מועדי רישום סמסטר אביב תש"ף

מועדי רישום סמסטר אביב  תש"ף

מועדי רישום באינטרנט:

תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום שעת סיום

 

 
7.1.20

 

 

9:00 בבוקר 21.1.20 15:00 אחה"צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

26.1.20

 

 

9:00

בבוקר

28.1.20 15:00

אחה"צ

המשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

11.2.20

 

 

9:00 בבוקר 16.2.20 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים חדשים  (חופשי)

 

 

20.2.20

 

 

9:00 בבוקר 25.2.20 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)

(חייבים לסיים את הרישום ביום אחד)

 

18.3.20

 

 

9:00 בבוקר 1.4.20 15:00 אחה"צ תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום ליותר ממקצוע הומניסטי אחד

2.4.20

 

 

9:00 בבוקר 19.4.20 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים ללא תשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים

 

20.4.20

 

 

9:00 בבוקר 11.5.20 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים