אפיקי מעבר לטכניון

 

ניתן להתקבל ללימודים בטכניון במספר דרכים:

 1. רישום וקבלה דרך מדור מועמדים והערכה
 2. אפיק מעבר – סטודנטים שסיימו קורסים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה או לימודי צבירה ביחידה ללימודי המשך וחוץ בטכניון.
 3. אפיק מקוצר – מועמדים ללא רקע אקדמי המעוניינים להתחיל לימודים “על תנאי”

דרך אפיק מעבר/מקוצר ניתן לצבור נקודות זכות בקורסים בטכניון ולנסות להתקבל ללימודים כסטודנט מן המניין לאחר עמידה בכל הדרישות המפורטות בקישורים הנ”ל, ללא ציון פסיכומטרי.

הלימודים באפיקים השונים מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.

 

לא ניתן ללמוד דרך לימוד חוץ:

 • מעבדות, פרויקטים, סטודיו, סדנאות
 • קורסים של המרכז הבינלאומי
 • קורסים של המחלקה ללימודים הומניסטיים, פרט ללימודי אנגלית
 • קורסים של הפקולטה לרפואה

במסגרת לימודי צבירה ניתן ללמוד בסמסטר:

 • לא יותר מ-7 מקצעות
 • לא יותר מ-25 נקודות (הנמוך מבין השניים)
 • הרישום למקצועות על סמך מקום פנוי
 • ניתן ללמוד בלימודי חוץ לא יותר מ4 סמסטרים ו/או לא יותר מ-60 נקודות (הנמוך מבין השניים) לפני הקבלה או החזרה ללימודים סדירים בטכניון

תלמידים הלומדים במסגרת לימודי צבירה יכולים לפנות באמצעות  פניה בנושא אפיק מעבר

 

מידע חיוני לסטודנט/מתעניין:

אישור לימודים/ גיליון ציוניםמידע על בחני אמצע (מועדים וחדרים)שיבוץ לבחינות (מועדים וחדרים)הארכת זמן והתאמות לבחינות
תווית לרכבהשאלת ספריםכרטיס סטודנטתשלום שכר לימוד
קטלוג המקצועות – אתר לימודי הסמכהספר טלפונים טכניוןבדיקת ציונים וצפייה בסריקות בחנים/בחינותמוקד תמיכה טכנית
04-8295600