כל הפוסטים של Alla Rivkin

16973734134_b483125cec_o

כל מה שרצית לדעת על סמסטר קיץ

שכר לימוד לסמסטר קיץ תשע"ז

נא לקרוא בעיון את הנהלים הבאים לפני ההרשמה:

 

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים: 2.8.17-18.9.17

תקופות רישום א' 4.6.17-8.6.17 המחיר: 500 ₪ לנקודה.

* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

תקופת רישום ב' 25.6-27.6.17 ו- 2.8-8.8.17 המחיר: 740 ₪ לנקודה.

* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

רישום וביטול למקצועות יבוצעו רק בתאריכים המוזכרים לעיל.

תשלום עבור ביטול הרשמה לקורסים:

ניתן לבטל רישום שבוצע במהלך תקופה מסוימת עד לסופה, ללא כל תשלום.

בגין ביטול בתקופת רישום ב' של מקצועות אליהם בוצעה הרשמה בתקופה א' ייגבה סכום של 50 ₪ לנקודה.

לתשומת לב:  ביטול  הרישום לאחר תקופה ב' יחייב שכר-לימוד מלא. (לפי המחיר בתקופת הרישום).

שכר הלימוד ייגבה בתשלום אחד  (תאריך משוער: בתחילת חודש אוגוסט 2017).
מקצועות שלא יירשמו אליהם מספיק סטודנטים בתקופה זו –   לא ייפתחו.
סטודנטים הממומנים ע"י מוסדות שונים (אוניברסיטאות) יעבירו למשרדנו את התחייבות המוסדות לתשלום שכ"ל עד    ,16.7.17כדי שלא יחוייבו חשבונותיהם.
המקצוע "מחנה גאודזיה" לא יחוייב בשכר לימוד.
מחיר הקורס "אנגלית למתקדמים א" הוא כמחיר 2 נקודות.
סטודנט הנרשם ברישום א' למקצוע בהיקף x   נקודות, והמקצוע בוטל ע"י הטכניון, אם יירשם הסטודנט למקצועות אחרים ברישום ב', ישלם 500 ₪ (מחיר מוזל) לכל נקודה עד x  הנקודות הראשונות, ו- 740 ₪ לכל נקודה נוספת.
לסטודנטים שהיו במילואים בתקופה  31.7.2016-1.8.2017: (מומלץ להירשם בתקופה א')

סטודנט ששרת יותר מ- 22 יום במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של מקצוע אחד בסמסטר קיץ.

סטודנט ששרת יותר מ- 30 יום במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של 2 מקצועות בסמסטר קיץ.

את הבקשות לפטור יש להגיש ללשכת דיקן הסטודנטים.

הפטור יחושב לפי התעריף המוזל של תקופה א'. ההפרשים לנרשמים במועד ב', יחולו על הסטודנט.

מקרה של ביטול מקצוע/ות, יחולו על הסטודנט הכללים המפורטים בסעיף 5. הפטור לא יחול על קנסות

בגין ביטול מקצוע.

נא קראו בעיון את נהלי שכר הלימוד לפני ביצוע הרישום.

 קבלת   קהל   במחלקת   חשבונות   סטודנטים:   ימים    א'-ה'      שעות:  11:00-13:00 טל':  04-8295555

 

הודעה לסטודנטים העומדים לסיים לימודיהם

הודעה לסטודנטים העומדים לסיים לימודיהם

סטודנט/ית נכבד/ה,

הנך עומד/ת לסיים לימודיך בתום הסמסטר הנוכחי. על מנת למנוע עיכובים במתן זכאותך לתואר אבקשך לבדוק כי תכנית לימודיך אמנם מכסה את כל הדרישות לתואר ראשון בפקולטה שלך. אם יתברר לך כי יש צורך בהכנסת שינויים בתכניתך, בצע/י אותם בהקדם האפשרי. בכל מקרה של ספק ביחס להשלמת מכסת מקצועות החובה, הבחירה או מספר הנקודות הדרושות להשלמת התואר (במיוחד לאור השינויים החלים מדי פעם בתוכניות הלימוד) עליך לפנות ליועץ/מרכז לימודי הסמכה בפקולטה שלך.

