ארכיון הקטגוריה: מקצועות העשרה

תמונה של קטלוג 2015-2016

מקצועות העשרה סמסטר אביב תשע"ז

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

(לא בהכרח בסמסטר הראשון), לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לסטודנטים חדשים לא מומלץ ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר אביב תשע"ז

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-22.1.17

 

324290 –היסטוריה של הרפואה וחומרי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324294 – יסודות ההגות היהודית בעת החדשה.

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324424 – הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324435 – מבוא לפילוסופיה סינית

324436 – עולמות מוזיקליים

324437 – מבוא היסטורי למוסיקה 2

324439 – יסודות באמנות ותרבות יפן

324440 – יסודות המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324448 – סמלים ורעיונות באמנות היהודית והישראלית

324451 – מחלוקת ופלמוס בספרות חז"ל

324454 – מבוא לפילוסופיה של המדע

324456 – חשיבה ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324458 – קריאה ירוקה

324460 – המחשבה המדינית היהודית עד העת החדשה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324928 – מבט על התלמוד והמדרש

324934 – ממודרניות למרדנות-אמנות המאה ה- 16

324936 – לשונות המזרח התיכון

324944 – התקשורת בעידן המידע

324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324954 – דת ומדינה בישראל

324956 – ה"קלאסיקות" של הזמר הישראלי

324958 – סוציולוגיה פוליטית #תהליכי התפתחות

324959 – פרט ומשפחה בראי חברתי

324963 – ארכיטקטורה של ביתני תערוכה נודעים

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית

324969 – נשים במזה"ת #תהליכי שינוי

324974 – מגה- חיים בעידן הסינגולרי

324975 – מדיניות החוץ של ישראל

324977 – הנדסה ומדע בתרבות המאה ה-21

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324984 – תרבות, חברה, מדינה בקוריאה בת זמננו

מקצועות העשרה סמסטר חורף תשע"ז

לימודי העשרה
החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר
לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ז
(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-11.8.16
324290 – היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא
324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב
324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי
324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם
324295 – ההגות היהודית בימי הביניים
324296 – יסודות באמנות ותרבות סין
324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו
324298 – מן התנ"ך ועד למשפט הישראלי החדשני
324430 – נשים יהודיות בימ"ב – מעמד, הלכה, חברה
324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה
324434– מבוא היסטורי למוסיקה 1
324435 – מבוא לפילוסופיה הסינית
324440 – יסודות המוסיקה
324442 – משפט העבודה בישראל
324444 – לוחמה פסיכולוגית – מתעמולה ללוחמת מידע
324445 – הסתגלות למצבי לחץ
324450 – סוגיות יסוד בספרות חז"ל
324456 – חשיבה # ביקורת ויצירה
324459 – קומיקס כסוכן זיכרון השואה
324461 – מודרניזם בתיאטרון
324903 – מוסיקה של העיר הגדולה
324904 – מזרח תיכון עת חדשה # תמורות, שינויים
324906 – היסטוריה פוליטיקה – קוריאה המודרנית
324914 – המדע# הכרה, ישויות, הגיון וערכים
324933 – צמיחת האדם המודרני וביטויה באמנות
324940 – חלומות –  פולקלור ופסיכואנליזה
324943 – מרחב,  גבולות וקדושה בארץ ישראל
324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם
324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי
324948 – "משחקי גבורה" – מלחמה בקולנוע
324952 – גוף, בריאות וחולי במדעי החברה
324955 – תולדות המחשבה המדינית
324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון
324971 – אשנב לעולמה של המיסטיקה המוסלמית
324973 – שפת המוסיקה התחביר של צליל
324975 – מדיניות החוץ של ישראל
324977 – הנדסה ומדע בתרבות המאה ה-21
324980 – עלייתה של הדמוקרטיה האמריקאית
324981 – טכנולוגיה וערכים