אפיק מעבר

 

אפיק מעברמידע מאתר לימודי חוץ

 

הנחיות לסטודנטים בסמסמטר א' תשפ"א –  לחצו כאן >>

 

דף שאלות ותשובות לסטודנטים בלימודי צבירה – לחצו כאן >>

 

 

ניתן להתקבל לטכניון לאחר לימודים באפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה או מלימודי צבירה ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון. דרך יחידה זאת ניתן לצבור קורסים בטכניון ולנסות להתקבל אחר כך לטכניון על בסיס כל הדרישות המפורטות באפיקי המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון, ללא ציון פסיכומטרי.

ניתן ללמוד חלק מהקורסים באוניברסיטה הפתוחה וחלק דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

 

קבלה לטכניון על בסיס "לימודי צבירה" בטכניון, ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

 • סטודנטים יכולים להתקבל ללימודים במסלול מבוקש בטכניון אם השלימו לימודים בהתאם לתוכנית הקבלה באפיק המבוסס על לימודי צבירה בטכניון ("אפיק צבירה") עבור אותו מסלול.
 • תוכנית קבלה באפיק צבירה תכלול לפחות 30 נקודות טכניוניות. כל המקצועות הנכללים בתוכנית והציונים הנדרשים יהיו זהים לאלו שבאפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון. בנוסף תכלול התוכנית דרישות בלימודי האנגלית, כמפורט בתוכנית אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
 • כל התוכניות תוגשנה מדי שנה לאישור ועדת הקבע ללימודים אקדמיים כמקובל לגבי תוכניות הלימודים באפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
 • מודגש בזה כי הלימודים באפיק הצבירה מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.
מידע חיוני לסטודנט/מתעניין:
אישור לימודים/ גיליון ציונים מידע על בחני אמצע (מועדים וחדרים) שיבוץ לבחינות (מועדים וחדרים) הארכת זמן והתאמות לבחינות
תווית לרכב השאלת ספרים כרטיס סטודנט תשלום שכר לימוד
קטלוג המקצועות – אתר לימודי הסמכה ספר טלפונים טכניון בדיקת ציונים וצפייה בסריקות בחנים/בחינות מוקד תמיכה טכנית
04-8295600

לא ניתן ללמוד דרך לימוד חוץ:

 • מעבדות, פרויקטים, סטודיו, סדנאות
 • קורסים של המרכז הבינלאומי
 • קורסים של המחלקה ללימודים הומניסטיים, פרט ללימודי אנגלית
 • קורסים של הפקולטה לרפואה

ניתן ללמוד בסמסטר:

 • לא יותר מ-7 מקצעות
 • לא יותר מ-25 נקודות (הנמוך מבין השניים)
 • הרישום למקצועות על סמך מקום פנוי
 • ניתן ללמוד בלימודי חוץ לא יותר מ4 סמסטרים ו/או לא יותר מ-60 נקודות (הנמוך מבין השניים) לפני הקבלה או החזרה ללימודים סדירים בטכניון

למידע לגבי תנאי קבלה: אפיק מעבר תנאי קבלה

 

לתלמידים הלומדים במסגרת לימודי צבירה ניתן לפנות באמצעות  פניה בנושא אפיק מעבר