סיווג פיסיקה

בחינת סיווג פיסיקה תתקיים ביום ה' 22/06/2017

 בבניין חומרים (הפקולטה להנדסת חומרים)

מכניקה– שעה 13:30

חדרים: 302,303,304

חדר 401 – כיתת הארכת זמן

 חשמל–  שעה 16:30                                           

חדרים:303

חדר 304 – כיתת הארכת זמן                                             

הישיבה בכיתות חופשית.