הזמנת תעודת ציונים

מאחר ואין קבלת קהל לקבלת תעודת הציונים, לאחר ביצוע ההזמנה יש ליצור קשר עם

מזכירת ההסמכה (לפי הפקולטה בה את/ה לומד/ת  בלימודי הסמכה באולמן צוות לימודי הסמכה בציון שם ות.ז.

מאחר ואין קבלת קהל לקבלת תעודת הציונים, לאחר ביצוע ההזמנה יש ליצור קשר עם

מזכירת ההסמכה (לפי הפקולטה בה את/ה לומד/ת  בלימודי הסמכה באולמן צוות לימודי הסמכה בציון שם ות.ז.