בקשת סטודנט- הארכת זמן – מילואים

לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)

לפני בקשה זו עליך להגיש טופס בקשה לאישור שירות מילואים

חובה עליך להירשם בהקדם האפשרי בלימודי הסמכה בצירוף האישור על שירות המילואים

תקנה 2.3.3 - עדכון מיום 29.11.09:

סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל, יקבל תוספת זמן של 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, ובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה.

מי שיש לו זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות- לא צריך למלא בקשה זו.

חובה עליך להביא את אישור הארכת הזמן לכל הבחינות ולשבת בחדר המיועד להארכת זמן.

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )