הזמנת תעודת ציונים

מאחר ואין קבלת קהל לקבלת תעודת הציונים יש ליצור קשר עם

מזכירת ההסמכה (לפי הפקולטה בה את/ה לומד/ת) בלימודי הסמכה באולמן צוות לימודי הסמכה