הודעות לקראת בחינות בסמסטר הקרוב

הודעות לקראת בחינות בסמסטר הקרוב

לקראת בחינות מועדי ב’ חורף תשפ”ג שהתחילו  ב-26/02/2023 להלן מספר עדכונים:

  • אין צורך להירשם למועדי ב’. אין להסתכל על שיבוצים במערכת ה-Students
  • יש להגיע לחדרי הבחינה עם תעודה מזהה הכוללת תמונה עדכנית.
  • סטודנטים/ות עם אישור להארכת זמן – נא להגיע לחדרים המתאימים.
  • הישיבה בכיתות חופשית לפי רשימת הכיתות שמפורסמת באתר לפי מספר מקצוע. יש להישמע להנחיות המשגיחות/ים וצוות הקורס במקום.
  • לוח הבחינות יתפרסם בפייסבוק של אס”ט ועל קיר המסדרון בקומה 3 בבניין אולמן.
  • סטודנט הזכאי למועד מיוחד (מילואים), מתבקש להגיש את הבקשה בין התאריכים: 01/03/2023-28/03/2023 . כל בקשה  שתוגש לאחר תאריך 28/03/2023 – לא תטופל.

בנוסף, לנוחותכם, לוח הבחינות עם שיבוץ החדרים לתאריכים 23.2.23 – 31.3.23 מצורף:

פקולטהמועדמספר מקצועשם מקצועתאריךיום בשבועשעהבניןחדרים רגיליםחדרי ה"זסה"כ חדרים לבחינה
הומינסטיםב324033-01אנגלית טכנית-מתקדמים ב'23/02/2023ה09:00אולמן5041
הומינסטיםב324032-01אנגלית למתקדמים א'23/02/2023ה09:00אולמן5011
הומינסטיםב324430-01נשים יהודיות בימ*ב-מעמד.הלכה.חברה24/02/2023ו09:00אולמן301,3033023
הומינסטיםב324305-01היסטוריה של המדע24/02/2023ו09:00אולמן5015002
הומינסטיםב324456-01חשיבה# ביקורת ויצירה24/02/2023ו09:00אולמן5031
הומינסטיםב324262-01תולדות הפילוסופיה והמדע בעת החדשה26/02/2023א09:00אולמן703-704,7067054
הומינסטיםב324292-01משפט. שוויון וצדק חברתי26/02/2023א09:00אולמן800,8028013
הומינסטיםב324306-01הגנום האנושי-אתיקה. משפט וחברה26/02/2023א09:00אולמן603-6046063
הומינסטיםב324307-01צוהר לספרות המדרש והאגדה26/02/2023א09:00אולמן6071
הומינסטיםב324310-01סוגיות ביחסים בינלאומיים26/02/2023א09:00אולמן803-804,8068054
הומינסטיםב324432-01פסיכולוגיה של המוזיקה26/02/2023א09:00אולמן5035002
הומינסטיםב324444-01לוחמה פסיכול'-מתעמולה ללוחמת מידע26/02/2023א09:00אולמן5015022
הומינסטיםב324445-01הסתגלות למצבי לחץ26/02/2023א09:00אולמן601-602600,6054
הומינסטיםב324462-01ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו26/02/2023א09:00אולמן707-7087013
הומינסטיםב324602-01יפנית למתחילים26/02/2023א09:00אולמן7027002
הומינסטיםב324609-01צרפתית 1126/02/2023א09:00אולמן2051
הומינסטיםב324630-01איטלקית למתחילים 126/02/2023א09:00אולמן5041
הומינסטיםב324631-01איטלקית למתקדמים26/02/2023א09:00אולמן3001
הומינסטיםב324675-01ספרדית למתחילים26/02/2023א09:00אולמן5071
הומינסטיםב324679-01ספרדית ברמה בינונית26/02/2023א09:00אולמן2031
הומינסטיםב324692-01סינית למתחילים26/02/2023א09:00אולמן3093042
הומינסטיםב324274-01מבוא להאזנה מודרכת-ענקי הפסנתר26/02/2023א09:00הומניסטים101
הומינסטיםב324267-01יחסי גוף נפש#מאפלטון ועד מדעי המח26/02/2023א13:00אולמן101,104-1051034
הומינסטיםב324453-01אהבה וחוק בעידן הטכנולוגי26/02/2023א13:00אולמן100,200,202,2062015
הומינסטיםב324297-01אישים בתנ*ך לאור זמננו26/02/2023א13:00אולמן3053012
הומינסטיםב324962-01מבוא לפסיכולוגיה26/02/2023א13:00אולמן3073022
הומינסטיםב324273-01טכנולוגיה וחברה#אתגרים אתיים26/02/2023א13:00אולמן3063032
הומינסטיםב324293-01תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב*ם26/02/2023א13:00אולמן3103082
הומינסטיםב324266-01מדע וביקורות המדע26/02/2023א13:00אולמן3113092
הומינסטיםב324295-01הגות יהודית בימי הביניים26/02/2023א13:00אולמן5015032
אזרחיתב014005-01מעבדה הנדסית26/02/2023א13:00רבין5081
הומינסטיםב324946-01הרנסנס באיטליה#מסע אמנותי ותרבותי26/02/2023א13:00אולמן5061
הומינסטיםב328013אנגלית מורחבת26/02/2023א15:30אולמן700-701,7034
הומינסטיםב328013אנגלית מורחבת26/02/2023א16:30אולמן601,603-6076
הומינסטיםב324279-01סוקרטס וממשיכיו26/02/2023א17:00אולמן8038012
הומינסטיםב324442-01משפט העבודה בישראל26/02/2023א17:00אולמן705-7077084
הומינסטיםב324540-01היבטים משפטיים ביזמות עסקית26/02/2023א17:00אולמן800,804,8068054
מדעי הנתונים וההחלטותב096606-01כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית26/02/2023א17:00בלומפילד4245272
מדעי הנתונים וההחלטותב094101-01מבוא להנדסת תעשייה וניהול27/02/2023ב09:00בלומפילד153,4245273
פיזיקהב114052-01פיסיקה 227/02/2023ב09:00אולמן702-708,800-802,805803-804,80614
פיזיקהב114074-01פיסיקה 1פ'27/02/2023ב09:00אולמן605-607,700-7016016
פיזיקהב116217-01פיסיקה של מצב מוצק27/02/2023ב09:00אולמן603-604600,6024
חשמלב044231-01התקנים אלקטרוניים 127/02/2023ב09:00אולמן5065052
הבינלאומיב114052-12פיסיקה 227/02/2023ב09:00אולמן5021
רפואהב274257-01אנטומיה א'27/02/2023ב09:00רפפורט71
מדעי הנתונים וההחלטותב094704-01סדנת תכנות בשפת סי27/02/2023ב09:00ניהול215-2162143
אזרחיתב014008-01מידע גרפי הנדסי28/02/2023ג09:00אולמן500, 506-507,600,6025026
פיזיקהב114071-01פיסיקה 1מ28/02/2023ג09:00אולמן601,603-607,700-708,800,804,806801-803,80522
מתמטיקהב104221-01פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות28/02/2023ג09:00אולמן302-303,306,308-311,501,505503-50411
אזרחיתב014143-01שיטות מחשב בסטטיקת מבנים28/02/2023ג13:00רבין5111
רפואהב276011-01פיזיולוגית מערכות הגוף למהנדסים28/02/2023ג09:00אולמן304,3073053
חשמלב044124-01אלקטרוניקה פיסיקלית28/02/2023ג09:00אולמן104,200-201,205-2062026
מתמטיקהב104135-01משוואות דפרנציאליות רגילות ת'28/02/2023ג09:00אולמן100,103,1051024
חשמלב046745-01עבוד ספרתי של אותות28/02/2023ג09:00אולמן3011
ביולוגיהב134156-01ביופיסיקה מולקולרית28/02/2023ג09:00טאוב61
ביו- רפואהב337002-01פיזיולוגית מערכות הגוף למהנדסים28/02/2023ג09:00אולמן3001
כימיהב127427-01מצב מוצק לכימאים (מורחב)28/02/2023ג09:00טאוב982
כימיהב124400-01כימיה קוונטית 128/02/2023ג09:00טאוב742
רפואהב274323-01פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם28/02/2023ג09:00רפפורט71
מדעי הנתונים וההחלטותב094170-01שיטות בהנדסת תעשייה28/02/2023ג09:00ניהול+בלומפילדניהול 216בלומפילד 1532
אזרחיתב014322-01יסודות הטיפול במים ושפכים28/02/2023ג09:00רבין5011
אזרחיתב014709-01מעבדת דרכים28/02/2023ג09:00רבין5065052
הנדסה כימיתב058177-01שיטות מתמטיות בהנדסה כימית28/02/2023ג09:00הנדסה כימית31
אזרחיתב014829-01תחיקת המדידה28/02/2023ג13:00רבין4071
הבינלאומיב114051-01פיסיקה 117/03/2023ו09:00בלומפילד1511
פיזיקהב114075-01פיסיקה 2ממ28/02/2023ג13:00אולמן302,307-3083104
פיזיקהב114077-01פיסיקה 1ל28/02/2023ג13:00אולמן205,3063093
מתמטיקהב104192-01מבוא למתמטיקה שימושית28/02/2023ג13:00אולמן2012002
אזרחיתב016203-01הנדסת מערכות משאבי מים 128/02/2023ג09:00רבין5111
חומריםב314014-01חומרים ביו-רפואיים28/02/2023ג13:00חומרים3031
מדעי המחשבב236343-01תורת החישוביות28/02/2023ג13:00אולמן304,311,500-501,505-507,600,605-606602-60413
מדעי הנתונים וההחלטותב096211-01מודלים למסחר אלקטרוני28/02/2023ג09:00בלומפילד5275262
חשמלב044334-01רשתות מחשבים ואינטרנט 101/03/2023ד09:00אולמן803-804,8068054
מתמטיקהב104215-01פונקציות מרוכבות א'01/03/2023ד09:00אולמן700,703-704,706-7077086
רפואהב274138-01שיטות כמותיות במדעי הרפואה א'01/03/2023ד09:00אולמן603-6056064
מתמטיקהב104285-01משוואות דיפרנציאליות רגילות א'01/03/2023ד09:00אולמן8028002
רפואהב278023-01בקרת הביטוי הגנטי מחיידק לאדם01/03/2023ד09:00רפפורט121
אזרחיתב014147-01בניית המהנדס 101/03/2023ד09:00בורוביץ4214222
אזרחיתב014211-01מכניקת זורמים01/03/2023ד09:00רבין508-5095073
אזרחיתב014214-01יסודות מכניקת הזורמים01/03/2023ד09:00רבין501,5065053
הנדסה כימיתב054320-01עקרונות הנדסה כימית 2 ח'01/03/2023ד09:00הנדסה כימית4-533
הנדסת מזוןב064117-01תופעות מעבר חום01/03/2023ד09:00הנדסת מזון1003002
אזרחיתב014313-01מיקרוביולוגיה סביבתית ואפידמיולוג01/03/2023ד09:00רבין5021
הנדסת מזוןב064509-01תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה01/03/2023ד13:00הנדסת מזון1003002
אזרחיתב014885-01קדסטר 201/03/2023ד13:00רבין5041
הנדסה כימיתב054135-01מבוא להנדסה כימית וביוכימית01/03/2023ד13:00הנדסה כימית31
חשמלב044239-01תהליכים במיקרואלקטרוניקה01/03/2023ד17:00אולמן7051
מדעי המחשבב236719-01גאומטריה חישובית01/03/2023ד09:00אולמן7021
הבינלאומיב034034-12הנע חשמלי01/03/2023ד09:00קאהן11
מכונותב034051-01דינמיקה ומכניקה של תנודות01/03/2023ד09:00דיוויס4404302
הנדסת אוירב084738-01תורת הבקרה01/03/2023ד09:00הנדסת אויר149-1502403
הנדסת אוירב086395-01אוירואקוסטיקה של כלי טיס01/03/2023ד09:00הנדסת אויר1651
מדעי הנתונים וההחלטותב096411-01למידה חישובית 101/03/2023ד09:00ניהול215-2162143
הנדסה כימיתב054320-01עקרונות הנדסה כימית 2 ח' -חלק ב'01/03/2023ד13:00הנדסה כימית452
מדעי הנתונים וההחלטותב094504-01מיקרו כלכלה 202/03/2023ה09:00בלומפילד5275262
מדעי המחשבב234141-01קומבינטוריקה למדעי המחשב02/03/2023ה17:00אולמן101,104-105,200-202,205-206,309100,102-10312
פיזיקהב114054-01פיסיקה 302/03/2023ה09:00אולמן800-802,804-805803,8067
חשמלב044127-01יסודות התקני מוליכים למחצה02/03/2023ה09:00אולמן701,704,706-708700,7037
חשמלב044139-01ממירי מתח ממותגים02/03/2023ה09:00אולמן601,6076063
חשמלב044198-01מבוא לעבוד ספרתי של אותות02/03/2023ה09:00אולמן603-604602,6054
כימיהב124510-01כימיה פיסיקלית02/03/2023ה09:00אולמן502,506-5073084
מתמטיקהב104004-01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 202/03/2023ה09:00אולמן501,5055003
חשמלב046280-01עקרונות וכלים באבטחת מחשבים02/03/2023ה09:00אולמן7057022
מתמטיקהב104038-01אלגברה 2מ'02/03/2023ה09:00אולמן3101
ארכיטקטורהב207342-01גיאוגרפיה עירונית ואזורית02/03/2023ה09:00אמאדו2331
הבינלאומיב114054-12פיסיקה 302/03/2023ה09:00אולמן5031
מדעי הנתונים וההחלטותב095140-01תכנון פרויקטים וניהולם02/03/2023ה09:00ניהול+בלומפילדניהול:215-216בלומפילד: 153,4244
אזרחיתב014212-01מבוא להידרולוגיה הנדסית02/03/2023ה09:00רבין5065052
אזרחיתב014513-01בניה במתכות-חומרים וטכנולוגיה02/03/2023ה09:00רבין5021
אזרחיתב014617-01תכנון ובקרה של פרוייקטי בנייה02/03/2023ה13:00רבין5085072
אזרחיתב014734-01תחבורה ציבורית02/03/2023ה13:00רבין5095102
מתמטיקהב104165-01פונקציות ממשיות02/03/2023ה13:00אולמן3073022
אזרחיתב014846-01מסדי נתונים גיאו-מרחביים02/03/2023ה09:00רבין5011
אזרחיתב019001-01יסודות מתמטיים למהנדסים02/03/2023ה09:00רבין5041
ביו- רפואהב336208-01שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים02/03/2023ה13:00ביו- רפואה1351
מדעי המחשבב236216-01גרפיקה ממוחשבת 102/03/2023ה09:00אולמן5041
ביו- רפואהב336528-01שחרור מבוקר של תרופות02/03/2023ה17:00ביו- רפואה3012022
חומריםב315044-01חומרים אופטיים02/03/2023ה13:00חומרים3031
מדעי המחשבב236271-01פיתוח מבוסס אנדרואיד02/03/2023ה09:00אולמן3093042
מכונותב035001-01מבוא לרובוטיקה02/03/2023ה13:00דיוויס4511
מכונותב035035-01תורת הזרימה 202/03/2023ה13:00דיוויס6401
הנדסת אוירב086320-01מעבר חום בהנדסת אוירונוטיקה וחלל02/03/2023ה09:00הנדסת אויר2412402
מכונותב035044-01הידרוסטטיקה של אוניות02/03/2023ה13:00דיוויס6411
