רשימת מקצועות חובה לפי מסלולי לימוד

רשימת מקצועות חובה לפי מסלולי לימוד

סמסטר אביב תשפ”ד
רשימת מקצועות חובה של הסמסטר הראשון – לפי מסלולי לימוד
מתוך תוכניות לימודים תשפ”ד 2023-2024

עליך ללמוד אנגלית ע"פ רמת הסיווג שנקבעה לפי הטבלה
הנדסת חשמל ומחשבים – מסלול הנדסת חשמל

044102 - בטיחות במעבדות חשמל*
104012 – חדו"א 1ת'
104064 – אלגברה 1מ1
או
104016 – אלגברה 1מ'
114071 – פיזיקה 1מ**
234117 – מבוא למדעי המחשב ח'
114032 – מעבדה לפיזיקה 1ח***
324033 – אנגלית טכנית-מתקדמים ב

הערה:
* חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד
**מומלץ לסטודנט שחייב ב"השלמות פיזיקה"
לא לקחת יותר מ-11 נקודות בסמסטר זה
***ניתן ללמוד גם בסמסטר השני ללימודי

+מקצוע בחירה פקולטי מומלץ:
"פרויקט מבוא בהנדסת חשמל ומחשבים" (045001) או "מבט-על להנדסת חשמל ומחשבים"(045002)
הנדסת חשמל ומחשבים – מסלול הנדסת מחשבים ותוכנה

044102 - בטיחות במעבדות חשמל*
104064 – אלגברה 1מ1
או
104016 – אלגברה 1מ'
104012 – חדו"א 1ת'
114071 – פיזיקה 1מ**
234117 – מבוא למדעי המחשב ח'
324033 – אנגלית טכנית-מתקדמים ב'

הערה:
* חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד

+מקצוע בחירה פקולטי מומלץ:
"פרויקט מבוא בהנדסת חשמל ומחשבים" (045001) או "מבט-על להנדסת חשמל ומחשבים"(045002)
מתמטיקה ומדעי המחשב

104002 – מושגי יסוד במתמטיקה
104066 – אלגברה א'
234114 – מבוא למדעי המחשב מ'
104195 – חשבון אינפיניטסימלי 1
324033 – אנגלית טכנית-מתקדמים ב'
מתמטיקה

104195 – חשבון אינפיניטסימלי 1
104002 – מושגי יסוד במתמטיקה
104066 – אלגברה א'
234128 – מבוא למחשב שפת פייתון
מדעי המחשב ופיזיקה

044102 - בטיחות במעבדות חשמל
104166 – אלגברה אמ'
104031 – חשבון אינפיניטסימלי 1מ'
234114 – מבוא למדעי המחשב מ'
234129 – מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים
למדעי המחשב
324033 – אנגלית טכנית-מתקדמים ב'
מדעי המחשב – מתמטיקה +
מתמטיקה – מדעי המחשב

104195 – חשבון אינפיניטסימלי 1
104066 – אלגברה א'
234114 – מבוא למדעי המחשב מ'
234129 – מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים
למדעי המחשב
324033 – אנגלית טכנית-מתקדמים ב'
הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

מידע לגבי מסלולי הלימוד ניתן לראות בקטלוג לימודי הסמכה באתר. הסטודנטים מתבקשים להירשם למקצועות הסמסטר הראשון ללימודים של המסלול אותו הם מתכוונים ללמוד.
לקבלת פרטים נוספים - ניתן לפנות ישירות לפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה.