מועדי רישום סמסטר אביב תשע"ז

תאריך התחלה שעת התחלה תאריך סיום שעת סיום  
8.1.17 9:00 22.1.17 15:00 רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום למקצוע הומניסטי אחד בלבד

25.1.17 9:00 31.1.17 15:00 המשך רישום מוקדם לסטודנטים ותיקים(לפי זימון אישי)
12.2.17 9:00 15.2.17 15:00 רישום סטודנטים חדשים  (חופשי)
20.2.17 9:00 23.2.17 15:00 רישום סטודנטים שטרם נרשמו אף לא למקצוע אחד (חדשים + וותיקים) (חופשי)(חייבים לסיים את הרישום ביום אחד)
20.3.17 9:00 3.4.17 15:00 תקופת שינויים

(לפי זימון אישי)

מותר רישום ליותר ממקצוע הומניסטי אחד

4.4.17 9:00 8.5.17 15:00 תקופת שינויים בתשלום (חופשי)

לא כולל מקצועות מעבדה, ארכיטקטורה, הומניסטיים וספורט בהם לא ניתן לבצע שינויים