מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר קיץ תשע"ז

 

לימודי העשרה

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

(לא בהכרח בסמסטר הראשון), לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לסטודנטים חדשים לא מומלץ ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

    

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר קיץ תשע"ז

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-29.6.17

324298 – מן התנ"ך ועד המשפט הישראלי החדשני

324430 – נשים יהודיות בימ"ב – מעמד, הלכה, חברה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324444 – לוחמה פיסכול' – מתעמולה ללוחמת מידע

324975  – מדיניות החוץ של ישראל