בחינת סיווג כימיה

בחינת סיווג כימיה תתקיים

ביום ג' 17/10/2017–בשעה 14:00

בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב)

חדרים: 6,9

חדר 3 – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.