מדעי הנתונים וההחלטותב098771שוק ההון02/03/2023ה13:00:00ניהול2141
מתמטיקהב104042-01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ203/03/2023ו09:00אולמן701-708,801-802,805-806800,803-80415
מתמטיקהב104036-01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'03/03/2023ו09:00אולמן504,506-507,600-604605-60710
מתמטיקהב104041-01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ103/03/2023ו09:00אולמן306-307,309-311,500,502501,503,50510
כימיהב124503-01כימיה פיסיקלית 1ב'03/03/2023ו09:00אולמן202,300,303-305,308301-3028
מתמטיקהב104003-01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 103/03/2023ו09:00אולמן100,103-105,200-201,206203,2059
הומינסטיםב324626-01ערבית (כשפה זרה) 103/03/2023ו09:00אולמן1011022
הומינסטיםב324627-01ערבית (כשפה זרה) 203/03/2023ו09:00אולמן7001
הנדסה כימיתב054316-01תרמודינמיקה א' מתקדם03/03/2023ו09:00הנדסה כימית4-533
הנדסת אוירב086520-01בעיות מצומדות בחומרים פונקציונלי03/03/2023ו09:00הנדסת אויר2401
הבינלאומיב034028-12מכניקת מוצקים 105/03/2023א13:00קאהן11
הבינלאומיב034030-12תהליכי יצור05/03/2023א13:00דיוויס2501
מדעי המחשבב234218-01מבני נתונים 105/03/2023א13:00אולמן604,606-607,700-702,704-706,801-802703,707-70814
חומריםב315052-01קינטיקת טרנספורמציות בחומרים05/03/2023א09:00אולמן6016022
חשמלב044202-01אותות אקראיים05/03/2023א09:00אולמן500-501,504,506-507502-5037
חשמלב046211-01למידה עמוקה05/03/2023א09:00אולמן3051
חשמלב046773-01התקני מל*מ אלקטרואופטיים לגלוי05/03/2023א09:00אולמן1011002
מתמטיקהב104031-01חשבון אינפיניטסימלי 1מ'05/03/2023א09:00אולמן600,603-607,700-708,801-802800,803-80622
מתמטיקהב104195-01חשבון אינפיניטסימלי 105/03/2023א09:00אולמן300,3073093
מתמטיקהב104286-01קומבינטוריקה05/03/2023א09:00אולמן1041052
מתמטיקהב106061-01יסודות מתמטיים של למידה סטטיסטית05/03/2023א09:00אולמן5051
פיזיקהב116354-01אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה05/03/2023א09:00פיזיקה6201
רפואהב324397-01סוגיות בפילוסופיה של מדעי החיים05/03/2023א09:00אולמן310-3113083
מדעי הנתונים וההחלטותב094313-01מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים05/03/2023א09:00אולמן302-3043014
מדעי הנתונים וההחלטותב094513-01מאקרו כלכלה05/03/2023א09:00אולמן200-201,203,2062025
רפואהב274348-01פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות05/03/2023א09:00רפפורט121
אזרחיתב014004-01נתוח מערכות05/03/2023א09:00רבין501-502,504-506405-4078
אזרחיתב014113-01יסודות05/03/2023א09:00רבין507,5095083
הנדסה כימיתב054314-01מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ'05/03/2023א09:00הנדסה כימית4-533
הנדסת מזוןב064210-01פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון א05/03/2023א09:00הנדסת מזון3001
כימיהב124210-01כימיה ביו-אי אורגנית05/03/2023א09:00כימיה31
מדעי הנתונים וההחלטותב094481-01מבוא להסתברות וסטטיסטיקה05/03/2023א09:00ניהול+בלומפילדניהול: 214-216, בלומפילד: 526-527בלומפילד: 153,4247
חשמלב044268-01מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים05/03/2023א13:00אולמן500-501,504,507,603600-601,6058
אזרחיתב014505-01חומרי בנייה05/03/2023א13:00רבין501,504-507509-5108
ביו- רפואהב334011-01יסודות תכן ביו-חשמלי05/03/2023א13:00ביו- רפואה3012022
הנדסת מזוןב064420-01מיקרוביולוגיה של מזון05/03/2023א13:00הנדסת מזון1003002
חומריםב315049-01ביומינרליזציה וחומרים ביולוגיים05/03/2023א13:00חומרים3033042
כימיהב124415-01כימיה פיסיקלית-תרמודינמיקה כימית05/03/2023א13:00כימיה41
מדעי הנתונים וההחלטותב095295-01שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים05/03/2023א13:00ניהול+בלומפילדניהול: 214,216, בלומפילד: 527ניהול:2154
אזרחיתב014505-01חומרי בנייה05/03/2023א17:00רבין501,504-507509-5118
אזרחיתב014710-01מיסעות גמישות05/03/2023א17:00בורוביץ4214222
מדעי הנתונים וההחלטותב097209-01למידה חישובית 205/03/2023א17:00ניהול+בלומפילדניהול:214,216 ,בלומפילד: 153,527בלומפילד: 424, 5266
מדעי המחשבב236370-01תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים05/03/2023א13:00אולמן304,3073003
מדעי המחשבא236990-01מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית05/03/2023א09:00טאוב31
הנדסת אוירב084913-01יסודות הנדסת חלל05/03/2023א13:00הנדסת אויר1491502
מכונותב035041-01מכניקת מיקרומערכות05/03/2023א13:00דיוויס4401
הנדסת אוירב084312-01זרימה דחיסה. כונסים ונחירים08/03/2023ד09:00הנדסת אויר149-150,2412404
מדעי המחשבב234129-01מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ*ח08/03/2023ד09:00אולמן700,702-708,800-802,805803-804,80615
מדעי המחשבב234247-01אלגוריתמים 108/03/2023ד09:00אולמן603-607600-6028
פיזיקהב114086-01גלים08/03/2023ד09:00אולמן506-5075023
מתמטיקהב104022-01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'08/03/2023ד09:00אולמן503-504500,5054
חשמלב046746-01אלג' ויישומים בראייה ממוחשבת08/03/2023ד09:00אולמן3113002
מתמטיקהב104112-01גיאומטריה וסימטריה08/03/2023ד09:00אולמן5011
חשמלב046212-01מבוא לרובוטיקה ח'08/03/2023ד09:00אולמן7011
הבינלאומיב104022-12חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'08/03/2023ד09:00אולמן3091
רפואהב278507-01ביוסטטיסטיקה וניתוח נתונים08/03/2023ד09:00רפפורט121
מדעי הנתונים וההחלטותב094424-01סטטיסטיקה 108/03/2023ד09:00ניהול+בלומפילדניהול: 215-216בלומפילד: 4243
הנדסת מזוןב064212-01טכנולוגיה של מזון08/03/2023ד09:00הנדסת מזון1003002
