מידע על שעות וחדרי בחינות מועד ב'

לתשומת ליבכם, המידע על שעות וחדרי בחינות מועד ב' חורף תשע"ז המופיעים כרגע באתר ובאפליקציית טכניון עלולים להשתנות,
על כן יש לבדוק מידע סופי כחמישה ימים לפני מועד הבחינה,

בהצלחה,

לימודי הסמכה