ארכיון הקטגוריה: featuredposts-he

16973734134_b483125cec_o

כל מה שרצית לדעת על סמסטר קיץ

שכר לימוד לסמסטר קיץ תשע"ז

נא לקרוא בעיון את הנהלים הבאים לפני ההרשמה:

 

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים: 2.8.17-18.9.17

תקופות רישום א' 4.6.17-8.6.17 המחיר: 500 ₪ לנקודה.

* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

תקופת רישום ב' 25.6-27.6.17 ו- 2.8-8.8.17 המחיר: 740 ₪ לנקודה.

* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

רישום וביטול למקצועות יבוצעו רק בתאריכים המוזכרים לעיל.

תשלום עבור ביטול הרשמה לקורסים:

ניתן לבטל רישום שבוצע במהלך תקופה מסוימת עד לסופה, ללא כל תשלום.

בגין ביטול בתקופת רישום ב' של מקצועות אליהם בוצעה הרשמה בתקופה א' ייגבה סכום של 50 ₪ לנקודה.

לתשומת לב:  ביטול  הרישום לאחר תקופה ב' יחייב שכר-לימוד מלא. (לפי המחיר בתקופת הרישום).

שכר הלימוד ייגבה בתשלום אחד  (תאריך משוער: בתחילת חודש אוגוסט 2017).
מקצועות שלא יירשמו אליהם מספיק סטודנטים בתקופה זו –   לא ייפתחו.
סטודנטים הממומנים ע"י מוסדות שונים (אוניברסיטאות) יעבירו למשרדנו את התחייבות המוסדות לתשלום שכ"ל עד    ,16.7.17כדי שלא יחוייבו חשבונותיהם.
המקצוע "מחנה גאודזיה" לא יחוייב בשכר לימוד.
מחיר הקורס "אנגלית למתקדמים א" הוא כמחיר 2 נקודות.
סטודנט הנרשם ברישום א' למקצוע בהיקף x   נקודות, והמקצוע בוטל ע"י הטכניון, אם יירשם הסטודנט למקצועות אחרים ברישום ב', ישלם 500 ₪ (מחיר מוזל) לכל נקודה עד x  הנקודות הראשונות, ו- 740 ₪ לכל נקודה נוספת.
לסטודנטים שהיו במילואים בתקופה  31.7.2016-1.8.2017: (מומלץ להירשם בתקופה א')

סטודנט ששרת יותר מ- 22 יום במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של מקצוע אחד בסמסטר קיץ.

סטודנט ששרת יותר מ- 30 יום במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של 2 מקצועות בסמסטר קיץ.

את הבקשות לפטור יש להגיש ללשכת דיקן הסטודנטים.

הפטור יחושב לפי התעריף המוזל של תקופה א'. ההפרשים לנרשמים במועד ב', יחולו על הסטודנט.

מקרה של ביטול מקצוע/ות, יחולו על הסטודנט הכללים המפורטים בסעיף 5. הפטור לא יחול על קנסות

בגין ביטול מקצוע.

נא קראו בעיון את נהלי שכר הלימוד לפני ביצוע הרישום.

 קבלת   קהל   במחלקת   חשבונות   סטודנטים:   ימים    א'-ה'      שעות:  11:00-13:00 טל':  04-8295555

 

תמונה של קטלוג 2015-2016

מקצועות העשרה סמסטר אביב תשע"ז

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

(לא בהכרח בסמסטר הראשון), לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לסטודנטים חדשים לא מומלץ ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר אביב תשע"ז

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-22.1.17

 

324290 –היסטוריה של הרפואה וחומרי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324294 – יסודות ההגות היהודית בעת החדשה.

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324424 – הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324435 – מבוא לפילוסופיה סינית

324436 – עולמות מוזיקליים

324437 – מבוא היסטורי למוסיקה 2

324439 – יסודות באמנות ותרבות יפן

324440 – יסודות המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324448 – סמלים ורעיונות באמנות היהודית והישראלית

324451 – מחלוקת ופלמוס בספרות חז"ל

324454 – מבוא לפילוסופיה של המדע

324456 – חשיבה ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324458 – קריאה ירוקה

324460 – המחשבה המדינית היהודית עד העת החדשה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324928 – מבט על התלמוד והמדרש

324934 – ממודרניות למרדנות-אמנות המאה ה- 16

324936 – לשונות המזרח התיכון

324944 – התקשורת בעידן המידע

324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324954 – דת ומדינה בישראל

324956 – ה"קלאסיקות" של הזמר הישראלי

324958 – סוציולוגיה פוליטית #תהליכי התפתחות

324959 – פרט ומשפחה בראי חברתי

324963 – ארכיטקטורה של ביתני תערוכה נודעים

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית

324969 – נשים במזה"ת #תהליכי שינוי

324974 – מגה- חיים בעידן הסינגולרי

324975 – מדיניות החוץ של ישראל

324977 – הנדסה ומדע בתרבות המאה ה-21

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324984 – תרבות, חברה, מדינה בקוריאה בת זמננו

Untitled

חובת הפתיחה של חשבון משתמש CAMPUS

כל סטודנט המתקבל ללימודים בלימודי הסמכה או בתארים המתקדמים בטכניון נדרש לפתוח חשבון משתמש (User Account).

פתיחת חשבון המשתמש נעשית בשירות עצמי ע"י הסטודנט באתר ניהול החשבונות ,
בקישור ** אין לי חשבון, או : שכחתי את הסיסמה ** באמצעות הקוד הסודי ומילוי ההוראות. בסיום התהליך ייווצר חשבון מחשב
עם שם username מתוך בחירת האפשרויות המשלבות שם פרטי ומשפחה באנגלית,
דוגמא: moshecohen6 וכתובת דואר אלקטרוני moshecohen6@campus.technion.ac.il

אם נתקלתם בבעיה בפתיחת החשבון, נא לפתוח קריאה באתר
http://helpdesk.technion.ac.il/
או להתקשר למוקד תמיכה 04-8295600

שנת לימודים מוצלחת,
לימודי הסמכה