זכור/י כי הנך אחראי/ת בלעדית לתכנית הלימודים שלך וכל טעות עלולה לגרום לעיכוב במתן התואר ולצורך בלימוד סמסטר נוסף

השלבים לסיום התואר:

  • עליך לפנות למזכירות בפקולטה שלך ולוודא כי הדרישות לתואר הושלמו. עליך לסווג את כל המקצועות שלמדת למקצועות לתואר ומקצועות מעבר לדרישות (לא מוכר לתואר). עליך לדווח על מקצועות שאינך מתכוון להשלים ונרשמת אליהם – על מנת שיבוטלו.
  • עליך להודיע למזכירות הפקולטה שברצונך לקבל את התואר בטקס הקרוב ולוודא שטפסי גמר לימודים הגיעו ללימודי הסמכה בבניין אולמן. מזכירות הפקולטה תעביר המלצה ל "גמר לימודים" למזכירות לימודי הסמכה. במקביל יישלח באימייל "טופס טיולים ממוחשב" שתפקידו לוודא שסגרת חובות כספיים ומנהליים, אחרת יעוכבו כל ההליכים הקשורים בסיום הפורמלי של לימודיך.
  • נא לגשת לדלפק המידע של אגודת הסטודנטים בכדי להחזיר את תעודת הסטודנט
  • לידיעתך, עם קבלת אישור סיום לימודיך, הנך רשום/ה אוטומטית כבוגר בארגון בוגרי הטכניון. החברות הינה ללא תשלום ומקנה לך הטבות רבות ומגוון פעילויות. לאחר הרישום כחבר בארגון הבוגרים נשלח אליך למייל המעודכן אצלנו סיסמא וקוד משתמש אישי.לאחר שיתמלאו התנאים הנ"ל, תהיה זכאי/ת לקבל אישור גמר לימודים (אישור זה מאפשר לך להירשם אצל רשם המהנדסים וניתן להציגו במקומות עבודה)
  • אם אין ברצונך להיות חבר/ה בארגון תוכל/י לשלוח בקשת ביטול לכתובת: bogrim@tx.technion.ac.il

לתשומת לבך: מועד זכאותך לתואר נקבע על סמך המועד בו התקבל הציון האחרון. מועד הגמר של מי שציונו האחרון הגיע בחודש מסוים, יהיה הראשון לחודש העוקב.

טקס הבוגרים של מחזור פ"ח יתקיים ב- 29.6.2017. לתשומת לבך: מועד אחרון להגעת המלצת גמר לימודים מהפקולטות ללימודי הסמכה, על מנת להכלל בטקס בוגרים תשע"ז הינו 7.5.2017.

התשלום עבור מדליה, גלימה וכובע בוגר טכניון בסך 50 ₪ וכן התשלום בסך 75 ₪ עבור התעודה ייגבו ממך במשך הסמסטר האחרון ללימודיך ישירות מחשבון הבנק שלך.

אך ורק לאחר הטקס תוכל להזמין אישור על דירוג הישגים במסלול ובמחזור הגמר.

על מנת להכין את תעודת הגמר שלך הננו זקוקים לפרטים אישיים. טופס למילוי שם לתעודה וטופס שינוי כתובת נמצאים באתר האינטרנט של לימודי הסמכה, כפתור שירותים/טפסים. נא למלא את הטופס רק אם יש לך עדכון או שינוי לפרטים שמסרת קודם. לתשומת לב: במקרה של שינוי השם (עקב נישואין או תיקון טעות) יש לצרף אישור מתאים ממשרד הפנים או צילום ת.ז. ואז ניתן לבקש שהשם החדש יודפס במקום או בנוסף לשם הקודם. שינוי השם מתבצע במזכירות לימודי הסמכה באולמן.