מדעי הנתונים וההחלטותב094423-01מבוא לסטטיסטיקה08/03/2023ד09:00ניהול+בלומפילדניהול:214, בלומפילד: 153בלומפילד:5273
הנדסה כימיתב054351-01פולימרים 208/03/2023ד09:00הנדסה כימית31
חשמלב044131-01אותות ומערכות08/03/2023ד13:00אולמן100-105,203200-20210
אזרחיתב014003-01סטטיסטיקה08/03/2023ד13:00רבין508-5095073
אזרחיתב015017-01ציוד מערכות ושיטות בעבודות עפר08/03/2023ד13:00רבין501,5045053
ביו- רפואהב336027-01עיבוד תמונות רפואיות (עתר)08/03/2023ד13:00ביו- רפואה3012022
הנדסת מזוןב066230-01הערכת מזון באמצעות החושים08/03/2023ד13:00הנדסת מזון3001
חומריםב315046-01מבוא לאריזות לרכיבי ולסי מתקדמות08/03/2023ד17:00חומרים3031
מכונותב034056-01מבוא לחישוב מדעי והנדסי08/03/2023ד09:00דיוויס433,440,4514304
מכונותב035049-01עקרונות מערכות הנעת כלי שייט08/03/2023ד13:00דיוויס6416402
מכונותב035053-01אנרגיה מתחדשת ובת קיימא08/03/2023ד13:00קאהן11
הנדסת אוירב084213-01תרמודינמיקה08/03/2023ד13:00דיוויס371,3732833
הנדסת אוירב085640-01תמיכה כוללת במוצר למע. אויר חלל08/03/2023ד13:00דיוויס2822812
הבינלאומיב034010-12דינמיקה09/03/2023ה13:00דיוויס4411
חשמלב046734-01תורת האינפורמציה לתקשורת קוונטית09/03/2023ה13:00אולמן3061
מדעי המחשבב236334-01מבוא לרשתות מחשבים09/03/2023ה13:00אולמן304,3073023
מתמטיקהב104019-01אלגברה ליניארית מ'09/03/2023ה09:00אולמן605,607,700-708,800-801,803,806802,804-80518
מדעי הנתונים וההחלטותב094591-01מבוא לכלכלה09/03/2023ה09:00אולמן309,500-507,600,602,606601,603-60415
ביולוגיהב134082-01ביולוגיה מולקולרית09/03/2023ה09:00אולמן100-1021034
פיזיקהב115204-01פיסיקה קוונטית 209/03/2023ה09:00אולמן300,302-3043015
רפואהב276413-01אימונולוגיה בסיסית09/03/2023ה09:00אולמן306,3103083
חשמלב044114-01מתמטיקה דיסקרטית ח'09/03/2023ה09:00אולמן3073052
ארכיטקטורהב209050-01כלכלה עירונית09/03/2023ה09:00אולמן200-2022034
חומריםב314532-01אלקטרוכימיה. קורוזיה ושיטות הגנה09/03/2023ה09:00אולמן3111
ארכיטקטורהב204720-01נושא נבחר/פר.מיוחד באדר'נוף55ב'09/03/2023ה09:00אולמן2051
ארכיטקטורהב205012-01מבוא לחברה ורוח בארכיטקטורה09/03/2023ה09:00אמאדו2332342
ארכיטקטורהב204090-01תולדות אדריכלות נוף 109/03/2023ה09:00אמאדו2311
ארכיטקטורהב206963-01תחיקת התכנון והבניה09/03/2023ה09:00טאוב3 ,543
מתמטיקהב104168-01אלגברה ב'09/03/2023ה09:00טאוב982
אזרחיתב014107-01מבוא לתורת האלסטיות09/03/2023ה09:00רבין4074062
רפואהב274260-01היסטולוגיה09/03/2023ה09:00רפפורט71
רפואהב274375-01נוירואנטומיה09/03/2023ה09:00רפפורט121
אזרחיתב014145-01תורת החוזק 209/03/2023ה09:00רבין506-5085094
מדעי הנתונים וההחלטותב094569-01שוק ההון וההשקעות09/03/2023ה09:00ניהול+בלומפילדניהול:215, בלומפילד:527בלומפילד: 4243
מדעי הנתונים וההחלטותא094334-01סימולציה-מידול. ניתוח ויישומים09/03/2023ה09:00ניהול+בלומפילדניהול:216, בלומפילד:526ניהול :2143
אזרחיתב014149-01מבני בטון 209/03/2023ה13:00רבין505-5075084
אזרחיתב014890-01מבוא לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק09/03/2023ה09:00רבין5041
הנדסה כימיתב054452-01בעיות סביבתיות-זיהום אויר09/03/2023ה09:00הנדסה כימית31
חשמלב044252-01מערכות ספרתיות ומבנה המחשב09/03/2023ה13:00אולמן504-505,600,602,605-607,700-708800-801,803,80620
חשמלב046005-01רשתות מחשבים ואינטרנט 209/03/2023ה13:00אולמן3033092
מתמטיקהב104002-01מושגי יסוד במתמטיקה09/03/2023ה13:00אולמן3103002
מדעי המחשבב236363-01מסדי נתונים09/03/2023ה13:00טאוב7, 953
אזרחיתב014977-01מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע09/03/2023ה09:00רבין5011
הנדסת מזוןב064507-01ביוטכנולוגיה מולקולרית09/03/2023ה13:00הנדסת מזון1003002
כימיהב124416-01אלקטרומגנטיות וחומר09/03/2023ה13:00כימיה342
הנדסת אוירב086290-01בקרת מסלולי לוויינים09/03/2023ה13:00הנדסת אויר2412402
הבינלאומיב035188-12תורת הבקרה09/03/2023ה13:00דיוויס4401
הבינלאומיב016302-12זיהום אויר09/03/2023ה09:00רבין4051
מדעי המחשבב236342-01מבוא לאימות תוכנה10/03/2023ו09:00אמאדו2332342
מתמטיקהב104016-01אלגברה 1מ'10/03/2023ו09:00אולמן503,506-507,600-607,700-708,805800-804,80627
מתמטיקהב104166-01אלגברה אמ'10/03/2023ו09:00אולמן302-311500-502,504-50515
פיזיקהב114248-01פיסיקה 1 ר10/03/2023ו09:00אולמן200-201,203,205-2062026
ביו- רפואהב336022-01מתא לרקמה10/03/2023ו09:00אולמן100,103-1051025
מתמטיקהב104158-01מבוא לחבורות10/03/2023ו09:00אולמן3013002
מדעי המחשבב236501-01מבוא לבינה מלאכותית10/03/2023ו09:00טאוב3-6, 876
אזרחיתב014726-01בטיחות בדרכים-תסקרים והתקנים10/03/2023ו09:00רבין5041
מדעי הנתונים וההחלטותב095605-01מבוא לפסיכולוגיה10/03/2023ו09:00בלומפילד1535262
אזרחיתב014841-01יסודות המיפוי והמדידה 110/03/2023ו09:00רבין508-5095073
אזרחיתב016210-01גלי מים10/03/2023ו09:00רבין5061
הנדסה כימיתב058145-01תכנון ראקטורים מתקדם10/03/2023ו09:00הנדסה כימית31
הנדסת אוירב086401-01מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף10/03/2023ו09:00הנדסת אויר149-150,2412404
מדעי הנתונים וההחלטותב096620-01הנדסת גורמי אנוש10/03/2023ו09:00בלומפילד4245272
מכונותב034040-01מבוא לבקרה12/03/2023א13:00דיוויס433,443,4504304
מדעי המחשבא236332-01האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות12/03/2023א09:00טאוב982
מדעי המחשבב236350-01הגנה ברשתות12/03/2023א09:00טאוב3-675
ביולוגיהא134020-01גנטיקה כללית12/03/2023א09:00אולמן502,504,506-507,605600-6017
חשמלב046202-01עיבוד וניתוח מידע12/03/2023א09:00אולמן500-501,5055034
