הזמנת תעודת ציונים

מאחר ואין קבלת קהל לקבלת תעודת הציונים יש ליצור קשר עם

מזכירת ההסמכה בלימודי הסמכה באולמן צוות לימודי הסמכה