לימודים בערב יום הזיכרון

לתשומת לב כל הסטודנטים,

בתאריך ה-  17/04/2018 יום ג', הלימודים יתקיימו במתכונת יום ה', להזכירכם, ערב יום הזיכרון, עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל (הפסקת לימודים בין 12:30-13:30), סיום לימודים בשעה 18:30. אין לקיים בחינות אחר הצהריים.

18/04/2018    יום ד'    יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – המוסד סגור

19/04/2018    יום ה'   יום העצמאות – המוסד סגור

בברכה,

עדנה אדלר

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה