הודעות, הנחיות ונהלים בשנה״ל תשפ״ב

 

הנחיות בטיחות מתעכנות באופן שוטף בדף יחידת הבטיחות בטכניון

חוזרים ועידכונים בנושא התמודדות הטכניון עם נגיף הקורנה

 

להלן הודעות, הנחיות ונהלים שהופצו במהלך שנת הלימודים תשפ”ב

הודעה תאריך פרסום
בחינות חורף תשפ”ב מכתב דיקן לימודי הסמכה בחינות חורף תשפב 20.01.2022
בחינות חורף תשפ”ב מכתב משנה בכיר בחינות חורף תשפב 20.01.2022
נהלים ומידע לסטודנטים חורף תשפ”ב מכתב דיקן לימודי הסמכה בנושא נהלים לשנה”ל תשפ”ב 12.10.2021
Students Procedures and Information- Winter 2021 Dean of Undergraduates Letter 12.10.2021
הוראה ולמידה בשנת הלימודים תשפ”ב חוזר משנה בכיר לנשיא 16.08.2021