
טופס הגשת תלונה
תקנון המשמעתי החדש (בתוקף מפברואר 2016)pdf icon
תקנון המשמעתי הקודם
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי - אוקטובר 2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי - אוגוסט 2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי - יולי 2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי - אפריל 2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי - מרץ 2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי - פברואר 2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי - ינואר 2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 01.2022-06.2022
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 05.2021-12.2021
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 01.2021-05.2021pdf icon
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 06.2016-08.2019
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 9.6.2013
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 07.2011-01.2012
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 02.2010-07.2010
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 09.2009-02.2010
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 03.2009-07.2009
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 11.2008-02.2009
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 06.2008-07.2008
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 11.2007-04.2008
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 11.2006-06.2007
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 03.2006-06.2006
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 10.2005-02.2006
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 03.2005-06.2005
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 10.2004-01.2005
פרסום החלטות בית הדין המשמעתי שהתקבלו במסגרת הסדרי טיעון מיום 03.2004-06.2004