בחינת סיווג מתמטיקה

בחינת סיווג מתמטיקה תתקיים ביום א' 28/01/2018–

בשעה 09:00

בבניין אמדו

חדרים: ייקבע בהמשך

ייקבע בהמשך – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.