לוח בחינות אביב וקיץ תשפ”ג

לוח בחינות אביב וקיץ תשפ”ג

להלן לוח הבחינות למועדי אביב וקיץ תשפ”ג.

יש לשים לב לסמסטרים ולמועדים. ניתן לבצע חיפוש בשורת החיפוש על פי שמות המקצועות והמועדים ביחד כדי למצוא את המבחן המבוקש לסמסטר הנכון.

לסטודנטים בעלי אישור הארכת זמן יש לגשת לכיתות הארכת זמן (ה”ז) לפי המפורט בטבלה מטה.

בהצלחה.

 

סמסטרמועדפקולטהמקצועשם מקצועתאריךיום בשבועשעהבניןחדריםחדרי ה"ז
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה336529-01 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים 17/12/2023א13:00ביו- רפואה301
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096450-01 השוואות מרובות 17/12/2023א13:00בלומפילד527
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת מזון064118-01 תופעות מעבר חומר 17/12/2023א9:00הנדסת מזון100
סמסטר אביבמועד ב’חומרים315045-01 תהליכי יצור במיקרואלקטרוניקה 17/12/2023א13:00חומרים303
סמסטר אביבמועד ב’כימיה124711-01 כימיה אורגנית 2מ' 17/12/2023א13:00כימיה4
סמסטר אביבמועד ב’מכונות035022-01 אלמנטים סופיים לאנליזה הנדסית 17/12/2023א13:00דיוויס442441
סמסטר אביבמועד ב’הנדסה כימית054203-01 עקרונות הנדסה כימית 1 מ' 17/12/2023א9:00הנדסה כימית43
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר084221-01 מכניקת הטיס 2 17/12/2023א13:00הנדסת אויר149150
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094226-01 מבוא לאלגוריתמים 17/12/2023א9:00ניהול216214
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096224-01 ניהול מידע מבוזר 17/12/2023א13:00בלומפילד151-152153
סמסטר אביבמועד ב’מכונות034030-01 תהליכי יצור 17/12/2023א13:00דיוויס450,440433
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094345-01 מתמטיקה דיסקרטית ת' 17/12/2023א13:00ניהול+בלומפילדניהול:216, בלוממפילד: 424ניהול:215
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046188-01 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים 17/12/2023א17:00אולמן301
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236376-01 הנדסת מערכות הפעלה 17/12/2023א13:00אולמן307
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה106349-01 הסתברות מתקדמת 17/12/2023א13:00אולמן310
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104279-01 מבוא לחוגים ושדות 17/12/2023א9:00אולמן309
סמסטר אביבמועד ב’רפואה274262-01 אמבריולוגיה בסיסית ורפואית 17/12/2023א9:00אולמן303
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104136-01 משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' -מועד מיוחד17/12/2023א13:00אולמן311
סמסטר אביבמועד ב’ארכיטקטורה207007-01 הערכת שווי נדל*ן 17/12/2023א13:00אמאדו231
סמסטר אביבמועד ב’כימיה125000-01 מבוא לכימיה קוונטית למהנדסים 17/12/2023א13:00כימיה3
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046203-01 תכנון ולמידה מחיזוקים 17/12/2023א9:00אולמן302300
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236299-01 מבוא לעיבוד שפות טבעיות 17/12/2023א13:00אולמן306308
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236359-01 אלגוריתמים 2 17/12/2023א13:00אולמן201206
סמסטר קיץמועד א'מדעי המחשב234128-01 מבוא למחשב שפת פייתון 17/12/2023א9:00אולמן601600
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104286-01 קומבינטוריקה 17/12/2023א13:00אולמן305302
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104222-01 תורת ההסתברות 17/12/2023א9:00אולמן301304
סמסטר אביבמועד ב’ביולוגיה134019-01 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה 17/12/2023א9:00אולמן503507
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236334-01 מבוא לרשתות מחשבים 17/12/2023א9:00אולמן500-501502
סמסטר קיץמועד א'מדעי המחשב234141-01 קומבינטוריקה למדעי המחשב 17/12/2023א9:00אולמן706-707704
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104193-01 תורת האופטימיזציה 17/12/2023א13:00אולמן202-203200,205
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה334222-01 מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית 17/12/2023א13:00אולמן103-105102
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046195-01 מערכות לומדות 17/12/2023א9:00אולמן504,602-604505-506
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234141-01 קומבינטוריקה למדעי המחשב 17/12/2023א9:00אולמן708,800,803-806801-802
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234128-01 מבוא למחשב שפת פייתון 17/12/2023א9:00אולמן605-607,700-702703,705
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014153-01 מבני בטון 1 17/12/2023א13:00רבין407,501-502,504-506507,508
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014411-01 הנדסת קרקע 17/12/2023א9:00רבין507-508509
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014956-01 מבוא לכימיה של הקרקע 17/12/2023א9:00רבין510
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית015007-01 מכניקה יישומית 1 17/12/2023א9:00רבין406-407404
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית016302-01 זיהום אויר 17/12/2023א9:00רבין511
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014103-01 מבוא למכניקה הנדסית 18/12/2023ב9:00רבין509-510511
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה336544-01 תכן ומימוש של מעגלים גנטיים 18/12/2023ב13:00ביו- רפואה202
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר086759-01 מערכות ניווט 18/12/2023ב13:00הנדסת אויר149
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת מזון064249-01 טכנולוגיות עיבוד תוצרת טרייה 18/12/2023ב9:00הנדסת מזון300
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096600-01 התנהגות ארגונית 18/12/2023ב9:00בלומפילד153152
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094241-01 ניהול מסדי נתונים 18/12/2023ב9:00בלומפילד424527
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה118130-01 מבוא ליחסות כללית 18/12/2023ב9:00אולמן507
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046968-01 מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומ 18/12/2023ב13:00אולמן505
סמסטר אביבמועד ב’ביולוגיה134040-01 פיזיולוגיה מוליקולרית של הצמח 18/12/2023ב9:00אולמן502
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234221-01 מבוא למדעי המחשב נ' 18/12/2023ב9:00אולמן702700
סמסטר קיץמועד א'מדעי המחשב236332-01 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות 18/12/2023ב9:00טאוב76
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236332-01 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות 18/12/2023ב9:00טאוב54
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה114246-01 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה 18/12/2023ב9:00אולמן603-604606
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046002-01 תכן וניתוח אלגוריתמים 18/12/2023ב9:00אולמן600-602607
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104166-01 אלגברה אמ' 18/12/2023ב9:00אולמן800-801,804-806803
סמסטר אביבמועד ב’חשמל044140-01 שדות אלקטרומגנטיים 18/12/2023ב9:00אולמן701,703,706-708704-705
סמסטר קיץמועד א'אזרחית014211-01 מכניקת זורמים 18/12/2023ב9:00רבין507505
סמסטר קיץמועד א'אזרחית014214-01 יסודות מכניקת הזורמים 18/12/2023ב9:00רבין501,504506
סמסטר קיץמועד א'אזרחית014709-01 מעבדת דרכים 18/12/2023ב9:00רבין407
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית016206-01 מכניקת זורמים סביבתית 18/12/2023ב9:00רבין508
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה336545-01 רפואה גרעינית ורדיותרפיה 19/12/2023ג17:00ביו- רפואה301
סמסטר אביבמועד ב’מכונות036009-01 מעבר חום ומסה 19/12/2023ג13:00דיוויס440
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר085407-01 אמצעי הנעה - מנועי סילון 19/12/2023ג13:00הנדסת אויר149
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר086926-01 בקרת הכוון חלליות 19/12/2023ג13:00הנדסת אויר150
סמסטר אביבמועד ב’חומרים315057-01 מבוא למדע חישובי של חומרים 19/12/2023ג13:00חומרים303
סמסטר אביבמועד ב’מכונות035061-01 הידרודינמיקה של אוניות 19/12/2023ג13:00דיוויס640
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר084311-01 אוירודינמיקה בלתי דחיסה 19/12/2023ג13:00הנדסת אויר240165
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096211-01 מודלים למסחר אלקטרוני 19/12/2023ג9:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215בלומפילד :424
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046189-01 תכן מסננים אנלוגיים 19/12/2023ג17:00אולמן306
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236506-01 קריפטולוגיה מודרנית 19/12/2023ג9:00אולמן300
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046216-01 מיקרוגלים 19/12/2023ג9:00אולמן206
סמסטר אביבמועד ב’רפואה274182-01 ביוסטטיסטיקה 19/12/2023ג9:00אולמן205
סמסטר אביבמועד ב’חומרים315003-01 תרמודינמיקה של חומרים 19/12/2023ג9:00אולמן305304
סמסטר קיץמועד א'מתמטיקה104223-01 מד*ח וטורי פוריה 19/12/2023ג9:00אולמן501500
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046746-01 אלג' ויישומים בראייה ממוחשבת 19/12/2023ג9:00אולמן308309
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104228-01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ' 19/12/2023ג13:00אולמן307,311310
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104223-01 מד*ח וטורי פוריה 19/12/2023ג9:00אולמן502-504,507505-506
סמסטר אביבמועד ב’חשמל044202-01 אותות אקראיים 19/12/2023ג13:00אולמן701-703,705704,706
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236343-01 תורת החישוביות 19/12/2023ג9:00אולמן603-607600-602
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104032-01 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 19/12/2023ג9:00אולמן700,707-708,800,802-803,805-806801,804
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה336504-01 עקרונות דימות תהודה מגנטיתי 20/12/2023ד9:00
סמסטר אביבמועד ב’הנדסה כימית054324-01 תהליכי הפרדה בהנ. כימית לביוכימית 20/12/2023ד9:00הנדסה כימית3
סמסטר אביבמועד ב’הנדסה כימית054309-01 תהליכי הפרדה בהנדסה כימית 20/12/2023ד9:00הנדסה כימית4
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר086201-01 בליסטיקה חיצונית ודינמיקת קליעים. 20/12/2023ד9:00הנדסת אויר149
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת מזון064250-01 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים 20/12/2023ד9:00הנדסת מזון300
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת מזון064508-01 מעבדה בריאקטורים ביולוגיים 20/12/2023ד9:00הנדסת מזון247
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096617-01 חשיבה וקבלת החלטות 20/12/2023ד9:00בלומפילד527526
סמסטר אביבמועד ב’רפואה274261-01 אימונולוגיה בסיסית וקלינית 20/12/2023ד9:00אולמן607
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236330-01 מבוא לאופטימיזציה 20/12/2023ד9:00אולמן
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה116031-01 מבוא לאינפורמציה וחישוב קוואנטים 20/12/2023ד9:00אולמן501
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236271-01 פיתוח מבוסס אנדרואיד 20/12/2023ד13:00אולמן303
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046918-01 תכן פיזי ממוחשב של שבבים 20/12/2023ד9:00אולמן704
סמסטר אביבמועד ב’ארכיטקטורה207070-01 תכנון שימושי קרקע# עקרונות וכימות 20/12/2023ד9:00סגו404
