סטודנטים הרשומים למועד ב' – סמסטר אביב תשע"ז

סטודנטים הרשומים למועדי ב' סמסטר חורף תשע"ז, מתבקשים לשבת בחדרים על פי רשימות השמות על דלתות הכיתות.

מי שטרם נרשם ייכנס לכיתה על בסיס מקום פנוי.

בתודה מראש על שיתוף הפעולה ובהצלחה בבחינות!