מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ח

לימודי העשרה

 

החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון, למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר

לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

   להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ח

(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-18.7.17

 

324290 – היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא

324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב

324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי

324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם

324295 – ההגות היהודית בימי הביניים

324296 – יסודות באמנות ותרבות סין

324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו

324298 – מן התנ"ך ועד המשפט הישראלי החדשני

324426 – מחורבן ליצירה

324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה

324434– מבוא היסטורי למוסיקה 1

324435 – מבוא לפילוסופיה הסינית

324440 – יסודות המוסיקה

324442 – משפט העבודה בישראל

324444 – לוחמה פסיכולוגית – מתעמולה ללוחמת מידע

324445 – הסתגלות למצבי לחץ

324456 – חשיבה # ביקורת ויצירה

324457 – מוזיאולוגיה וטכנולוגיה

324461 – מודרניזם בתיאטרון

324462 – ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו

324904 – מזרח תיכון עת חדשה # תמורות, שינויים

324907 – סיפורי בריאה ומיתוסים למצרים עתיקה

324917 – ארץ הקודש בראי האמנות

324929 – צליינות צילומית # הארץ בעין המצלמה

324936 – לשונות המזרח התיכון

324943 – מרחב, גבולות וקדושה בארץ ישראל

324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם

324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי

324948 – "משחקי גבורה" – מלחמה בקולנוע

324952 – גוף, בריאות וחולי במדעי החברה

324954 – דת ומדינה בישראל

324961 – מדע ונצרות # קונפליקט או דו-קיום

324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון

324973 – שפת המוזיקה התחביר של הצליל

324983 – הקומוניזם אידיאולוגיה ופרקטיקות

324984 – תרבות, חברה, מדינה בקוריאה בת זמננו