יום פתוח

בחינת סיווג פיסיקה

 

בחינת סיווג פיסיקה תתקיים ביום ה' 26/01/2017

 בבניין פישבך (הפקולטה להנדסת חשמל)

 

מכניקה– שעה 13:30

חדרים: 504,505,506

חדר 403 – כיתת הארכת זמן

 

חשמל–  שעה 16:30                                         

חדרים:507

חדר 507 – כיתת הארכת זמן                                               

הישיבה בכיתות חופשית.