בחינת סיווג כימיה

בחינת סיווג כימיה תתקיים

ביום ו' 26/01/2018–בשעה 09:00

בבניין אולמן

חדרים: יקבע בהמשך

ייקבע בהמשך – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.