קורסי העשרה חורף תשפ"ב

רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשפ"ב

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-14.07.2021

214120 – יסודות למידה והוראה (הפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה)

324247 – מבוא ליזמות וחשיבה עיצובית.

324257 – משבר האקלים.

324260 – הנרטיב הנוצרי באומנות# טקסט ודימוי

324261 – אחריות מקצועית# דילמות חוק ואתיקה

324263 – תולדות כדור הארץ

324265 – אקו-פילוסופיה # חשיבה סביבתית

324266 – מדע וביקורת המדע

324267 – יחסי גוף נפש # מאפלטון ועד מדעי המח

324269 – אתיקה בפעולה

324270 – זהות ישראלית חיים מתוך מחלוקת (מתוקשב)

324271 – מוסר, רגשות ומה שבניהם

324282 – פוליטיקה של זהויות בישראל (אנגלית)   

324283 – כלכלה וחברה # מבט בין תרבותי

324284 – חינוך בסין ובישראל

324292 – משפט,  שיוויון וצדק

324295 – הגות יהודית בימי הבניים

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324305 – היסטוריה של המדע

324310 – סוגיות ביחסים בינלאומיים

324424 – הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324439 – יסודות באמנות יפן

324442 – משפט העבודה בישראל

324443 – תורת האסלאם

324444 – לוחמה פסיכולוגית-מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324456 – חשיבה# ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאציזים ועד ימינו

324524 – התיאטרון הקלאסי # מיתוס מקבל גוף

324527 – יסודות היזמות

324528 – מנהיגות יזמית

324540  –  היבטים משפטיים ביזמות עסקית.

324542 – מסע אל תוך חברות ההייטק הגלובליות.

324541 – גיוס המערכת האקולוגית העיסקית.

324702 – חשיבה חברתית: "לצאת מהמעבדות למרחב החברתי"

324917 – ארץ הקודש בראי האומנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324940 – חלומות-פולקלור ופסיכואנליזה

324943 – מרחב גבולות וקדושה בארץ ישראל

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324948 – מלחמה בקולנוע.

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית

324973 – שפת המוסיקה – התחביר של הצליל

324983 – הקומוניזם אידיולוגיה ופרקטיקות

324992 – סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי.

326000 – פרקים בהיסטוריה ופילוסופיה (אנגלית)