מידע על רישום למקצועות

מידע על רישום למקצועות

סמסטרים קודמים בתחתית העמוד

מועדי רישום לסמסטר אביב שנה”ל תשפ”ד: 

תקופת רישוםתחילת רישוםסיום רישום אוכלוסיית יעד
רישום מוקדם יום ב', 04.03.2024 בשעה: 09:00יום א', 17.03.2024 בשעה: 15:00הרישום מיועד לסטודנטים ותיקים, על פי זימון אישי. מותר לבצע רישום למקצוע העשרה אחד בלבד.
רישום מוקדם המשךיום ב', 25.03.2024 בשעה: 09:00יום ב', 01.04.2024 בשעה: 15:00המשך רישום מיועד לסטודנטים ותיקים, על פי זימון אישי.
רישום לחדשיםיום ד', 03.04.2024 בשעה: 09:00יום א', 14.04.2024 בשעה: 15:00הרישום מיועד לסטודנטים חדשים בלבד.
רישום לסטו' שטרם נרשמויום ג', 16.04.2024 בשעה: 09:00יום א', 21.04.2024 בשעה: 15:00הרישום מיועד לסטודנטים שטרם ביצעו רישום למערכת, כלומר אין להם שיבוץ לקורסים כלל. יש חובה להתחיל ולסיים את הרישום באותו יום.
תקופת שינוייםיום ב', 27.05.2024 בשעה: 09:00יום ה', 16.06.2024 בשעה: 15:00הרישום מיועד לכלל הסטודנטים בלימודי הסמכה. בתקופת רישום זאת, ניתן להרשם ליותר ממקצוע העשרה אחד.
תקופת שינויים ללא תשלוםיום א', 19.06.2024 בשעה: 09:00יום ה', 23.06.2024 בשעה: 15:00הרישום מיועד לכלל הסטודנטים בלימודי הסמכה. בתקופת רישום זאת, לא ניתן לבצע שינויי מערכת במקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, העשרה וספורט.

* בתקופות הרישום ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל תקופה מלבד תקופת רישום סטודנטים שטרם נרשמו כלל. בתקופה זו יש לבצע את השינויים מרגע הכניסה למערכת ועד לסוף אותו היום.

תקנת וקורסים בשפה האנגלית

הנחיות תמיכה לקראת רישום למקצועות

בעיות בנושאים אקדמיים: ניתן לפנות למדור סטודנטים בכל נושא בטל’ 04-8295858 ובמייל לפי פירוט כאן.
שעות קבלת קהל בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-13:00.

בבעיות טכניות כגון: האתר לא מגיב, דף לא נפתח, בעיות בהפעלת מסכי הרישום, בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים, פתיחת חשבון מחשב וכד’ – ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 04-8295600 או לאתר בכתובת http://5600.technion.ac.il.

בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לממ”ט (מרכז מידע טכניוני): 04-8295555, 077-8875555.

חורף תשפ”ג
אביב תשפ”ג
חורף תשפ”ד