בחינת סיווג מתמטיקה

סיווג מתמטיקה

בחינת סיווג מתמטיקה תתקיים ביום רביעי 22/02/2017

בשעה 09:00 בבניין טאוב (הפקולטה למדעי המחשב)

חדרים: 9

חדר 5 כיתת הארכת זמן

הישיבה בכיתות חופשית