לימודי השלמה (סיווג) בכימיה ומתמטיקה

לימודי השלמה  בכימיה

המתקבלים  למסלולים הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, ביולוגיה, הנדסת סביבה, הנדסה ביוכימית, חינוך למדע וטכנולוגיה – ביולוגיה ומדעי הסביבה, מדעי המעבדה הרפואית, הנדסת חומרים וביולוגיה, אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3 יח"ל לפחות וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת סיווג בכימיה.

מתקבלים למסלולים אלה, שלא יעברו את הבחינה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה, כולל

הקורס הר"מ הנלמד בסמסטר ראשון.

המיועד למסלולים שם המקצוע מספר המקצוע
005 – הנדסה כימית

006 – הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

043 – ביולוגיה

101 – הנדסת הסביבה

205 – הנדסה ביוכימית

239 – חינוך למדע – ביולוגיה ומדעי הסביבה

243 – מדעי המעבדה הרפואית

313 – חומרים – ביולוגיה

דעי הסביבה

יסודות הכימיה 124120

 

הכנה לבחינות הסיווג בכימיה

 יש קורס מתוקשב שאינו דורש נוכחות בטכניון.

לתאריכי הבחינות הקליקו.

הישיבה בכיתות חופשית.            

בחינת הסיווג במתמטיקה

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ברגל ימין, הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים להבחן במבחן סיווג לפני תחילת הלימודים.

כל המתקבלים לכל המסלולים (פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף) שנבחנו בבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל ובציון 70 ומעלה פטורים אף הם מבחינת הסיווג. כל שאר המועמדים חייבים בבחינה.

זכאים נוספים לפטור מהבחינה

  • סטודנטים שלמדו קורס חדו"א א בציון עובר במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
  • בעלי בגרות צרפתית- BAC, שקיבלו ציון 14 ומעלה במתמטיקה.
  • בעלי בחינות AP, שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינות calculus BC.
  • בעלי בחינות IB, שקיבלו ציון 5+ במתמטיקה.

 

מתקבלים שלא יעברו את בחינת הסיווג, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים במתמטיקה. (יוכלו להרשם וללמוד חדו"א ולא יוכלו להרשם וללמוד אלגברה, הציון בחדו"א ייקלט אך ורק לאחר קבלת ציון עובר בבחינת הסיווג).

ליצירת קשר עם האחראי מטעם הפקולטה למתמטיקה

mklinst@campus.technion.ac.il   מיכל קלינשטרן

 

הכנה לבחינות הסיווג במתמטיקה

קורס הכנה לבחינות הסיווג ניתן על ידי הפקולטה למתמטיקה. זהו קורס מתוקשב אשר אינו דורש נוכחות בטכניון. לקבלת מידע מורחב לגבי הרשמה לקורסי הכנה ועוד יש לפנות לאתר המכינה.
הכנה לבחינות הסיווג במתמטיקה

קורסי הכנה לקראת הבחינות הנ"ל ניתנים על ידי מכינת הטכניון באופן שוטף.

לתאריכי הבחינות הקליקו.

הישיבה בכיתות חופשית.