מועדי רישום סמסטר חורף תשע"ח

תאריך התחלה שעת תאריך שעת
התחלה סיום סיום
2.7.17 09:00 16.7.17 15:00 רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד
10.8.17 09:00 16.8.17 15:00 המשך רישום לסטודנטים ותיקים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
13.9.17 09:00 26.9.17 15:00 רישום לסטודנטים חדשים (חופשי)
 בבוקר אחה"צ
1.10.17 09:00 3.10.17 15:00 רישום לסטודנטים שטרם נרשמו אף לא
 בבוקר אחה"צ למקצוע אחד (חדשים+ותיקים)( חופשי)
22.10.17 09:00 5.11.17 15:00 תקופת שינויים
בבוקר אחה"צ (לפי זימון אישי)
6.11.17 09:00 5.12.17 15:00 תקופת שינויים בתשלום
בבוקר אחה"צ  (חופשי)
לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,
הומניסטיים וספורט