בקשה להקלה בתשלום שכ"ל קיץ תש"ף בגין שרות מילואים

שימו לב, ההזדהות בטפסים הינה באמצעות שם משתמש קמפוס ללא הסיומת Campus.technion.ac.il@ וסיסמה (לא הקוד הסודי )