בברכה,

עדנה אדלר

מזכיר אקדמי, לימודי הסמכה

בחינת סיווג כימיה

בחינת סיווג כימיה תתקיים

ביום ב' 20/03/2017–בשעה 17:30

בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב)

חדרים: 5,7

חדר 3 – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.            

מועדי רישום סמסטר חורף תשע"ח

תאריך התחלה שעת תאריך שעת
התחלה סיום סיום
2.7.17 09:00 16.7.17 15:00 רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד
10.8.17 09:00 16.8.17 15:00 המשך רישום לסטודנטים ותיקים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
13.9.17 09:00 26.9.17 15:00 רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
 בבוקר אחה"צ
1.10.17 09:00 3.10.17 15:00 רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא
 בבוקר אחה"צ למקצוע אחד (חדשים+ותיקים)( חופשי)
22.10.17 09:00 5.11.17 15:00 תקופת שינויים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
6.11.17 09:00 5.12.17 15:00 תקופת שינויים בתשלום
בבוקר אחה"צ  (חופשי)
לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,
הומניסטיים וספורט

רישום סטודנטים למועד ב' – סמסטר חורף תשע"ז

מועדי ב' של סמסטר חורף תשע"ז יתקיימו בין התאריכים. 28.2.17 ועד 19.3.17. (כולל מועדי בית לפקולטה לרפואה גם אם הם נערכים בתאריכים אחרים)
כל סטודנט המעוניין לגשת למועד ב' של סמסטר חורף תשע"ז מתבקש להירשם אליו,
על מנת שנוכל להיערך בהתאם (חדרים, השגחה וכו')
ניתן להירשם החל מ- 15.2.17 ולבטל עד 3 ימים לפני תאריך הבחינה. העדכון האחרון הוא הקובע.
הרישום והביטול ללא תשלום בקישור הבא:
https://ug3.technion.ac.il/polls/sec_general_poll/

בתודה מראש על שיתוף הפעולה ובהצלחה בבחינות!

תמונה של קטלוג 2015-2016

מקצועות העשרה סמסטר אביב תשע"ז

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

(לא בהכרח בסמסטר הראשון), לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לסטודנטים חדשים לא מומלץ ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

 

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר אביב תשע"ז

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-22.1.17

 

324290 –היסטוריה של הרפואה וחומרי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324294 – יסודות ההגות היהודית בעת החדשה.

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324424 – הספרות היהודית בשלהי העת העתיקה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324435 – מבוא לפילוסופיה סינית

324436 – עולמות מוזיקליים

324437 – מבוא היסטורי למוסיקה 2

324439 – יסודות באמנות ותרבות יפן

324440 – יסודות המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324448 – סמלים ורעיונות באמנות היהודית והישראלית

324451 – מחלוקת ופלמוס בספרות חז"ל

324454 – מבוא לפילוסופיה של המדע

324456 – חשיבה ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324458 – קריאה ירוקה

324460 – המחשבה המדינית היהודית עד העת החדשה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324928 – מבט על התלמוד והמדרש

324934 – ממודרניות למרדנות-אמנות המאה ה- 16

324936 – לשונות המזרח התיכון

324944 – התקשורת בעידן המידע

324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324954 – דת ומדינה בישראל

324956 – ה"קלאסיקות" של הזמר הישראלי

324958 – סוציולוגיה פוליטית #תהליכי התפתחות

324959 – פרט ומשפחה בראי חברתי

324963 – ארכיטקטורה של ביתני תערוכה נודעים

324966 – התבוננות בחוויה המוסיקלית

324969 – נשים במזה"ת #תהליכי שינוי

324974 – מגה- חיים בעידן הסינגולרי

324975 – מדיניות החוץ של ישראל

324977 – הנדסה ומדע בתרבות המאה ה-21

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324984 – תרבות, חברה, מדינה בקוריאה בת זמננו