בחינת סיווג פיסיקה

סיווג פיסיקה

בחינת סיווג פיסיקה תתקיים ביום ה' 25/01/2018
בבניין פישבך (הפקולטה להנדסת חשמל)

מכניקה- שעה 13:30
חדרים: 504,507
חדר 506 – כיתת הארכת זמן

חשמל- שעה 16:30
חדרים:506
חדר 506 – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.