לקראת סיום הלימודים – מחזור צ”ד

לקראת סיום הלימודים – מחזור צ”ד

שלום רב,

לימודיך לתואר יסתיימו בתום הסמסטר הנוכחי או הבא.

על מנת למנוע עיכובים במתן הזכאות לתואר נא לבדוק כי תכנית לימודיך מכסה את כל הדרישות לתואר ראשון במסלול אליו התקבלת . בכל מקרה של ספק ביחס להשלמת מכסת מקצועות החובה, הבחירה או מספר הנקודות הדרושות להשלמת התואר (במיוחד לאור השינויים החלים מדי פעם בתוכניות הלימוד) עליך לפנות ליועץ או מרכז לימודי הסמכה בפקולטה שלך.

חשוב! האחריות הבלעדית להשלמת תכנית הלימודים היא שלך וכל טעות עלולה לגרום לעיכוב במתן התואר והארכת לימודיך בסמסטר נוסף.

השלבים לסיום התואר, לאחר קבלת כל הציונים:

  • עליך לפנות למזכירות הסמכה בפקולטת האם שלך ולוודא כי הדרישות לתואר הושלמו. עליך לסווג את כל המקצועות שלמדת למקצועות לתואר ומקצועות מעבר לדרישות (לא מוכר לתואר).
   במקצועות המוגדרים כ”לא לתואר” ניתן להשתמש לצורך גמול השתלמות במקום העבודה וכהכרה בקורסים בתואר הבא או בתארים מתקדמים.
   שימו לב – לאחר סגירת התואר לא ניתן יהיה לבצע שינויים בתעודת הציונים – הוצאת או הוספת מקצועות לתואר.
  • עליך לדווח על מקצועות שאינך מתכוון להשלים ונרשמת אליהם – על מנת שיבוטלו.
  • עליך להודיע למזכירות הפקולטה שברצונך לסגור את התואר. מזכירות הפקולטה תעביר המלצה ל”גמר לימודים” למזכירות לימודי הסמכה. במקביל יפתח אוטומטית תהליך “טופס טיולים ממוחשב” שתפקידו לוודא שסגרת חובות כספיים ומנהליים. ללא סגירת כל החובות לא ניתן לסגור את התואר. לתשומת ליבך: מועד הזכאות לתואר נקבע על סמך המועד בו התקבל הציון האחרון. מועד הגמר של מי  שציוונו האחרון הגיע בחודש מסוים, יהיה הראשון לחודש העוקב.
  • על מנת להיכלל בטקס בוגרים של שנה זו שיתקיים ביולי 2023 יש להגיש בקשת סגירת תואר בפקולטה עד ה- 17.04.2023.

 

טופס למילוי שם לתעודה וטופס שינוי כתובת נמצאים באתר האינטרנט של לימודי הסמכה. נא למלא את הטופס רק אם יש לך עדכון או שינוי לפרטים שמסרת קודם.
במקרה של שינוי השם (עקב נישואין או תיקון טעות) יש לצרף אישור מתאים ממשרד הפנים או צילום ת.ז ואז ניתן לבקש שהשם החדש יודפס במקום או בנוסף לשם הקודם. לא ניתן לשנות שם לאחר שהדיפלומה הודפסה ולכן יש לבדוק בתשומת לב את השם בעברית ובאנגלית.
התשלום עבור מדליה(תלוי פקולטה), גלימה וכובע בוגר טכניון בסך 50 ₪ וכן התשלום בסך 75 ₪ עבור התעודה ייגבו ממך במשך הסמסטר האחרון ללימודיך ישירות מחשבון הבנק שלך.
לאחר שיתמלאו התנאים הנ”ל, תהיה זכאי לקבל אישור גמר לימודים ותעודת ציונים  המאפשרים  להירשם ברשם המהנדסים וניתן להציגו במקומות עבודה.
אפשר להזמין אישור על דירוג הישגים במסלול ובמחזור הגמר לאחר קבלת אישור גמר לימודים.

טקסי הבוגרים של מחזור צ”ד יתקיימו בתאריכים 3.7.2023 ו-4.7.2023.
ב-3.7.23 ישתתפו הפקולטות: מדע והנדסה של חומרים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסת חשמל ומחשבים, מדעי הנתונים וההחלטות, ארכיטקטורה ובינוי ערים, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון והנדסת מכונות.
ב-4.7.23 ישתתפו הפקולטות: מדעי המחשב, חינוך למדע וטכנולוגיה, רפואה, מתמטיקה, הנדסה אזרחית וסביבתית, הנדסה כימית, הנדסת אווירונוטיקה וחלל והנדסה ביו-רפואית
לידיעתך, עם קבלת אישור סיום לימודיך, הנך רשום אוטומטית כבוגר בארגון בוגרי הטכניון. החברות הינה ללא תשלום ומקנה לך הטבות רבות ומגוון פעילויות. לאחר הרישום כחבר בארגון הבוגרים נשלח אליך למייל המעודכן אצלנו סיסמא וקוד משתמש אישי. אם לא תרצה להיות חבר בארגון תוכל לשלוח בקשת ביטול לכתובת: bogrim@technion.ac.il

 

בברכה,
אפרת נתיב רונן,
מזכירה אקדמית, לימודי הסמכה