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה334221-01 יסודות של חומרים רפואיים 20/12/2023ד9:00אולמן507502
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה106156-01 לוגיקה מתמטית 20/12/2023ד9:00אולמן506505
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046271-01 תכנות ותכן מונחה עצמים 20/12/2023ד9:00אולמן309304
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה114076-01 פיסיקה 2פ' 20/12/2023ד9:00אולמן601-602603
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104036-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 20/12/2023ד17:00אולמן800,803-804805
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104004-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 20/12/2023ד9:00אולמן604,606600,605
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236363-01 מסדי נתונים 20/12/2023ד9:00טאוב5-73
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046200-01 עבוד ונתוח תמונות 20/12/2023ד13:00אולמן300,302,305205-206
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104044-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 20/12/2023ד9:00אולמן801-802,804-806803
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104043-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 20/12/2023ד9:00אולמן701,705-708702-703
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234218-01 מבני נתונים 1 20/12/2023ד13:00אולמן100,103-105,200-203101-102
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014316-01 מבוא להנדסת הסביבה 20/12/2023ד9:00רבין504-507501
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014405-01 גיאולוגיה הנדסית 20/12/2023ד9:00רבין508-509510
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014878-01 מיפוי ממוחשב 20/12/2023ד9:00רבין407
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר084143-01 הנדסת מערכות אויר-חלל 21/12/2023ה9:00הנדסת אויר240165
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094700-01 מבוא להנדסת נתונים 21/12/2023ה9:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215בלומפילד:151
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096262-01 אחזור מידע 21/12/2023ה9:00ניהול+בלומפילדניהול:112,216בלומפילד:153
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104003-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 21/12/2023ה9:00אולמן703
סמסטר אביבמועד ב’ביולוגיה134153-01 אקולוגיה 21/12/2023ה9:00אולמן600
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה334011-01 יסודות תכן ביו-חשמלי 21/12/2023ה9:00ביו רפואה301
סמסטר אביבמועד ב’רפואה274602פסיכיאטריה ת"א-NMBE21/12/2023ה9:00רפפורטלשלוח 2 משגיחים
סמסטר אביבמועד ב’חומרים315008-01 התנהגות מכנית של חומרים 21/12/2023ה9:00אולמן701-702704
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה115203-01 פיסיקה קוונטית 1 21/12/2023ה9:00אולמן803-804805
סמסטר אביבמועד ב’חומרים314533-01 מבוא להנדסת חומרים מ'1 21/12/2023ה9:00אולמן801
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104018-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 21/12/2023ה9:00אולמן700,705-707708
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014005-01 מעבדה הנדסית 24/12/2023א13:00רבין509
סמסטר קיץמועד א'אזרחית014005-01 מעבדה הנדסית 24/12/2023א13:00רבין508,510511
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014150-01 מבני פלדה 1 24/12/2023א9:00רבין508-511404-406
סמסטר אביבמועד ב’חומרים315031-01 חומרים אלקטרוניים קרמיים 24/12/2023א13:00
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת מזון066505-01 תהליכי הפרדה והשבה בביוטכנולוגיה 24/12/2023א9:00הנדסת מזון247
סמסטר אביבמועד ב’כימיה124118-01 יסודות הכימיה ב' 24/12/2023א13:00כימיה34
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094503-01 מיקרו כלכלה 1 24/12/2023א13:00ניהול+בלומפילדניהול:215בלומפילד :527
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014326-01 טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקת 24/12/2023א9:00רבין505
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094314-01 מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים 24/12/2023א13:00ניהול+בלומפילדניהול:214-216בלומפילד:152-153
סמסטר אביבמועד ב’מכונות034028-01 מכניקת מוצקים 1 24/12/2023א13:00דיוויס440-443433
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014327-01 כימיה של המים 24/12/2023א13:00רבין501
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046243-01 טכנולוגיות קוונטיות 24/12/2023א9:00אולמן307
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה196014-01 למידה עמוקה ותורת הקירובים 24/12/2023א13:00אולמן708
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046278-01 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות 24/12/2023א13:00אולמן802
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236278-01 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות 24/12/2023א9:00אולמן800
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046206-01 מבוא לתקשורת ספרתית 24/12/2023א13:00אולמן805
סמסטר קיץמועד א'פיזיקה114075-01 פיסיקה 2ממ 24/12/2023א9:00אולמן501
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236341-01 תקשורת באינטרנט 24/12/2023א13:00אולמן607
סמסטר קיץמועד א'מדעי המחשב234117-01 מבוא למדעי המחשב ח' 24/12/2023א9:00אולמן707706
סמסטר קיץמועד א'מדעי המחשב234114-01 מבוא למדעי המחשב מ' 24/12/2023א9:00אולמן708704
סמסטר אביבמועד ב’חומרים315030-01 תכונות חומרים אלקטרונים 24/12/2023א13:00אולמן707705
