ארכיון הקטגוריה: הודעות רצות

מועדי רישום סמסטר אביב תשע"ח

מועדי רישום סמסטר אביב תשעח

תקופת השינויים לרישום למקצועות תחל מ 20.03.2018 ועד 10.04.2018. לפי זימון אישי (ללא תשלום)

תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום

שעת סיום

 

 

 

 

7.1.18 9:00 בבוקר 21.1.18 15:00 אחה"צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

25.1.18 9:00

בבוקר

29.1.18 15:00

אחה"צ

המשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

11.2.18 9:00 בבוקר 14.2.18 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים חדשים  (חופשי)

 

 

20.2.18 9:00 בבוקר 25.2.18 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)

(חייבים לסיים את הרישום ביום אחד)

 

20.3.18 9:00 בבוקר 10.4.18 15:00 אחה"צ תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום ליותר ממקצוע הומניסטי אחד

11.4.18 9:00 בבוקר 10.5.18 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים