לימוד אנגלית מתקדמים א' במסגרת האוניברסיטה הפתוחה

 

 

על פי החלטת המל"ג יוכלו סטודנטים ללמוד למקצוע אנגלית למתקדמים א' (בנוסף לאפשרות ללימוד המקצוע בטכניון) בקורסים מקוונים ללימוד אנגלית של האוניברסיטה הפתוחה.

סטודנטים אלה יוכלו להיבחן בבחינות לאנגלית שמקיימת האוניברסיטה הפתוחה לתלמידיה.

ההוראות להרשמה לבחינות של האוניברסיטה הפתוחה נמצאות ב-

 

http://www.openu.ac.il/download/eng-tests.pdf

 

סטודנטים הרשומים למקצוע בטכניון ויבטלו את רישומם עד תאריך 8.5.2016  יוכלו לקבל החזר תשלום.