בחינת סיווג מתמטיקה

בחינת סיווג מתמטיקה תתקיים ביום ד' 18/10/2017–

בשעה 13:00

בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב)

חדרים: 4,5,7

חדר 6 – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.