חופשה/ הפסקת לימודים

 

חופשת לימודים – השהייה זמנית של הלימודים בכוונה לשוב לסמסטר עתידי. ניתן לקחת עד 4 סמ’ חופשה במהלך הלימודים

הפסקת לימודים – הפסקה הלימודים לצמיתות ולמעשה, עזיבת הטכניון

 

חופשת לימודים 

 • סטודנטים חדשים

לא תאושר בקשת חופשה לסטודנט חדש, בסמסטר הראשון ללימודיו , אלא אם מדובר במקרה חריג וזאת רק לאחר אישור הפקולטה והמרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים ובהצגת מסמכים רלוונטיים.

 • סטודנטים וותיקים
 1. לא תאושר לסטודנט בקשת חופשה בסמסטר בו הוא לומד לאחר התאריך המאוחר של הרישום לקורסים (לאחר תקופת השינויים בתשלום), אלא אם מדובר במקרה חריג וזאת רק לאחר אישור הפקולטה והמרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים ובהצגת מסמכים רלוונטיים.
 2. לא תאושר חופשה לסטודנט שנמצא במצב אקדמי לא תקין אלא באישור חריג של סגן דיקן הפקולטה.
 3. חופשה לצורך שרות צבאי- באישור הפקולטה בלבד.

תשלום שכר לימוד ייגבה על סמך נהלי חשבונות סטודנטים

להגשת בקשה לחופשת לימודים

 

הפסקת לימודים

 • סטודנטים חדשים
 1. בהישלח הודעה עד ה- 15.8 בסמ’ חורף  ועד ה- 15.12 בסמ’ אביב- החזר מלא של המקדמה.
 2. בהישלח הודעה עד ה- 15.09 בסמ’ חורף ועד ה- 15.1 בסמ’ אביב- החזר מחצית מקדמה.
 3. בהישלח הודעה מה- 16.9 בסמ’ חורף ועד ה- 16.1 בסמ’ אביב- אין החזר מקדמה.
 • סטודנטים ותיקים
 1. בהישלח הודעה עד יום לפני פתיחת סמסטר חורף או יום לפני פתיחת סמסטר אביב – לא יחויב בשכ”ל.
 2. בהישלח הודעה עד ארבעה שבועות מהפתיחה של סמסטר חורף או עד ארבעה שבועות מהפתיחה של סמסטר אביב -יחויב הסטודנט ב- 25% שכ”ל.
 3. בהישלח הודעה לאחר חודש אחרי הפתיחה של סמסטר חורף או לאחר חודש אחרי הפתיחה של סמסטר אביב- יחויב הסטודנט ב – 100% שכ”ל.

הערה: לא ניתן להוריד את המקצועות של הסמ’ המדובר לאחר תחילת תקופת הבחינות. תשלום שכר לימוד ייגבה על סמך נהלי חשבונות סטודנטים

להגשת בקשה להפסקת לימודים