מבחנים של מועד ב מסמסטר א' שבוטלו עקב סגר הקורונה ויתקיימו במתכונת מקוון

 

תאריך מספר פקולטה שם הקורס
11/08/2020 14843 הנדסה אזרחית וסביבתית פוטוגרמטריה 1
16/08/2020 66247 הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חומרים מתקדמים לביוטכ  ומזון
18/08/2020 236501 מדעי המחשב מבוא לבינה מלאכותית
18/08/2020 336523 הנדסה ביורפואית מכשור רפואי  סטנדרטים ובטיחות
18/08/2020 125001 כימיה כימיה כללית
18/08/2020 274001 רפואה מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוס
18/08/2020 96202 תעשיה וניהול מבוא לניתוח נתונים
18/08/2020 35188 הנדסת מכונות תורת הבקרה
19/08/2020 46200 הנדסת חשמל עבוד ונתוח תמונות
19/08/2020 84312 הנדסת אוירונוטיקה וחלל זרימה דחיסה  כונסים ונחירים
19/08/2020 104131 מתמטיקה משואות דיפרנציאליות רגילות/ח
19/08/2020 104215 מתמטיקה פונקציות מרוכבות א
19/08/2020 104285 מתמטיקה משוואות דיפרנציאליות רגילות א
19/08/2020 124708 כימיה כימיה אורגנית מורחב 1
19/08/2020 234129 מדעי המחשב מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למד
19/08/2020 95295 הנדסת תעשיה וניהול שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים
20/08/2020 94142 הנדסת תעשיה וניהול תפעול מערכות  ייצור ושירות
20/08/2020 44114 הנדסת חשמל מתמטיקה דיסקרטית ח
20/08/2020 44191 הנדסת חשמל מערכות בקרה 1
20/08/2020 46880 הנדסת חשמל תכן לוגי של מער. וי.אל.אס.אי
20/08/2020 54135 הנדסה כימית מבוא להנדסה כימית וביוכימית
20/08/2020 54351 הנדסה כימית פולימרים 2
20/08/2020 104122 מתמטיקה תורת הפונקציות 1
20/08/2020 114073 פיזיקה פיסיקה 3ח
20/08/2020 124120 כימיה יסודות הכימיה
20/08/2020 234124 מדעי המחשב מבוא לתכנות מערכות
20/08/2020 234292 מדעי המחשב לוגיקה למדעי המחשב
20/08/2020 95605 הנדסת תעשיה וניהול מבוא לפסיכולוגיה
20/08/2020 34022 הנדסת מכונות מבוא למכטרוניקה
20/08/2020 94142 הנדסת תעשיה וניהול תפעול מער  ייצור ושרות
21/08/2020 44137 הנדסת חשמל מעגלים אלקטרוניים
21/08/2020 46195 הנדסת חשמל מערכות לומדות
21/08/2020 46206 הנדסת חשמל מבוא לתקשורת ספרתית
21/08/2020 86574 הנדסת אוירונוטיקה וחלל אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונוט
21/08/2020 234221 מדעי המחשב מבוא למדעי המחשב נ
21/08/2020 97151 הנדסת תעשיה וניהול תכן מתקנים
21/08/2020 96120 תעשייה וניהול הנדסת איכות
23/08/2020 14103 הנדסה אזרחית וסביבתית מבוא למכניקה הנדסית
23/08/2020 35043 הנדסת מכונות מבוא לתורת האלסטיות
23/08/2020 36008 הנדסת מכונות זרימה דחיסה
23/08/2020 46271 הנדסת חשמל תכנות ותכן מונחה עצמים
23/08/2020 84213 הנדסת אוירונוטיקה וחלל תרמודינמיקה
23/08/2020 104001 מתמטיקה שיטות בחשבון אינטגרלי
23/08/2020 104013 מתמטיקה חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת
23/08/2020 104291 מתמטיקה אלגוריתמים קומבינטוריים
23/08/2020 104134 מתמטיקה אלגברה מודרנית ח
23/08/2020 114101 פיזיקה מכניקה אנליטית
23/08/2020 134113 ביולוגיה מסלולים מטבולים
23/08/2020 234114 מדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מ
23/08/2020 234117 מדעי המחשב מבוא למדעי המחשב ח
23/08/2020 234123 מדעי המחשב מערכות הפעלה
23/08/2020 236360 מדעי המחשב תורת הקומפילציה
23/08/2020 334021 הנדסה ביורפואית מגמות בהנדסה ביו-רפואית
24/08/2020 96262 הנדסת תעשיה וניהול אחזור מידע
24/08/2020 35001 הנדסת מכונות מבוא לרובוטיקה
24/08/2020 64117 הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון תופעות מעבר חום
24/08/2020 236496 מדעי המחשב הנדסה לאחור
26/08/2020 44198 הנדסת חשמל מבוא לעבוד ספרתי של אותות
26/08/2020 94411 הנדסת תעשיה וניהול הסתברות ת
26/08/2020 94412 הנדסת תעשיה וניהול הסתברות מ
26/08/2020 94481 הנדסת תעשיה וניהול מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
26/08/2020 104034 מתמטיקה מבוא להסתברות ח
26/08/2020 104142 מתמטיקה מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
26/08/2020 236343 מדעי המחשב תורת החישוביות
26/08/2020 134019 ביולוגיה מבוא לביוכימיה
27/08/2020 64210 הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזו
27/08/2020 34033 הנדסת מכונות אנליזה נומרית מ
27/08/2020 315037 מדע והנדסה של חומרים תכונות ושימושים של חומרים מתכת
27/08/2020 86401 הנדסת אוירונוטיקה וחלל מער. הנעה לכלי טייס המונעים במ
27/08/2020 104279 מתמטיקה מבוא לחוגים ושדות
27/08/2020 104286 מתמטיקה קומבינטוריקה
27/08/2020 35039 הנדסת מכונות עיבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות
27/08/2020 104286 מתמטיקה קומבינטוריקה
27/08/2020 14108 הנדסה אזרחית וסביבתית סטטיקת  מבנים
28/08/2020 54419 הנדסה כימית מב.לתכן ריאקטורים כימים וביוכי
28/08/2020 104280 מתמטיקה מודולים, חוגים וחבורות
31/08/2020 44127 הנדסת חשמל יסודות התקני מוליכים למחצה
31/08/2020 46332 הנדסת חשמל מערכות ראיה ושמיעה
31/08/2020 46332 חשמל מערכות ראיה ושמיעה
10/09/2020 104035 מתמטיקה מדר ואינפי 2ח
10/09/2020 336502 הנדסה ביורפואית עקרונות הדמיה ברפואה