סמסטר אביב03.2022-2 מדעי הנתונים וההחלטות094591-01 מבוא לכלכלה 24/12/2023א9:00ניהול216112
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104295-01 חשבון אינפיניטסימלי 3 24/12/2023א9:00אולמן202,206205
סמסטר אביבמועד ב’כימיה125802-01 כימיה אורגנית רב*מ 24/12/2023א13:00אולמן603-604606
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234117-01 מבוא למדעי המחשב ח' 24/12/2023א9:00אולמן803,806804
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234114-01 מבוא למדעי המחשב מ' 24/12/2023א9:00אולמן802,805801
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה334023-01 מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית 24/12/2023א9:00אולמן304,306308
סמסטר אביבמועד ב’כימיה125801-01 כימיה אורגנית 24/12/2023א9:00אולמן302-303,305301
סמסטר אביבמועד ב’כימיה124801-01 כימיה אורגנית 1ב 24/12/2023א9:00אולמן300,309,311310
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046209-01 מבנה מערכות הפעלה 24/12/2023א13:00אולמן601-602600,605
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234123-01 מערכות הפעלה 24/12/2023א13:00אולמן304,311,502-503,505-507306,309
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה114075-01 פיסיקה 2ממ 24/12/2023א9:00אולמן502-503,505-507,600,605500,504
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094591-01 מבוא לכלכלה 24/12/2023א9:00אולמן601-604,606-607,705700-703
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234124-01 מבוא לתכנות מערכות 24/12/2023א13:00אולמן100,102,200-203,206,300,302-303,305101,103-105
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014632-01 פרויקטי תשתית# שיטות וניהול 24/12/2023א9:00רבין507506
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014104-01 תורת החוזק 1 26/12/2023ג13:00רבין507-511505-506
סמסטר קיץמועד א'אזרחית014104-01 תורת החוזק 1 26/12/2023ג13:00רבין405-407404
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה336520-01 שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה 26/12/2023ג13:00ביו- רפואה301
סמסטר אביבמועד ב’מכונות035008-01 אוטומציה תעשייתית 26/12/2023ג13:00דיוויס433
סמסטר אביבמועד ב’רפואה274604משפחה בחינת סיום סבב שני11/01/2024ה09:00אולמן305304
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר086470-01 מבוא לשריפה על קולית 26/12/2023ג13:00הנדסת אויר149
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת אויר086788-01 תכן ניווט לווייני מבוסס גי.פי.אס 26/12/2023ג17:00הנדסת אויר150
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת מזון064120-01 שיטות נומריות בהנ. ביוטכ' ומזון 26/12/2023ג9:00הנדסת מזון300247
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096556-01 שוקי אופציות 26/12/2023ג9:00ניהול+בלומפילדניהול:214, בלומפילד:424בלומפילד:153
סמסטר אביבמועד ב’חשמל049037-01 נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 2 26/12/2023ג9:00אולמן302
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046211-01 למידה עמוקה 26/12/2023ג9:00אולמן310300
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה114102-01 מרחבי זמן וחורים שחורים 26/12/2023ג9:00אולמן501503
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094411-01 הסתברות ת' 26/12/2023ג9:00אולמן304,307309
סמסטר קיץמועד א'פיזיקה114054-01 פיסיקה 3 26/12/2023ג9:00אולמן704-705702
סמסטר קיץמועד א'מדעי הנתונים וההחלטות097414-01 סטטיסטיקה 2 26/12/2023ג9:00ניהול112,216215
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה114073-01 פיסיקה 3ח' 26/12/2023ג9:00אולמן502,504,506507
סמסטר אביבמועד ב’רפואה274253-01 פיזיולוגיה תאית 26/12/2023ג9:00אולמן700-701,706-707708
סמסטר אביבמועד ב’חשמל044196-01 המרת אנרגיה.מקורות אנרגיה מתחדשים 26/12/2023ג13:00אולמן102-105100-101
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה114054-01 פיסיקה 3 26/12/2023ג9:00אולמן703,801-804800,805-806
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094412-01 הסתברות מ 26/12/2023ג9:00אולמן500,505,600-601,604,606-607602-603,605
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014725-01 מבוא לתחבורה מסילתית 26/12/2023ג9:00רבין302
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014841-01 יסודות המיפוי והמדידה 1 26/12/2023ג9:00רבין507-508501
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014881-01 יסודות המיפוי והמדידה 1ג' 26/12/2023ג9:00רבין509504
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית016211-01 הידרולוגיה של נגר על קרקעי 26/12/2023ג9:00רבין502
סמסטר אביבמועד ב’הנדסה כימית054135-01 מבוא להנדסה כימית וביוכימית 27/12/2023ד9:00הנדסה כימית43
סמסטר אביבמועד ב’הנדסה כימית054319-01 תרמודינמיקה ב' מתקדם 27/12/2023ד13:00הנדסה כימית43
סמסטר אביבמועד ב’כימיה124414-01 כימיה פיסיקלית-קינטיקה כימית 27/12/2023ד9:00כימיה34
סמסטר אביבמועד ב’חשמל044098-01 מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל 27/12/2023ד9:00הנדסת אויר149-150240
סמסטר אביבמועד ב’מכונות034032-01 מערכות ליניאריות מ' 27/12/2023ד9:00דיוויס440-443433
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה337001-01 ביופיסיקה ונוירופיסיקה למהנדסים 27/12/2023ד9:00אולמן706
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה106309-01 חבורות לי 27/12/2023ד9:00אולמן505
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב234493-01 מבוא לאבטחת סייבר 27/12/2023ד9:00אולמן602
סמסטר אביבמועד ב’ביולוגיה134117-01 פיזיולוגיה 27/12/2023ד9:00אולמן501
סמסטר אביבמועד ב’פיזיקה116027-01 פיסיקה של זורמים 27/12/2023ד9:00אולמן503
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104135-01 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' 27/12/2023ד9:00אולמן607605
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046225-01 עקרונות פיזיקליים של התקני מל*מ 27/12/2023ד9:00אולמן708703
סמסטר אביבמועד ב’חשמל046005-01 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 27/12/2023ד9:00אולמן601600
סמסטר אביבמועד ב’ביולוגיה134058-01 ביולוגיה 1 27/12/2023ד9:00אולמן802,805801
סמסטר קיץמועד א'ביולוגיה134058-01 ביולוגיה 1 27/12/2023ד9:00אולמן603-604606
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה336537-01 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה 27/12/2023ד9:00אולמן705,707704
סמסטר אביבמועד ב’חומרים314311-01 חומרים קרמיים ורפרקטורים 27/12/2023ד9:00אולמן701-702700
סמסטר אביבמועד ב’חשמל044101-01 מבוא למערכות תכנה 27/12/2023ד9:00אולמן800,803,806804
סמסטר קיץמועד ב'הומניסטים324298-01 מן התנ*ך ועד למשפט הישראלי החדשני 27/127/2023ד13:00אולמן200,202-203205
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236267-01 מבנה מחשבים 27/12/2023ד13:00טאוב5, 76
סמסטר אביבמועד ב’חשמל044191-01 מערכות בקרה 1 27/12/2023ד13:00אולמן101-103104
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014779-01 תכן גיאומטרי ותפעול דרכים 27/12/2023ד9:00רבין508-509507
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית016503-01 קיים של חומרי בנייה ומבנים 27/12/2023ד9:00רבין501506
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014148-01 עקרי תכן מבנים 28/12/2023ה13:00בורוביץ421422
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014213-01 מבוא להידרוליקה והידרולוגיה -חלק א'28/12/2023ה9:00רבין505-509501,504
סמסטר אביבמועד ב’אזרחית014213-01 מבוא להידרוליקה והידרולוגיה -חלק ב'28/12/2023ה13:00רבין505-509501,504
סמסטר אביבמועד ב'ביו-רפואה335001-01 מעבדה להכרת מכשור ושיטות 4/1/2024השעה בתיאום עם המרצה
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה335002-01 מעבדת נסיון הנדסי וניסויי 4/1/2024השעה בתיאום עם המרצה
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה335003-01 מעבדת התמחות בהנדסה ביו-רפואית 4/1/2024השעה בתיאום עם המרצה
סמסטר אביבמועד ב’ביו-רפואה335005-01 מעבדה בהנ. ביו-רפואית 1 לפיזיקאים 4/1/2024השעה בתיאום עם המרצה
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת אויר086535-01 מכניקת השבר במבנים תעופתיים 28/12/2023ה9:00הנדסת אויר149
סמסטר אביבמועד ב’הנדסת מזון064115-01 מכניקה של זורמים 28/12/2023ה9:00הנדסת מזון100300
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות096250-01 מערכות מידע מבוזרות 28/12/2023ה9:00ניהול+בלומפילדניהול:216בלומפילד:152
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094423-01 מבוא לסטטיסטיקה 28/12/2023ה13:00ניהול+בלומפילדניהול:216בלומפילד:527
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות096411-01 למידה חישובית 1 28/12/2023ה9:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215בלומפילד:153
סמסטר אביבמועד ב’מדעי הנתונים וההחלטות094424-01 סטטיסטיקה 1 28/12/2023ה13:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215בלומפילד :424
סמסטר אביבמועד ב’רפואה274725פסיכיאטריה- בחינה גמר ארצית (שנים עברו)28/12/2023ה9:00אולמן602
סמסטר אביבמועד ב’מדעי המחשב236490-01 אבטחת מחשבים 28/12/2023ה9:00אולמן502
סמסטר אביבמועד ב'חשמל046868-01 יסודות תהליכים אקראיים 28/12/2023ה9:00אולמן706
סמסטר אביבמועד ב’חשמל044339-01 פוטוניקה ולייזרים 28/12/2023ה9:00אולמן505
סמסטר אביבמועד ב’ארכיטקטורה204150-01 מבוא לאקולוגיה של הנוף 28/12/2023ה9:00סגו404
סמסטר אביבמועד ב’מתמטיקה104035-01 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' 28/12/2023ה13:00אולמן311300
סמסטר אביבמועד ב'הומניסטים324453אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי 28/12/2023ה13:00אולמן305302
סמסטר אביבמועד ב'הומניסטים324462ברלין בקולנוע28/12/2023ה9:00אולמן306309
סמסטר אביבמועד ב'ארכיטקטורה205102-01 תולדות אדר' מהעת העתיקה לעת החדשה 28/12/2023ה9:00אמאדו233231
סמסטר קיץמועד א'מדעי הנתונים וההחלטות094423-01 מבוא לסטטיסטיקה 28/12/2023ה13:00ניהול+בלומפילדניהול:216בלומפילד:527
סמסטר אביבמועד ב'חשמל044105-01 תורת המעגלים החשמליים 28/12/2023ה9:00אולמן601,607606
סמסטר קיץמועד א'מדעי הנתונים וההחלטות094424-01 סטטיסטיקה 1 28/12/2023ה13:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215בלומפילד :424
סמסטר אביבמועד ב'רפואה274166-01 שיטות כמותיות במדעי הרפואה ב' 28/12/2023ה9:00אולמן603-604600,605
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104016-01 אלגברה 1מ' 28/12/2023ה9:00אולמן701,703-705700,702
סמסטר קיץמועד ב'מתמטיקה104038-01 אלגברה 2מ' 28/12/2023ה9:00אולמן707-708,800,803-806801-802
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014004-01 נתוח מערכות 29/12/2023ו9:00רבין507-508506
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014814-01 חשבון תאום 1 29/12/2023ו9:00רבין509
סמסטר אביבמועד ב'מכונות035188-01 תורת הבקרה 29/12/2023ו9:00דיוויס433
סמסטר אביבמועד ב'מכונות035091-01 תרמודינמיקה 2 28/12/2023ה9:00דיוויס440
סמסטר אביבמועד ב'מכונות035003-01 מערכות תיב*מ 1 29/12/2023ו9:00דיוויס441
סמסטר אביבמועד ב'מכונות036082-01 עקרונות מנועי שריפה פנימית 29/12/2023ו9:00דיוויס442
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת אויר085915-01 מכניקת גופים בחלל 29/12/2023ו9:00הנדסת אויר241
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת מזון066215-01 טכנולוגיה של מוצרי חלב 29/12/2023ו9:00הנדסת מזון300
סמסטר אביבמועד ב'כימיה124413-01 תרמודינמיקה סטטיסטית 29/12/2023ו9:00כימיה34
סמסטר אביבמועד ב'הנדסה כימית054374-01 אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ' 29/12/2023ו9:00הנדסה כימית4-53
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת אויר084135-01 אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל 29/12/2023ו9:00הנדסת אויר149-150240
סמסטר אביבמועד ב'חומרים314312-01 מבוא לחומרים פולימריים 4/1/2024ה9:00חומרים303-304401
סמסטר אביבמועד ב'חשמל046197-01 שיטות חישוביות באופטימיזציה 29/12/2023ו9:00אולמן507
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104273-01 מבוא לאנליזה פונק. ואנליזת פורייה 29/12/2023ו9:00אולמן100
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236201-01 מבוא לייצוג ועיבוד מידע 29/12/2023ו9:00אולמן101
סמסטר אביבמועד ב'ארכיטקטורה207806-01 היבטים משפטייים ומינהליים בתכנון 29/12/2023ו9:00סגו404
סמסטר אביבמועד ב'ביו-רפואה336522-01 מבוא לבקרה במערכות ביו רפואיות 29/12/2023ו9:00אולמן506505
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104285-01 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' 29/12/2023ו9:00אולמן802800
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104066-01 אלגברה א' 29/12/2023ו9:00אולמן703700
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104033-01 אנליזה וקטורית 29/12/2023ו9:00אולמן305-306308
סמסטר אביבמועד ב'השלמות כימיה123015סיווג כימיה29/12/2023ו9:00אולמן310-311309
סמסטר קיץמועד א'מתמטיקה104131-01 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 29/12/2023ו9:00אולמן702,706701
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236756-01 מבוא למערכות לומדות 29/12/2023ו9:00טאוב7-85
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236319-01 שפות תכנות 29/12/2023ו9:00טאוב3,64
סמסטר אביבמועד ב'חשמל044137-01 מעגלים אלקטרוניים 29/12/2023ו9:00אולמן500-502,504503
סמסטר אביבמועד ב'פיזיקה114036-01 פיסיקה סטטיסטית ותרמית 29/12/2023ו9:00אולמן300,302-304301
סמסטר אביבמועד ב'רפואה274246-01 הבסיס המולקולרי של מחלת הסרטן 29/12/2023ו9:00אולמן200-201,203,205-206202
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב234125-01 אלגוריתמים נומריים 29/12/2023ו9:00אולמן600,603-607601-602
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104131-01 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 29/12/2023ו9:00אולמן704-705,707-708,803-804,806801,805
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית016403-01 מבוא למכניקת הסלע 29/12/2023ו9:00רבין502
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014003-01 סטטיסטיקה 31/12/2023א9:00רבין501,504-507509
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014609-01 מיכון בבנייה 31/12/2023א9:00רבין508
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014619-01 שיטות ביצוע בבנייה 31/12/2023א9:00בורוביץ421422
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014859-01 מיפוי ימי 31/12/2023א9:00רבין407
סמסטר אביבמועד ב'מכונות035052-01 אופטיקה לינארית ויישומים 1 31/12/2023א9:00דיוויס440
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת אויר086755-01 דינמיקה ובקרה אוטומט של כלי טייס 31/12/2023א9:00הנדסת אויר149150
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות095605-01 מבוא לפסיכולוגיה 31/12/2023א9:00בלומפילד153,424152
סמסטר אביבמועד ב'ביו-רפואה336325-01 אולטרסאונד ברפואה-עקרונות וישומם 31/12/2023א9:00אולמן302
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104165-01 פונקציות ממשיות 31/12/2023א9:00אולמן504
סמסטר אביבמועד ב'ביולוגיה134039-01 וירולוגיה מולקולרית 31/12/2023א9:00אולמן300
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236025-01 אוטומטים. לוגיקה ומשחקים 31/12/2023א9:00טאוב6
סמסטר אביבמועד ב'ביולוגיה134133-01 אבולוציה 31/12/2023א9:00אולמן310304
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות096324-01 הנדסת מערכות שירות 31/12/2023א9:00אולמן604600
סמסטר אביבמועד ב'חשמל046332-01 מערכות ראיה ושמיעה 31/12/2023א9:00אולמן605,607606
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות094481-01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 31/12/2023א9:00אולמן601-602603
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104019-01 אלגברה ליניארית מ' 31/12/2023א9:00אולמן505-506507
סמסטר קיץמועד א'מתמטיקה104134-01 אלגברה מודרנית ח' 31/12/2023א9:00אולמן700,707702
מועד ב'חומרים314535-01 מבוא להנדסת חומרים 31/12/2023א9:00אולמן501,503500,502
מועד ב'רפואה274165-01 גנטיקה כללית לרפואנים 31/12/2023א9:00אולמן703-705701
מועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות094210-01 ארגון המחשב ומערכות הפעלה 31/12/2023א9:00ניהול112,214,216215
מועד ב'מתמטיקה104134-01 אלגברה מודרנית ח' 31/12/2023א9:00אולמן706,708,801-802,804-805800,803,806
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית015019-01 מבוא לבקרה 31/12/2023א9:00בורוביץ425
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014008-01 מידע גרפי הנדסי 2/1/2024ג13:00בורוביץ421422
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014615-01 מבוא לניהול פיננסי בבנייה 2/1/2024ג9:00רבין508
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014954-01 מבוא לפיסיקה של אטמוספירה 2/1/2024ג13:00רבין509
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236496-01 הנדסה לאחור 2/1/2024ג17:00
סמסטר אביבמועד ב'מכונות035063-01 אדריכלות ימית 1 2/1/2024ג9:00דיוויס440
סמסטר אביבמועד ב'הנדסה כימית054373-01 מבוא לכימיה של מצב מוצק למהנדסים 2/1/2024ג9:00הנדסה כימית4
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת אויר085920-01 הנעה חשמלית לחלל 2/1/2024ג17:00הנדסת אויר149
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת מזון066517-01 טכנולוגיות גנטיות מתקדמות 2/1/2024ג9:00הנדסת מזון300
