בחינת סיווג כימיה

בחינת סיווג כימיה תתקיים

ביום ב' 20/03/2017–בשעה 17:30

בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב)

חדרים: 5,7

חדר 3 – כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית.