בחינת סיווג מתמטיקה

בחינת סיווג מתמטיקה תתקיים ביום א' 19/03/2017–

בשעה 17:00

בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב)

חדרים: 7

חדר 5 – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.