בקשת סטודנט לשימוש בפקולטות

נושאים: ביטול ורישום למקצועות, הוצאת מקצועות מחוץ לתואר.

לתשומת לב הסטודנט: כל עוד לא אושרה בקשתך במזכירות, חובה עליך להמשיך ולנהוג כאילו לא אושרה הבקשה.

יש לציין את הפקולטה אליה את/ה שייך/ת.

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי)