מידע על רישום למקצועות

מידע על רישום למקצועות

* סמסטרים קודמים בתחתית העמוד

 

מועדי רישום סמסטר אביב תשפ”ג: 

תאריך התחלהשעת התחלהתאריך סיוםשעת סיום
2.1.239:00 בבוקר15.1.2315:00 אחה"צרישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
מותר רישום למקצוע העשרה אחד בלבד
22.1.239:00 בבוקר26.1.2315:00 אחה"צהמשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים (לפי זימון אישי)
2.3.239:00 בבוקר9.3.2315:00 אחה"צרישום סטודנטים חדשים  (חופשי)
12.3.239:00 בבוקר14.3.2315:00 אחה"צרישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)
חייבים לסיים את הרישום ביום אחד
20.3.239:00 בבוקר3.4.2315:00 אחה"צתקופת שינויים (לפי זימון אישי)
מותר רישום ליותר ממקצוע העשרה  אחד
16.4.239:00 בבוקר20.4.2315:00 אחה"צ*תקופת שינויים בתשלום (חופשי)
לא ניתן לבצע שינויים במקצועות  מעבדה, ארכיטקטורה, העשרה  וספורט

 

סמסטר אביב תשפ”ג:

* בתקופות הרישום הר”מ ניתן להירשם ולבטל מקצועות מרגע הכניסה למערכת ועד לתום כל תקופה, מלבד תקופת רישום סטודנטים שטרם נרשמו כלל. בתקופה זו יש לבצע את השינויים מרגע הכניסה למערכת ועד לסוף אותו היום.

 

** תקופת השינויים בתשלום- מתוך ידיעון הסמכה חשבונות סטודנטים  תשפ”ג:

כל שינוי במערכת שייעשה לאחר תקופת השינויים הרשמית במזכירות לימודי הסמכה, חייב בתשלום של 15 ש”ח לכל פעולה ועד תקרה של שלוש פעולות ביום.
עבור כל פעולה מעבר לשלוש פעולות באותו היום, לא יהיה חיוב נוסף.

 

*** תשומת ליבך לתקנות הנוגעות לרישום וביטול למקצועות:

אנא שימו לב למועדי המבחנים בעת ההרשמה למקצועות.
באחריות הסטודנט/ית לבדוק את תאריכי המבחנים במקצועות המבוקשים.
אין להרשם למקצועות שהמבחנים שלהם מתקיימים באותו יום.
אם נרשמת למקצועות שבהם מועדי המבחנים חופפים הדבר יחשב כוויתור על הזכות להבחן בשני מועדים בקורסים החופפים.

תקנת וקורסים בשפה האנגלית.

 

הנחיות תמיכה לקראת רישום למקצועות

שלום לכולם, לקראת רישום סמסטר אביב שמתחיל בתאריך 2.1.23 להלן טלפונים לבעיות שעלולות להתעורר.

ניתן לפנות למדור סטודנטים בכל נושא בטל’ 04-8295858 ובמייל לפי פירוט כאן.

שעות קבלת קהל בימים א’-ה’ בין השעות 11:00-13:00.

בנושא מערכת השעות: ניתן לפנות למדור הוראה – טלפונים: 077-8871343, 077-8871342, 077-8871323 או בדוא”ל ע”פ פרוט כאן.

בבעיות טכניות כגון: האתר לא מגיב, דף לא נפתח, בעיות בהפעלת מסכי הרישום בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים, פתיחת חשבון מחשב וכד’ – ניתן לפנות למוקד התמיכה – טלפון: 04-8295600 או לאתר בכתובת: http://5600.technion.ac.il.

בנושא שכר לימוד: ניתן לפנות ל-ממ”ט (מרכז מידע טכניוני) טלפונים: 04-8295555, 077-8875555.

 

אביב תשפ”ב

קיץ תשפ”ב

חורף תשפ”ג