התאמות בלימודי הסמכה עבור סמסטר אביב תש"פ

שלום,

בהמשך לחוזר בנושא התאמות בלימודי הסמכה עבור סמסטר אביב תש"פ

מצ"ב קישור ל בקשה להתחשבות בהורים לילדים עד כיתה ו' (כולל)

התחשבות בהורים – חלק מהסטודנטים בטכניון הם הורים אשר נושאים באחריות כלכלית והורית גדולה בשל המגבלות אשר הוטלו על מערכת החינות בעידן הקורונה. על מנת למזער את הפגיעה האקדמית באוכלוסיית ההורים ולאפשר המשך לימודים רציפים במהלך הסמסטר הנוכחי, סטודנטים אשר הם הורים לילדים עד כיתה ו' (כולל), מתבקשים למלא טופס זה לקבלת ההקלות הבאות

 

3.1 הפחתת היקף ההגשות הנדרשות (המרצה האחראי יפחית לפחות 20 אחוז מהיקף המטלות הנדרשות במהלך כל הסמסטר) ומתן זמן נוסף להגשת מטלות (תוספת 50 אחוז למספר הימים להגשה)

 

3.2 ויתור על חובת נוכחות בהרצאות ובתרגולים – אנו מודעים לעובדה שסביבת עבודה ביתית עתירת ילדים אינה מאפשרת למידה בשעות ובמועדים בהם נקבעו השיעורים במערכת. סטודנטים אשר הם הורים לילדים כאמור לעיל יהיו פטורים מחובת נוכחות (אך ישלימו את החומר בכוחות עצמם).

 

3.3 במידה שהסטודנט ירשם שוב בעתיד למקצוע אותו הוא לומד בסמסטר אביב תשפ, על פי בקשתו יועברו ציוני המעקב.

להגשת הבקשה ראה קישור: בקשה להתחשבות בהורים לילדים עד כיתה ו' (כולל)

בברכה,

אפרת  נתיב-רונן

מזכירה אקדמית, לימודי הסמכה