חשמלב046204-01תקשורת אנלוגית12/03/2023א09:00אולמן3041
מתמטיקהא104223-01מד*ח וטורי פוריה12/03/2023א09:00אולמן602-604,606-607,700-708,804-805800-803,80621
רפואהב274372-01בקטריולוגיה12/03/2023א09:00רפפורט121
אזרחיתב014006-01מבוא לשיטות נומריות12/03/2023א17:00רבין5091
אזרחיתב014205-01הידרוליקה12/03/2023א09:00רבין5095102
הנדסת מזוןב064523-01מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית12/03/2023א09:00הנדסת מזון1003002
חומריםב314309-01תהליכי ייצור ועיבוד חומרים12/03/2023א09:00חומרים3033042
מדעי הנתונים וההחלטותב097414-01סטטיסטיקה 212/03/2023א09:00ניהול+בלומפילדניהול: 214-216 בלומפילד: 153,4245
חשמלב046237-01מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.12/03/2023א13:00אולמן100-1021034
חשמלב046002-01תכן וניתוח אלגוריתמים12/03/2023א13:00אולמן3013002
חשמלב046853-01ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות12/03/2023א13:00אולמן201200,2063
חשמלב046249-01מערכות אלקטרו-אופטיות12/03/2023א13:00אולמן1041052
מתמטיקהב104279-01מבוא לחוגים ושדות12/03/2023א13:00אולמן202-2032053
אזרחיתב014842-01יסודות המיפוי והמדידה 212/03/2023א13:00רבין5011
אזרחיתב014968-01אקולוגיה למהנדסים12/03/2023א13:00רבין5061
אזרחיתב016143-01מבני בטון 312/03/2023א09:00רבין5081
הנדסת מזוןב064615-01תזונה12/03/2023א13:00הנדסת מזון1003002
מכונותב035034-01כשל חמרים12/03/2023א13:00דיוויס6411
מכונותב035039-01עבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות12/03/2023א13:00דיוויס6401
מדעי הנתונים וההחלטותא094219-01הנדסת תוכנה12/03/2023א13:00ניהול+בלומפילדניהול:216, בלומפילד:526ניהול:2143
מדעי הנתונים וההחלטותב096120-01הנדסת איכות12/03/2023א13:00ניהול+בלומפילדניהול:215בלומפילד: 5272
אזרחיתב016709-01התכנון העירוני. האזורי והארצי12/03/2023א17:00רבין5085072
אזרחיתב017022-01תהליכים ביולוגיים בהנדסת סביבתית12/03/2023א13:00רבין5051
מכונותב035146-01מנועי שריפה פנימית12/03/2023א13:00דיוויס4511
הבינלאומיב314533-12מבוא להנדסת חומרים מ'112/03/2023א09:00דיוויס4411
הבינלאומיא034055-12תורת הזרימה 1מ'13/03/2023ב09:00דיוויס4501
חשמלב044191-01מערכות בקרה 113/03/2023ב09:00אולמן6046002
חשמלב046243-01טכנולוגיות קוונטיות13/03/2023ב09:00אולמן7021
חשמלב046733-01תורת האינפורמציה13/03/2023ב09:00אולמן6061
מתמטיקהב104066-01אלגברה א'13/03/2023ב09:00אולמן601,6036023
מדעי הנתונים וההחלטותב094412-01הסתברות מ13/03/2023ב09:00אולמן700-701,703-705,707-708,800-802,804803,805-80614
מדעי הנתונים וההחלטותא094594-01עקרונות הכלכלה למהנדסים13/03/2023ב09:00אולמן505-5075044
ארכיטקטורהב205571-01כלכלת המרחב והבנייה13/03/2023ב09:00אמאדו2332342
רפואהב274242-01גנטיקה של האדם31/03/2023ו09:00אולמן3073092
אזרחיתב014411-01הנדסת קרקע13/03/2023ב13:00רבין4071
כימיהב124305-01כימיה אי-אורגנית13/03/2023ב13:00כימיה232
מדעי הנתונים וההחלטותב097200-01למידה עמוקה. תיאוריה ומעשה13/03/2023ב09:00ניהול+בלומפילדבלומפילד:424,526ניהול:2143
מדעי המחשבב236322-01מערכות אחסון מידע13/03/2023ב13:00טאוב3, 543
אזרחיתב014618-01מבוא לניהול ובטיחות בבנייה13/03/2023ב13:00רבין504-508509-5118
אזרחיתב014702-01תכנון תחבורה13/03/2023ב09:00רבין5085012
כימיהב124703-01מבנה ופעילות בכימיה אורגנית13/03/2023ב13:00כימיה41
הנדסת אוירב086574-01אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונוטית13/03/2023ב09:00הנדסת אויר2412402
הבינלאומיב014603-12כלכלה הנדסית14/03/2023ג09:00דיוויס4401
הנדסת אוירב084225-01דינמיקה14/03/2023ג09:00הנדסת אויר149-150,2412404
מכונותב034035-01תרמודינמיקה 114/03/2023ג13:00דיוויס433,440,443,4504305
הנדסת אוירא084641-01תכן הנ. וייצור של מערכות תעופתיות14/03/2023ג09:00דיוויס281,282,3712834
מכונותב035008-01אוטומציה תעשייתית14/03/2023ג09:00דיוויס4511
הנדסת אוירא086289-01בקרת מערכות רבות קלט ופלט14/03/2023ג09:00הנדסת אויר1651
ביולוגיהב134154-01ביוסטטיסטיקה לביולוגים14/03/2023ג09:00אולמן5001
חשמלב046209-01מבנה מערכות הפעלה14/03/2023ג09:00אולמן6046062
חשמלא046326-01מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים14/03/2023ג09:00אולמן600-6016033
מתמטיקהב104032-01חשבון אינפיניטסימלי 2מ'14/03/2023ג09:00אולמן607,700-701,703-706702,7079
פיזיקהב118122-01תורת הקוונטים 314/03/2023ג09:00פיזיקה5026202
מדעי הנתונים וההחלטותב094345-01מתמטיקה דיסקרטית ת'14/03/2023ג09:00אולמן708,801-802,804-806800,8038
חשמלא044339-01פוטוניקה ולייזרים14/03/2023ג09:00אולמן6021
מדעי המחשבב236756-01מבוא למערכות לומדות14/03/2023ג09:00טאוב3-564
מדעי המחשבב236927-01מבוא לרובוטיקה14/03/2023ג17:00טאוב7,983
אזרחיתא18101בנינ רבי קומות 114/03/2023ג09:00רבין5051
אזרחיתב019318כימיה של הסביבה14/03/2023ג09:00רבין5061
אזרחיתב014309-01טכנולוגיות מים ושפכים14/03/2023ג09:00רבין5071
הוראת המדעיםב214011-01מבוא לחינוך למדע וטכנולוגיה 114/03/2023ג09:00שרמן הוראת המדעים3002202
הנדסת מזוןב064324-01שיטות אנליטיות בביוטכ' ומזון14/03/2023ג09:00הנדסת מזון1003002
חומריםב315016-01התקני מוליכים למחצה להנדסת חומרים14/03/2023ג09:00חומרים3043032
מדעי הנתונים וההחלטותב096414-01סטטיסטיקה תעשייתית14/03/2023ג09:00ניהול+בלומפילדניהול:214,215בלומפילד:1533
אזרחיתב014728-01תכנון תשתיות תחבורה14/03/2023ג09:00רבין5081
חומריםב315058-01שיטות לניתוח חומרים באמצעות מחשב14/03/2023ג13:00חומרים303-3044013
מדעי המחשבא234123-01מערכות הפעלה14/03/2023ג13:00אולמן103,200-203,205-206,300-304100-102,104-10517
