הזמנת תעודת ציונים (גיליון נקי) באתר

בכפתור "שירותים לסטודנטים" – הזמנת תעודת ציונים

הזמנת תעודת ציונים (גיליון ציונים נקי).

ניתן להזמין עד 20 אישורים (כולל אישורים מהציונומט) בשנת לימודים ללא תשלום. כל אישור נוסף יחויב ב-35 ₪.

את התעודה ניתן יהיה לאסוף ביום המחרת במדור סטודנטים בשעות הקבלה בהצגת תעודה מזהה.