מידע לסטודנטים חדשים מתקבלי סמסטר חורף תשע"ט 2018/2019

**  סטודנטים חדשים – הודעה מאס"ט

 

הודעות מיוחדות המיועדות לסטודנטים שהתקבלו לפקולטה/מסלול:
הנדסה אזרחית וסביבתית ומסלוליה
הנדסת תעשיה וניהול
מתמטיקה ומסלוליה
מדעי המחשב ומסלוליה
פיזיקה ומסלוליה
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רפואה – מערכת שעות
רפואה – טופס הצהרת בריאות
רפואה- עדכונים חשובים

אגודת הסטודנטים
אתר אגודת הסטודנטים
הכירו את אס"ט – מצגת לסטודנטים חדשים
הנפקת כרטיס סטודנט (דרישות קדם: פתיחת חשבון CAMPUS ,התמונה הסרוקה צריכה להיות מהסוג JPG) במקרה של תקלה נא לפנות ל-  cards@asat.technion.ac.il

 

קטלוג לימודים תשע"ט 2018/19 
מדריך שימושי 2018/19
הכנה טובה לטכניון – הרצאות מוקלטות בפיסיקה ומתמטיקה ומידע שימושי
רשימת טלפונים חיוניים וכתובות דואר אלקטרוני
רשימת מזכירות הוראה בלימודי הסמכה בפקולטות
צוות לימודי הסמכה

מספר רב של ספרי לימוד ניתנים להשאלה, לסמסטר, במחיר השאלה של 15% מערך הספר. ההשאלה מתבצעת באמצעות "מכלול".