מתמטיקהב104035-01משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'14/03/2023ג13:00אולמן306,308-3103075
מדעי הנתונים וההחלטותב094224-01מבני נתונים ואלגוריתמים14/03/2023ג13:00ניהול+בלומפילדניהול: 214-216בלומפילד: 424,5275
אזרחיתא014851-01רשתות בקרה גיאודטיות14/03/2023ג13:00רבין5091
הבינלאומיב014609-12מיכון בבנייה15/03/2023ד09:00רבין5041
כימיהב125001-01כימיה כללית15/03/2023ד09:00אולמן601,604,606-607,700-708,801,805-806800,802-80420
מתמטיקהא104131-01משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'15/03/2023ד09:00אולמן304,311,500,502-503,505-506,600,602-603,605501,504,50714
מתמטיקהב104034-01מבוא להסתברות ח'15/03/2023ד09:00אולמן302,305-306,309-310307-3087
מתמטיקהב104295-01חשבון אינפיניטסימלי 315/03/2023ד09:00אולמן101,103-105100,1026
כימיהב124117-01יסודות הכימיה א'15/03/2023ד09:00אולמן202-2032053
חשמלב046241-01מכניקה קוונטית15/03/2023ד09:00אולמן3033002
פיזיקהב116041-01פיז. של לייזרים ואופטיקה קוונטית15/03/2023ד09:00אולמן2011
הבינלאומיא104131-12משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'15/03/2023ד09:00אולמן3011
ארכיטקטורהב204000-01מבוא לאדריכלות נוף15/03/2023ד09:00אמאדו2332342
חשמלא046042-01מבוא למערכות הספק ורשת חכמה15/03/2023ד09:00טאוב5, 7-894
אזרחיתב014717-01תחבורה אוירית15/03/2023ד13:00רבין5051
מדעי הנתונים וההחלטותא097317-01תורת המשחקים השיתופיים15/03/2023ד09:00ניהול+בלומפילדניהול: 214-215בלומפילד: 4243
אזרחיתב016111-01בטון דרוך15/03/2023ד09:00רבין5085072
הנדסת אוירא086923-01אסטרודינמיקה15/03/2023ד13:00אווירונאוטיקה1651
מדעי המחשבב236267-01מבנה מחשבים15/03/2023ד13:00אולמן701,704-705,7077085
ביו- רפואהב335010-01תכן ביומכני בסיסי15/03/2023ד13:00אולמן601,6066043
חשמלא046273-01תכנות פונקציונאלי מבוזר15/03/2023ד13:00אולמן502-503,5055064
ביו- רפואהב336502-01עקרונות הדמיה ברפואה15/03/2023ד13:00אולמן702-703700,7064
חשמלב046201-01עיבוד אותות אקראיים15/03/2023ד13:00אולמן6071
הנדסת מזוןב066217-01אריזה וחיי מדף. מזון ומוצרים15/03/2023ד13:00הנדסת מזון3001
הבינלאומיב034015-12תכן מכני 116/03/2023ה13:00דיוויס4421
מכונותב034022-01מבוא למכטרוניקה16/03/2023ה13:00דיוויס433,440,4434304
מכונותב035023-01קרור ונהול תרמי של רכיבים אלקטרו.16/03/2023ה13:00דיוויס4511
אזרחיתב014321-01טוקסיקולוגיה סביבתית16/03/2023ה09:00רבין5011
חשמלב044148-01גלים ומערכות מפולגות16/03/2023ה09:00אולמן501,505-507500,5036
חשמלב046256-01אנטנות וקרינה16/03/2023ה09:00אולמן3091
מתמטיקהב104281-01חשבון אינפיניטסימלי 216/03/2023ה09:00אולמן5045022
כימיהב124120-01יסודות הכימיה16/03/2023ה09:00אולמן705,707-708,800-803,806804-80510
ביולוגיהב136088-01גנטיקה מולקולרית של האדם16/03/2023ה09:00אולמן6026052
ארכיטקטורהא207020-01מבוא לממ*ג למתכננים16/03/2023ה09:00אולמן100-1031045
ארכיטקטורהב205459-01תכן מבנים 216/03/2023ה09:00אולמן3013022
מדעי המחשבב234125-01אלגוריתמים נומריים16/03/2023ה09:00אולמן601,604,606-607600,6036
חומריםב314003-01מבוא למכניקת המוצקים31/03/2023ו09:00חומרים303-3044013
חומריםא314535-01מבוא להנדסת חומרים16/03/2023ה09:00אולמן700-701,703-704,7063116
ארכיטקטורהב205458-01תכן מבנים 116/03/2023ה09:00אמאדו2332312
ארכיטקטורהא204204-01מבוא למערכות מידע גיאוגרפי16/03/2023ה09:00אמאדו+סגוסגו 245אמאדו 2342
רפואהב274241-01ביוכימיה כללית16/03/2023ה09:00רפפורט71
אזרחיתב014409-01גיאומכניקה16/03/2023ה09:00רבין505-508509-5117
אזרחיתב016329-01הידרוביולוגיה16/03/2023ה09:00רבין5041
אזרחיתב016828-01עקרונות בהערכת שווי מקרקעין16/03/2023ה09:00רבין4071
מדעי הנתונים וההחלטותב094564-01מבוא לניהול פיננסי16/03/2023ה09:00ניהול+בלומפילדניהול:214,216, בלומפילד:424ניהול:215, בלומפילד:5275
חשמלב046200-01עבוד ונתוח תמונות16/03/2023ה13:00אולמן704-7077085
ביו- רפואהב334274-01מבוא לאנטומיה של האדם16/03/2023ה13:00אולמן601,6076063
מתמטיקהב104294-01מבוא לאנליזה נומרית16/03/2023ה13:00אולמן701-7027003
ביו- רפואהב337004-01אנטומיה למהנדסים16/03/2023ה13:00אולמן6041
מדעי המחשבב236491-01תכנות מאובטח16/03/2023ה13:00טאוב4-5,864
חומריםב315037-01תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים16/03/2023ה13:00חומרים303-3044013
הנדסת מזוןב066247-01חומרים מתקדמים לביוטכ' ומזון16/03/2023ה13:00הנדסת מזון3001
חשמלב044214-01טכניקות קליטה ושידור16/03/2023ה17:00אולמן5065052
מדעי הנתונים וההחלטותב094142-01תפעול מער' ייצור ושרות16/03/2023ה17:00ניהול+בלומפילדניהול 112בלומפילד 1532
הנדסת אוירב086403-01הנעה רקטית בהודף מוצק16/03/2023ה13:00דיוויס2822832
מכונותא036015-01שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 116/03/2023ה13:00דיוויס6401
הנדסת אוירב084220-01מכניקת הטיס 117/03/2023ו09:00הנדסת אויר149-150,2412404
אזרחיתב014631-01אומדן עלויות של פרויקטי תשתית16/03/2023ה09:00רבין4041
אזרחיתב016122-01תכן מבנים תחת עומסי הדף ואימפקט17/03/2023ו09:00בורוביץ4221
מדעי המחשבב234118-01ארגון ותכנות המחשב17/03/2023ו09:00טאוב3 - 796
מדעי המחשבב236313-01תורת הסיבוכיות17/03/2023ו09:00טאוב81
מדעי הנתונים וההחלטותב094241-01ניהול מסדי נתונים17/03/2023ו09:00ניהול+בלומפילדניהול: 215-216, בלומפילד: 153-527ניהול: 214, בלומפילד:4246
הנדסה כימיתב054321-01מבוא לתכן ריאקטורים כימיים(ח)17/03/2023ו09:00הנדסה כימית4-533
ביו- רפואהב336326-01נתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה17/03/2023ו09:00ביו- רפואה2021
