שיבוצים למועד ב'

לכל הסטודנטים,

הנדון: שיבוצים למבחנים מועד ב'

עד כה בוצעו שיבוצים ונשלחו הודעות עבור שבוע ראשון של מועדי ב',

בהמשך יבוצעו השיבוצים ותשלחנה הודעות בהתאם עבור שבוע שני של בחינות מועד ב'.

סטודנט המעוניין להיבחן במועד ב', יוכל להיבחן גם אם לא נרשם או נרשם ולא שובץ.

בברכה,

עדנה אדלר

מזכיר אקדמי לימודי הסמכה