כל הפוסטים של Alla Rivkin

מועדי רישום סמסטר אביב תשע"ח

מועדי רישום סמסטר אביב תשעח

תקופת השינויים לרישום למקצועות תחל מ 20.03.2018 ועד 10.04.2018. לפי זימון אישי (ללא תשלום)

תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום

שעת סיום

 

 

 

 

7.1.18 9:00 בבוקר 21.1.18 15:00 אחה"צ רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

 

25.1.18 9:00

בבוקר

29.1.18 15:00

אחה"צ

המשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

 

11.2.18 9:00 בבוקר 14.2.18 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים חדשים  (חופשי)

 

 

20.2.18 9:00 בבוקר 25.2.18 15:00 אחה"צ רישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)

(חייבים לסיים את הרישום ביום אחד)

 

20.3.18 9:00 בבוקר 10.4.18 15:00 אחה"צ תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום ליותר ממקצוע הומניסטי אחד

11.4.18 9:00 בבוקר 10.5.18 15:00 אחה"צ

 

תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים

 

בחינת סיווג כימיה

בחינת סיווג כימיה תתקיים

ביום ו' 26/01/2018–בשעה 09:00

בבניין אולמן

חדרים: יקבע בהמשך

ייקבע בהמשך – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.            

מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ח

לימודי העשרה

 

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

   להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ח

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-18.7.17

 

324290 – היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם

324295 – ההגות היהודית בימי הביניים

324296 – יסודות באמנות ותרבות סין

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324298 – מן התנ"ך ועד המשפט הישראלי החדשני

324426 – מחורבן ליצירה

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324434– מבוא היסטורי למוסיקה 1

324435 – מבוא לפילוסופיה הסינית

324440 – יסודות המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324444 – לוחמה פסיכולוגית – מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324456 – חשיבה # ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו

324904 – מזרח תיכון עת חדשה # תמורות, שינויים

324907 – סיפורי בריאה ומיתוסים למצרים עתיקה

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324936 – לשונות המזרח התיכון

324943 – מרחב, גבולות וקדושה בארץ ישראל

324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324948 – "משחקי גבורה" – מלחמה בקולנוע

324952 – גוף, בריאות וחולי במדעי החברה

324954 – דת ומדינה בישראל

324961 – מדע ונצרות # קונפליקט או דו-קיום

324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון

324973 – שפת המוזיקה התחביר של הצליל

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324984 – תרבות, חברה, מדינה בקוריאה בת זמננו

הודעה לסטודנטים העומדים לסיים לימודיהם

הודעה לסטודנטים העומדים לסיים לימודיהם

סטודנט/ית נכבד/ה,

הנך עומד/ת לסיים לימודיך בתום הסמסטר הנוכחי. על מנת למנוע עיכובים במתן זכאותך לתואר אבקשך לבדוק כי תכנית לימודיך אמנם מכסה את כל הדרישות לתואר ראשון בפקולטה שלך. אם יתברר לך כי יש צורך בהכנסת שינויים בתכניתך, בצע/י אותם בהקדם האפשרי. בכל מקרה של ספק ביחס להשלמת מכסת מקצועות החובה, הבחירה או מספר הנקודות הדרושות להשלמת התואר (במיוחד לאור השינויים החלים מדי פעם בתוכניות הלימוד) עליך לפנות ליועץ/מרכז לימודי הסמכה בפקולטה שלך.

זכור/י כי הנך אחראי/ת בלעדית לתכנית הלימודים שלך וכל טעות עלולה לגרום לעיכוב במתן התואר ולצורך בלימוד סמסטר נוסף

השלבים לסיום התואר:

  • עליך לפנות למזכירות בפקולטה שלך ולוודא כי הדרישות לתואר הושלמו. עליך לסווג את כל המקצועות שלמדת למקצועות לתואר ומקצועות מעבר לדרישות (לא מוכר לתואר). עליך לדווח על מקצועות שאינך מתכוון להשלים ונרשמת אליהם – על מנת שיבוטלו.
  • עליך להודיע למזכירות הפקולטה שברצונך לקבל את התואר בטקס הקרוב ולוודא שטפסי גמר לימודים הגיעו ללימודי הסמכה בבניין אולמן. מזכירות הפקולטה תעביר המלצה ל "גמר לימודים" למזכירות לימודי הסמכה. במקביל יישלח באימייל "טופס טיולים ממוחשב" שתפקידו לוודא שסגרת חובות כספיים ומנהליים, אחרת יעוכבו כל ההליכים הקשורים בסיום הפורמלי של לימודיך.
  • נא לגשת לדלפק המידע של אגודת הסטודנטים בכדי להחזיר את תעודת הסטודנט
  • לידיעתך, עם קבלת אישור סיום לימודיך, הנך רשום/ה אוטומטית כבוגר בארגון בוגרי הטכניון. החברות הינה ללא תשלום ומקנה לך הטבות רבות ומגוון פעילויות. לאחר הרישום כחבר בארגון הבוגרים נשלח אליך למייל המעודכן אצלנו סיסמא וקוד משתמש אישי.לאחר שיתמלאו התנאים הנ"ל, תהיה זכאי/ת לקבל אישור גמר לימודים (אישור זה מאפשר לך להירשם אצל רשם המהנדסים וניתן להציגו במקומות עבודה)
  • אם אין ברצונך להיות חבר/ה בארגון תוכל/י לשלוח בקשת ביטול לכתובת: bogrim@tx.technion.ac.il

לתשומת לבך: מועד זכאותך לתואר נקבע על סמך המועד בו התקבל הציון האחרון. מועד הגמר של מי שציונו האחרון הגיע בחודש מסוים, יהיה הראשון לחודש העוקב.

טקס הבוגרים של מחזור פ"ח יתקיים ב- 29.6.2017. לתשומת לבך: מועד אחרון להגעת המלצת גמר לימודים מהפקולטות ללימודי הסמכה, על מנת להכלל בטקס בוגרים תשע"ז הינו 7.5.2017.

התשלום עבור מדליה, גלימה וכובע בוגר טכניון בסך 50 ₪ וכן התשלום בסך 75 ₪ עבור התעודה ייגבו ממך במשך הסמסטר האחרון ללימודיך ישירות מחשבון הבנק שלך.

אך ורק לאחר הטקס תוכל להזמין אישור על דירוג הישגים במסלול ובמחזור הגמר.

על מנת להכין את תעודת הגמר שלך הננו זקוקים לפרטים אישיים. טופס למילוי שם לתעודה וטופס שינוי כתובת נמצאים באתר האינטרנט של לימודי הסמכה, כפתור שירותים/טפסים. נא למלא את הטופס רק אם יש לך עדכון או שינוי לפרטים שמסרת קודם. לתשומת לב: במקרה של שינוי השם (עקב נישואין או תיקון טעות) יש לצרף אישור מתאים ממשרד הפנים או צילום ת.ז. ואז ניתן לבקש שהשם החדש יודפס במקום או בנוסף לשם הקודם. שינוי השם מתבצע במזכירות לימודי הסמכה באולמן.

בברכה,

עדנה אדלר

מזכיר אקדמי, לימודי הסמכה

מועדי רישום סמסטר חורף תשע"ח

תאריך התחלה שעת תאריך שעת
התחלה סיום סיום
2.7.17 09:00 16.7.17 15:00 רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד
10.8.17 09:00 16.8.17 15:00 המשך רישום לסטודנטים ותיקים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
13.9.17 09:00 26.9.17 15:00 רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
 בבוקר אחה"צ
1.10.17 09:00 3.10.17 15:00 רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא
 בבוקר אחה"צ למקצוע אחד (חדשים+ותיקים)( חופשי)
22.10.17 09:00 5.11.17 15:00 תקופת שינויים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
6.11.17 09:00 5.12.17 15:00 תקופת שינויים בתשלום
בבוקר אחה"צ  (חופשי)
לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,
הומניסטיים וספורט