סמסטר אביבמועד ב'כימיה124417-01 כימיה פיס-ספקטרוסקופיה מולקולרית 2/1/2024ג9:00כימיה34
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות096327-01 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים 2/1/2024ג9:00ניהול+בלומפילדניהול:112,216בלומפילד:151
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות094202-01 מבוא לניתוח נתונים 2/1/2024ג9:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215בלומפילד:153
סמסטר אביבמועד ב'מכונות036035-01 מבוא להנדסת שריפה 2/1/2024ג9:00דיוויס 433, 441-443430
סמסטר אביבמועד ב'חשמל046733-01 תורת האינפורמציה 2/1/2024ג9:00אולמן506
סמסטר אביבמועד ב'חשמל046213-01 רובוטים ניידים 2/1/2024ג9:00אולמן507
סמסטר אביבמועד ב'ארכיטקטורה207020-01 מבוא לממ*ג למתכננים 2/1/2024ג9:00אולמן101
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104030-01 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות 2/1/2024ג17:00אמאדו231
סמסטר קיץמועד ב'הומניסטים324962מבוא לפסיכולוגיה 2/1/2024ג9:00אולמן601600
סמסטר אביבמועד ב'חשמל046237-01 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י. 2/1/2024ג13:00אולמן307309
סמסטר אביבמועד ב'ארכיטקטורה205460-01 תכן מבנים 3 2/1/2024ג9:00אמאדו233231
סמסטר אביבמועד ב'ביו-רפואה336517-01 ביו הנדסה של התא 2/1/2024ג9:00אולמן605,607606
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236501-01 מבוא לבינה מלאכותית 2/1/2024ג13:00אולמן305-306301
סמסטר אביבמועד ב'פיזיקה114014-01 מכניקה וגלים 2/1/2024ג9:00אולמן603-604602
סמסטר קיץמועד א'חשמל044252-01 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 2/1/2024ג9:00אולמן700-701702
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236360-01 תורת הקומפילציה 2/1/2024ג9:00טאוב3-6,87
סמסטר אביבמועד ב'חשמל044252-01 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 2/1/2024ג9:00אולמן703-708,800-801,803,805802,804,806
סמסטר אביבמועד ב'חשמל044127-01 יסודות התקני מוליכים למחצה 2/1/2024ג13:00אולמן100,105,200-203,205-206,303-304102-104
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית018603-01 ניהול פיננסי בחברת בניה 2/1/2024ג9:00רבין507
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014146-01 מבוא לדינמיקת מבנים ורעידות אדמה 3/1/2024ד13:00רבין501-502,504-506507,510
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014520-01 תפקוד פיזי ואקלימי של בניינים 3/1/2024ד9:00בורוביץ421
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014603-01 כלכלה הנדסית 3/1/2024ד9:00רבין504-510406-407
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014845-01 תכנות מונחה עצמים למידע גיאוגרפי 3/1/2024ד13:00רבין508-509511
סמסטר קיץמועד א'ביו-רפואה335002-01 מעבדת נסיון הנדסי וניסויי 4/1/2024דשעה בתיאום עם המרצה
סמסטר קיץמועד א'ביו-רפואה335003-01 מעבדת התמחות בהנדסה ביו-רפואית 4/1/2024דשעה בתיאום עם המרצה
סמסטר אביבמועד ב'ביו-רפואה336021-01 ננו-חלקיקים בביולוגיה. מכניקה ורי 3/1/2024ד9:00אולמן 606
סמסטר אביבמועד ב'ביולוגיה134121-01 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה 3/1/2024ד9:00הנדסת מזון300
סמסטר אביבמועד ב'כימיה124220-01 כימיה אנליטית 1 (מורחב) 3/1/2024ד13:00כימיה4
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת אויר084737-01 מערכות דינמיות 3/1/2024ד13:00דיוויס283282
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת מזון064419-01 מיקרוביולוגיה כללית 3/1/2024ד9:00הנדסת מזון100247
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות096570-01 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 3/1/2024ד9:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215בלומפילד:151
סמסטר אביבמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות097800-01 עקרונות השיווק 3/1/2024ד9:00ניהול+בלומפילדניהול:112, בלומפילד:527בלומפילד:216
סמסטר אביבמועד ב'מכונות034034-01 הנע חשמלי 3/1/2024ד17:00דיוויס442-443,641640
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת אויר084506-01 מכניקת מוצקים 3/1/2024ד13:00הנדסת אויר149-150,241240
סמסטר אביבמועד ב'מכונות034010-01 דינמיקה 3/1/2024ד13:00דיוויס440-443433
סמסטר אביבמועד ב'חשמל046249-01 מערכות אלקטרו-אופטיות 3/1/2024ד13:00אולמן104
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104195-01 חשבון אינפיניטסימלי 1 3/1/2024ד9:00אולמן708
סמסטר קיץמועד א'מתמטיקה104031-01 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 3/1/2024ד9:00אולמן801
סמסטר אביבמועד ב'רפואה276310-01 ביוכימיה קלינית 3/1/2024ד9:00אולמן604605
סמסטר קיץמועד א'ביולוגיה134020-01 גנטיקה כללית 3/1/2024ד13:00אולמן308309
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב236522-01 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 3/1/2024ד9:00טאוב34
סמסטר אביבמועד ב'חשמל044124-01 אלקטרוניקה פיסיקלית 3/1/2024ד13:00אולמן201-202203
סמסטר אביבמועד ב'ביולוגיה134020-01 גנטיקה כללית 3/1/2024ד13:00אולמן303-304302
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104291-01 אלגוריתמים קומבינטוריים 3/1/2024ד13:00אולמן205-206200
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104168-01 אלגברה ב' 3/1/2024ד13:00אולמן100-102103
סמסטר אביבמועד ב'חשמל044334-01 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3/1/2024ד9:00אולמן600-602603
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104031-01 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 3/1/2024ד9:00אולמן802-803,805-806804
סמסטר אביבמועד ב'כימיה125001-01 כימיה כללית 3/1/2024ד9:00אולמן700-702,705-707703-704
סמסטר אביבמועד ב'מכונות034015-01 תכן מכני 1 4/1/2024ה9:00דיוויס640
סמסטר אביבמועד ב'מכונות034048-01 מבוא לשרטוט הנדסי 4/1/2024ה9:00דיוויס440-443433
סמסטר אביבמועד ב'פיזיקה116004-01 פיס. של גרעינים וחלקיקים יסודיים 4/1/2024ה9:00אולמן306309
סמסטר אביבמועד ב'כימיה125101-01 כימיה אנליטית 1 למהנדסים 4/1/2024ה9:00אולמן503-504506
סמסטר קיץמועד א'מתמטיקה104034-01 מבוא להסתברות ח' 4/1/2024ה9:00אולמן500-501502-505
סמסטר אביבמועד ב'מדעי המחשב234247-01 אלגוריתמים 1 4/1/2024ה9:00אולמן705-708,800-803,806804-805
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104034-01 מבוא להסתברות ח' 4/1/2024ה9:00אולמן600-607,704700-703
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית014512-01 אקוסטיקה בהנדסה אזרחית 5/1/2024ו9:00רבין509508
סמסטר אביבמועד ב'הנדסת מזון064331-01 מערכי תקינה 5/1/2024ו9:00הנדסת מזון300
סמסטר אביבמועד ב'אזרחית016713-01 בקרה אופטימלית- תיאוריה ויישומים 5/1/2024ו9:00רבין505,507506
סמסטר קיץמועד ב'פיזיקה114071-01 פיסיקה 1מ 5/1/2024ו9:00אולמן301
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה104013-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' -מועד מיוחד5/1/2024ו9:00אולמן309
סמסטר קיץמועד ב'פיזיקה114051-01 פיסיקה 1 5/1/2024ו9:00אולמן303
סמסטר קיץמועד ב'הומניסטים324630-01 איטלקית למתחילים 1 5/1/2024ו9:00אולמן203
סמסטר קיץמועד א'הנדסת אויר084311-01 אוירודינמיקה בלתי דחיסה 07/01/2024א17:00הנדסת אויר149
סמסטר קיץמועד ב'פיזיקה114077-01 פיסיקה 1ל 5/1/2024ו9:00אולמן302304
סמסטר קיץמועד א'פיזיקה114078-01 פיסיקה 2ל 5/1/2024ו9:00אולמן504506
סמסטר קיץמועד ב'הומניסטים324310-01 סוגיות ביחסים בינלאומיים 5/1/2024ו9:00אולמן311300
סמסטר אביבמועד ב'מתמטיקה106396תורת הגרפים11/01/2024ה15:00אמאדו509
סמסטר אביבמועד ב'פיזיקה114078-01 פיסיקה 2ל 5/1/2024ו9:00אולמן501,503500,502
סמסטר אביבמועד ב'רפואה275112אבולוציה של האדם5/1/2024ו9:00אולמן305-306,308,310307
סמסטר קיץמועד א'פיזיקה114052-01 פיסיקה 2 5/1/2024ו9:00אולמן505,507,600-601603
סמסטר אביבמועד ב'פיזיקה114052-01 פיסיקה 2 5/1/2024ו9:00אולמן602,604-607,700-708,800-802803-806
סמסטר אביבמועד ב'חומרים314011-01 מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים -מועד מיוחד8/1/2024ב17:00חומרים303
סמסטר קיץמועד ב'חשמל044148גלים ומערכות מפולגות11/1/2024ה15:30אולמן202,206205
סמסטר קיץמועד ב'פיזיקה114052פיסיקה 2 2/2/2024ו09:00אולמן307,309308
סמסטר קיץמועד ב'פיזיקה114078-01 פיסיקה 2ל 2/2/2024ו09:00אולמן306
סמסטר קיץמועד ב'אזרחית014211מכניקת זורמים12/1/2024ו09:00רבין509510
סמסטר קיץמועד ב'אזרחית014214יסודות מכניקת זורמים12/1/2024ו09:00רבין508511
סמסטר קיץמועד ב'אזרחית014005מעבדה הנדסית19/1/2024ו09:00רבין501504
סמסטר קיץמועד ב'אזרחית014104תורת החוזק 119/1/2024ו09:00רבין505,508-509510
סמסטר קיץמועד ב'134020-01 גנטיקה כללית 28/1/2024ד17:00אולמן305
סמסטר קיץמועד ב'ביולוגיה134058-01 ביולוגיה 1 10/1/2024ד17:00אולמן601602
סמסטר אביבמועד ב'רפואה274726כירורגיה- בחינה גמר ארצית 30/1/2024ג09:00אולמן300
1.2023רפואה274523סבב כירורגיה ת"א 1/2/2024ה09:00רפפורט
1.2023רפואה274400שילוב מערכות25/1/2024ה09:00אולמן100,105,200-201,206,300,304203,205
אזרחיתמודד מוסמך19/12/2023ג08:00בורוביץ425109
אזרחיתמודד מוסמך19/12/2023ג13:00בורוביץ425109
פיזיקה113013סיווג פיזיקה-מכניקה11/1/2024ה13:30אולמן800,804-806802
פיזיקה113014סיווג פיזיקה-חשמל11/1/2024ה16:30אולמן703,707705
מועד מילואיםמתמטיקה104281אינפי 2-מועד מילואים11/1/2024ה13:00אמאדו619
סמסטר קיץמועד ב'מתמטיקה104031אינפי 1מ 22/1/2024ב17:00אולמן309
סמסטר קיץמועד ב'מתמטיקה104223מד"ח וטורי פוריה 22/1/2024ב17:00אולמן310
סמסטר קיץמועד ב'פיזיקה114075פיזיקה 2ממ'12/01/2024ו09:00אולמן309
סמסטר קיץמועד ב'מדעי המחשב236332האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות21/01/2024א17:00טאוב5
סמסטר קיץמועד ב'מתמטיקה104131משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'31/01/2024ד17:30אולמן310
סמסטר קיץמועד ב'מדעי המחשב234117-01מבוא למדעי המחשב ח'28/01/2024א17:00אולמן707
סמסטר קיץמועד ב'מדעי המחשב234114-01מבוא למדעי המחשב מ'28/01/2024א17:00אולמן708
095605-01מבוא לפסיכולוגיה31/12/2023א09:00בלומפילד151,153152
סמסטר קיץמועד ב'מדעי המחשב234141-01קומבינטוריקה למדעי המחשב06/02/2024ג17:00אולמן311304
מדעי המחשב234141-01קומבינטוריקה למדעי המחשב מועד מיוחד06/02/2024ג17:00אולמן300
סמסטר קיץמועד ב'מתמטיקה104034-01מבוא להסתברות ח'26/01/2024ו09:00אולמן310300
סמסטר קיץמועד ב'אזרחית014709-01מעבדת דרכים01/02/2024ה16:30רבין404
סמסטר קיץמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות094423-01מבוא לסטטיסטיקה17/01/2024ד12:30אולמן307
סמסטר קיץמועד ב'מדעי הנתונים וההחלטות094424-01סטטיסטיקה 117/01/2024ד12:30אולמן307
סמסטר קיץמועד ב'פיזיקה114054-01פיסיקה 319/01/2024ו09:00רבין507506
סמסטר קיץ104032-01חשבון אינפיניטסימלי 2מ' -מועד מיוחד02/02/2024ו09:0010301
סמסטר קיץ104031-01חשבון אינפיניטסימלי 1מ' -מועד מיוחד02/02/2024ו09:0010302
סמסטר קיץמועד מיוחדמתמטיקה104034-01מבוא להסתברות ח' -מועד מיוחד26/01/2024ו09:00אולמן301
סמסטר קיץמועד מיוחדמתמטיקה104166-01אלגברה אמ' -מועד מיוחד08/02/2024ה17:00אולמן202
סמסטר קיץמועד מיוחדמתמטיקה104016-01אלגברה 1מ' -מועד מיוחד01/02/2024ה17:00אולמן202
סמסטר קיץמועד מיוחדפיזיקה114052פיזיקה 2-מועד מיוחד02/02/2024ו09:00אולמן308
סמסטר קיץמועד ב'מתמטיקה104134-01אלגברה מודרנית ח'31/01/2024ד17:00אולמן601
סמסטר קיץמועד ב'חשמל44252מערכות ספרתיות ומבנה המחשב25/01/2024ה15:30אולמן302
סמסטר קיץמועד מילואיםחשמל44252מערכות ספרתיות ומבנה המחשב-מועד מילואים25/01/2024ה15:30אולמן300
סמסטר קיץמועד ב'מדעי המחשב234128-01מבוא למחשב שפת פייתון06/02/2024ג17:00אולמן501
סמסטר קיץמועד מיוחדמדעי המחשב234128-01מבוא למחשב שפת פייתון -מועד מיוחד06/02/2024ג17:00אולמן502
סמסטר קיץמועד מילואיםמדעי המחשב234124מבוא לתכנות מערכות- מועד מילואים04/02/2024א17:00טאוב7