בקשת סטודנט- נקודות זיכוי על פעילות חברתית – מילואים

לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)

לפני בקשה זו עליך להגיש טופס בקשה לאישור שירות מילואים

חובה עליך להירשם בהקדם האפשרי בלימודי הסמכה בצירוף האישור על שירות המילואים

 

הוחלט לאשר שינויים בסעיף 2.3.3 לתקנות לימודי הסמכה, כדלהלן:

פעילות חברתית מוכרת תמורת זיכוי בנקודות אקדמיות:

סטודנטים לתואר ראשון שהשתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה ללא תמורה בהיקף של 26 שעות בסמסטר יזוכו בנקודה אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר;

סטודנטים לתואר ראשון שהשתתפו בפעילות חברתית ללא תמורה למען הקהילה בהיקף של 30 שעות בשנה או שירתו שירות מילואים פעיל של לפחות 14 ימים בשנה, יהיו זכאים לקבל 2 נקודות זיכוי מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

סך הזיכוי בגין תקנה 2.3.3 יהיה לכל היותר 2 נקודות במהלך לימודי הסטודנט לתואר.

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )