מקצועות העשרה סמסטר חורף תשע"ז

לימודי העשרה
החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון,  למעט המסלולים ברפואה ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר
לפחות 6 נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-לימודי העשרה ועוד 4 נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד 2 נקודות בחירה חופשית בפקולטה תלת שנתית. לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת הלימודים הראשונה. מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

להלן רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר חורף תשע"ז
(סה"כ 2 נקודות לכל מקצוע) נכון ל-11.8.16
324290 – היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא
324291 – חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב
324292 – משפט, שוויון וצדק חברתי
324293 – תובנות יסוד בפילוסופיה של הרמב"ם
324295 – ההגות היהודית בימי הביניים
324296 – יסודות באמנות ותרבות סין
324297 – אישים בתנ"ך לאור זמננו
324298 – מן התנ"ך ועד למשפט הישראלי החדשני
324430 – נשים יהודיות בימ"ב – מעמד, הלכה, חברה
324432 – פסיכולוגיה של המוסיקה
324434– מבוא היסטורי למוסיקה 1
324435 – מבוא לפילוסופיה הסינית
324440 – יסודות המוסיקה
324442 – משפט העבודה בישראל
324444 – לוחמה פסיכולוגית – מתעמולה ללוחמת מידע
324445 – הסתגלות למצבי לחץ
324450 – סוגיות יסוד בספרות חז"ל
324456 – חשיבה # ביקורת ויצירה
324459 – קומיקס כסוכן זיכרון השואה
324461 – מודרניזם בתיאטרון
324903 – מוסיקה של העיר הגדולה
324904 – מזרח תיכון עת חדשה # תמורות, שינויים
324906 – היסטוריה פוליטיקה – קוריאה המודרנית
324914 – המדע# הכרה, ישויות, הגיון וערכים
324933 – צמיחת האדם המודרני וביטויה באמנות
324940 – חלומות –  פולקלור ופסיכואנליזה
324943 – מרחב,  גבולות וקדושה בארץ ישראל
324945 – הסכסוך הסוני-שיעי באסלם
324946 – הרנסנס באיטליה # מסע אמנותי ותרבותי
324948 – "משחקי גבורה" – מלחמה בקולנוע
324952 – גוף, בריאות וחולי במדעי החברה
324955 – תולדות המחשבה המדינית
324965 – הקריירה האנושית, תולדות אדם הקדמון
324971 – אשנב לעולמה של המיסטיקה המוסלמית
324973 – שפת המוסיקה התחביר של צליל
324975 – מדיניות החוץ של ישראל
324977 – הנדסה ומדע בתרבות המאה ה-21
324980 – עלייתה של הדמוקרטיה האמריקאית
324981 – טכנולוגיה וערכים