חשמלב046192-01מערכות בקרה 217/03/2023ו09:00בורוביץ5351
תעשייה וניהולב094411-01הסתברות ת'19/03/2023א09:00ניהול215-2162143
הבינלאומיב034032-12מערכות ליניאריות מ'19/03/2023א13:00דיוויס4401
אזרחיתב014103-01מבוא למכניקה הנדסית19/03/2023א13:00רבין504-5085096
אזרחיתב014733-01הנדסה וניהול של תנועה19/03/2023א09:00רבין406-4074053
מתמטיקהב104013-01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'19/03/2023א09:00אולמן603-60660710
ביו- רפואהב334009-01מכניקת זורמים ביולוגיים19/03/2023א09:00אולמן502,505,600-6025076
ביו- רפואהב334021-01מגמות בהנדסה ביו-רפואית19/03/2023א09:00אולמן500-501,5045034
חשמלב046332-01מערכות ראיה ושמיעה19/03/2023א09:00אולמן310-3113093
חשמלב046267-01מבנה מחשבים19/03/2023א09:00אולמן3073062
ביולוגיהב134111-01זואולוגיה19/03/2023א09:00אולמן3031
מתמטיקהב104000-01מוכנות מתמטית לפיזיקה19/03/2023א09:00אולמן3013002
פיזיקהב118129-01מכניקה סטטיסטית 219/03/2023א09:00אולמן5061
חשמלב046225-01עקרונות פיזיקליים של התקני מל*מ19/03/2023א09:00אולמן3081
מדעי המחשבא234117-01מבוא למדעי המחשב ח'19/03/2023א09:00אולמןמיקום יימסר ע"י המרצה
מדעי המחשבא234114-01מבוא למדעי המחשב מ'19/03/2023א09:00אולמן+טאובמיקום יימסר ע"י המרצה
מדעי המחשבב236607-01נושאים מתקדמים במדעי המחשב 719/03/2023א09:00טאוב41
רפואהב274252-01פתוגנים אאוקריוטים19/03/2023א09:00רפפורט71
הנדסה כימיתב054416-01תכון אינטגרטיבי של תהליכים כימיים19/03/2023א09:00הנדסה כימית4-533
הנדסת מזוןב064106-01תרמודינמיקה בהנ.ביוטכנולוג.ומזון19/03/2023א09:00הנדסת מזון1003002
אזרחיתב014940-01תופעות מעבר במערכות טבעיות19/03/2023א09:00רבין3021
מדעי המחשבב234292-01לוגיקה למדעי המחשב19/03/2023א13:00אולמן307,500-502,504-505,600,604-606601-60313
פיזיקהב114101-01מכניקה אנליטית19/03/2023א13:00אולמן301,310,3113054
מתמטיקהב104293-01תורת הקבוצות19/03/2023א13:00אולמן3021
חשמלב046206-01מבוא לתקשורת ספרתית19/03/2023א13:00אולמן3041
מדעי המחשבא234117-01מבוא למדעי המחשב ח'19/03/2023א13:00אולמןמיקום יימסר ע"י המרצה
מדעי המחשבא234114-01מבוא למדעי המחשב מ'19/03/2023א13:00אולמן+טאובמיקום יימסר ע"י המרצה
הבינלאומיב036002-12שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 219/03/2023א13:00דיוויס4501
כימיהא124708-01כימיה אורגנית מורחב 119/03/2023א13:00כימיה341
מכונותב036005-01דינמיקה אנליטית 119/03/2023א09:00דיוויס4421
תעשייה וניהולב096250-01מערכות מידע מבוזרות19/03/2023א13:00ניהול+בלומפילדניהול: 215-216,בלומפילד:526-527בלומפילד: 153,4246
אזרחיתב016504-01אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה19/03/2023א09:00רבין508-5095013
כימיהב127738-01כימיה אורגנית 3 מורחב19/03/2023א13:00כימיה21
הנדסת מזוןב066521-01הנדסת רקמות19/03/2023א13:00הנדסת מזון3001
פיזיקהב114073-01פיסיקה 3ח'19/03/2023א17:00אולמן501,504,506-507502-5036
מדעי המחשבב234221-01מבוא למדעי המחשב נ'19/03/2023א17:00אולמן803-8048053
תעשייה וניהולב094333-01מודלים דינמיים בחקר ביצועים20/03/2023ב09:00ניהול214-2152163
הנדסת אוירב084314-01זרימה צמיגה ומעבר חום20/03/2023ב13:00הנדסת אויר149-1502403
מכונותב034041-01מעבר חום20/03/2023ב09:00דיוויס433,440-4424305
מכונותב034053-01מכניקת מוצקים 2מ20/03/2023ב13:00דיוויס450-451,6404434
מכונותב036001-01שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 120/03/2023ב09:00דיוויס6411
אזרחיתב014108-01סטטיקת מבנים20/03/2023ב09:00רבין501-502,504-507508-5098
מדעי המחשבב234124-01מבוא לתכנות מערכות20/03/2023ב09:00אולמן802,804-805800,8035
חשמלב046195-01מערכות לומדות20/03/2023ב09:00אולמן702,704-705,708706-7076
מתמטיקהב104033-01אנליזה וקטורית20/03/2023ב09:00אולמן602,605-6076045
רפואהב274167-01ביולוגיה של התא20/03/2023ב09:00אולמן600-601,6037014
מתמטיקהב104277-01נושאים במתמטיקה לתלמידי ארכיטקט.20/03/2023ב09:00אולמן506-5075023
מתמטיקהב104174-01אלגברה במ'20/03/2023ב09:00אולמן504-5055033
חשמלב044140-01שדות אלקטרומגנטיים20/03/2023ב09:00אולמן304-3053093
חומריםב314006-01אפיון מבנה והרכב חומרים20/03/2023ב09:00חומרים3033042
מדעי המחשבב236201-01מבוא לייצוג ועיבוד מידע20/03/2023ב09:00אולמן8011
מתמטיקהב106383-01טופולוגיה אלגברית20/03/2023ב09:00אולמן7011
ביולוגיהב134127-01נושאים בביולוגיה20/03/2023ב09:00אולמן7001
ארכיטקטורהב206567-01מערכות הבניין - בקרת הסביבה20/03/2023ב09:00אמאדו2311
ארכיטקטורהב207001-01תיאוריות התכנון20/03/2023ב09:00אמאדו2341
רפואהב274243-01ביולוגיה מולקולרית ומנגנוני בקרה20/03/2023ב09:00רפפורט71
אזרחיתב014730-01מבוא להנדסת תחבורה20/03/2023ב17:00רבין508-510501,5045
אזרחיתב014848-01מבוא לגיאודזיה20/03/2023ב13:00רבין5075062
חשמלב046265-01ארכיטק. ומעגלים בשילוב ממריסטורים20/03/2023ב13:00אולמן100-102,105,205103-1047
כימיהב124108-01כימיה לפיסיקאים20/03/2023ב13:00אולמן201-2022033
מדעי המחשבב236703-01תכנות מונחה עצמים20/03/2023ב13:00אולמן308,3103033
כימיהב124107-01כימיה לפיזיקאים מ'20/03/2023ב13:00אולמן3011
תעשייה וניהולב096570-01תורת המשחקים והתנהגות כלכלית20/03/2023ב13:00ניהול+בלומפילדניהול:215, בלומפילד: 153,424ניהול:2144
אזרחיתב016142-01הנדסת רעידות אדמה20/03/2023ב09:00רבין4074062
הנדסת אוירב086312-01בקרה לא לינארית20/03/2023ב13:00דיוויס2822812
ביו- רפואהב336020-01תופעות ביו-חשמליות20/03/2023ב13:00ביו- רפואה3011
אזרחיתב016819-01מיפוי ימי מתקדם20/03/2023ב13:00רבין3021
חשמלב044101-01מבוא למערכות תכנה20/03/2023ב17:00אולמן701,7087033
מדעי המחשבב236309-01מבוא לתורת הצפינה20/03/2023ב17:00אולמן7077002
חומריםב315242-01הנדסת חומרים מרוכבים20/03/2023ב17:00חומרים303-3044013
ביולוגיהב134019-01מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה21/03/2023ג17:30אולמן307-308,3103064
ביולוגיהב134058-01ביולוגיה 121/03/2023ג17:30אולמן309,311,500-507,600-607,700-705,707-708706,800-80634
מתמטיקהב104142-01מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים21/03/2023ג17:30אולמן3051
רפואהב274319-01וירולוגיה21/03/2023ג09:00רפפורט121
רפואהב274400-01שילוב מערכות פרה קליניקה-קליניקה21/03/2023ג09:00רפפורטאולם צהוב1
תעשייה וניהולב096210-01יסודות בינה מלאכותית ויישומיה21/03/2023ג17:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215, בלומפילד:153,424ניהול:216, בלומפילד:5276
מדעי המחשבב236360-01תורת הקומפילציה22/03/2023ד17:30אולמן302,307,310-311308-3096
מתמטיקהב104122-01תורת הפונקציות 122/03/2023ד17:30אולמן200-201,203,205-2062026
מתמטיקהב104222-01תורת ההסתברות22/03/2023ד17:30אולמן303-3043003
כימיהב125800-01כימיה אורגנית מ'22/03/2023ד17:30אולמן3053012
אזרחיתב014615-01מבוא לניהול פיננסי בבנייה23/03/2023ה17:30בורוביץ4211
מתמטיקהב104134-01אלגברה מודרנית ח'23/03/2023ה16:30אולמן303-306,309-311307-3089
רפואהב274602-02פסיכיאטריה ת*א23/03/2023ה09:00רפפורטאולם צהוב1
תעשייה וניהולב094314-01מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים24/03/2023ו09:00בלומפילד153,4245273
אזרחיתב014843-01פוטוגרמטריה 124/03/2023ו09:00טאוב31
חשמלב044105-01תורת המעגלים החשמליים24/03/2023ו09:00אולמן311,500-507,605600-60314
חשמלב044137-01מעגלים אלקטרוניים24/03/2023ו09:00אולמן+טאובאולמן:100-105,205-206,300-301 ,טאוב:6אולמן: 200-20315
מדעי המחשבב234128-01מבוא למחשב שפת פייתון24/03/2023ו09:00אולמן604,606-607,700-708,800-802,806803-80519
מתמטיקהב104228-01משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'24/03/2023ו09:00אולמן303-306,308-310302,3079
מתמטיקהב104177-01גיאומטריה דיפרנציאלית24/03/2023ו09:00טאוב41
רפואהב274606החייאה24/03/2023ו09:00רפפורטאולמות כחול + ירוקחדר סמינרים בפקולטה3
ביולוגיהב134113-01מסלולים מטבולים26/03/2023א17:30אולמן301-306300,3077
רפואהב274400-01שילוב מערכות פרה קליניקה-קליניקה27/03/2023ב09:00רפפורטאולם סגול1
חשמלב046042-01מבוא למערכות הספק ורשת חכמה30/03/2023ה15:30אולמן803,8068053
תעשיה וניהולב094594-01עקרונות הכלכלה למהנדסים31/03/2023u09:00אולמן304-3053063
חשמלב046273-01תכנות פונקציונאלי מבוזר30/03/2023ה15:30אולמן8048012
תעשיה וניהולב094334-01סימולציה-מידול. ניתוח ויישומים31/03/2023ו09:00ניהול+בלומפילדניהול:214-215, בלומפילד:153,424בלומפילד 1513
הבינלאומיב034055-11תורת הזרימה 1מ'31/03/2023ו09:00דיוויס4301
הנדסת אוירב084641-01תכן הנ. וייצור של מערכות תעופתיות14/03/2023d09:00דיוויס282,371281,2834
תעשיה וניהולב097317-01תורת המשחקים השיתופיים31/03/2023ו09:00בלומפילד153,4241523
אזרחיתב018101בנינ רבי קומות 131/03/2023ו09:00בורוביץ4211
ארכיטקטורהב207020-01מבוא לממ*ג למתכננים31/03/2023ו09:00אולמן101-1021033
ארכיטקטורהב204204-01מבוא למערכות מידע גיאוגרפי31/03/2023ו09:00אמאדו2341
מתמטיקהב104223-01מד*ח וטורי פוריה31/03/2023ו09:00אולמן700-708,800,803-804,806801-802,80516
מתמטיקהב104131-01משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'15/03/2023s10:00אולמן304,311,502-503,505-507,600,602-603,605500-501,50414
הבינלאומיב104131-11משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'31/03/2023ו09:00אולמן5021
ביולוגיהב134020-01גנטיקה כללית12/03/2023א09:00אולמן502,504,506-507600-601,6057
רפואהב274242-01גנטיקה של האדם31/03/2023ו09:00רפפורטאולם צהוב1
חומריםב314535-01מבוא להנדסת חומרים31/03/2023ו09:00אולמן300-301,3033024
חשמלב044339-01פוטוניקה ולייזרים31/03/2023ו09:00אולמן5051
חשמלב046326-01מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים31/03/2023ו09:00אולמן100,205-2061044
תעשיה וניהולב094219-01הנדסת תוכנה31/03/2023ו09:00ניהול+בלומפילדניהול: 112, בלומפילד:526בלומפילד:5273
מדעי המחשבב236332-01האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות31/03/2023ו09:00אמאדו2331
כימיהב124708-01כימיה אורגנית מורחב 131/03/2023ו09:00כימיה342
מדעי המחשבב236990-01מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית31/03/2023ו09:00אולמן1052002
הנדסת אוירב086289-01בקרת מערכות רבות קלט ופלט31/03/2023ו09:00הנדסת אויר2411
חומריםא314003-01מבוא למכניקת המוצקים16/03/2023ה09:00אולמן304-305,3083004
אזרחיתב014851רשתות בקרה גיאודטיות02/04/2023א16:30רבין5041
הנדסת אוירב086923אסטרודינמיקה13/04/2023ה09:00דיוויס2821
מדעי המחשבב234114מבוא למדעי המחשב מ'14/04/2023ו09:00אולמן+טאוב+אמאדומיקום יימסר ע"י המרצה
מדעי המחשבב234117מבוא למדעי המחשב ח'14/04/2023ו09:00אולמןמיקום יימסר ע"י המרצה
מדעי המחשבב234123מערכות הפעלה14/04/2023ו09:00אולמן500,503-507501-5028
חומריםב314003-01מבוא למכניקת המוצקים14/04/2023ו09:00אולמן3073042
רפואהב277210בריאות הציבור26/03/2023א16:30אולמן6011
אזרחיתב018121יציבות מבנים12/03/2023א09:00רבין5111
רפואהא274642טראומה31/03/2023ו09:00אולמן202,308,310201,2035
הבינלאומיב125001כימיה כללית 20/03/2023ב09:00דיוויס4431
תעשיה וניהולב097449-01סטטיסטיקה אי פרמטרית16/03/2023ה09:00בלומפילד5261

באיחולי הצלחה בבחינות,
מדור בחינות